REFA Affaldshåndbog

Affald er ikke bare affald

Der er stor forskel på affald. Men når det hele bliver blandet, ryger det til forbrænding, og så går der en masse ressourcer til spilde. Sorteret affald kan derimod bruges igen. Derfor nytter det at sortere.

Genanvendelse er godt for miljøet

Genanvendelse er godt for miljøet. Jo mere genanvendelse, jo mindre udledning af CO2 og luftforurening med farlige partikler, jo mindre skade på vandmiljøet fra næringssaltbelastning og jo mindre forsuring af miljøet. Genanvendelse af affald er derfor bedre og mere ansvarlig brug af vores ressourcer og kommer fremtidige generationer til glæde. Både almindeligt affald og vores husholdningsaffald gemmer på en mængde ressourcer, som vi med fordel kan sortere og enten genanvende eller energiudnytte.

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...