REFA Affaldshåndbog

Hjælp din skraldemand

Her kan du få gode tips til hvordan du kan sikre både dig og din skraldemand en effektiv afhentning af din dagrenovation.

Skraldemanden skal uden problemer kunne komme frem og tilbage på veje, både de offentlige og de private. Udhængende bevoksning skal derfor beskæres
- en frihøjde på 4,50 m på kørevejen og en frihøjde på 2,75 m på fortov.

Skraldemanden skal også uden problemer kunne køre din dagrenovationsbeholder eller skraldesæk og papirbeholder ud til skraldebilen. Husk den må maksimum stå 25 meter fra renovationsbilens holdeplads. Hvis skraldemanden må opgive at hente dit affald, vil han under normale omstændigheder hænge en fejlseddel på din skraldespand. Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor ekstreme vejrforhold eller manglende snerydning forhindrer skraldemanden i at hente dagrenovation. I de tilfælde informerer vi på hjemmesidens forside og i Radio Sydhavsøerne.


KLAR TIL AFHENTNING

Husk at din affaldsbeholder skal være tilgængelig til afhentning fra kl. 05.00 til 18.00, nogle få steder skal beholderen være tilgængelig allerede klokken 4.00.

GODE TIPS

A
Hold hunden inde
Hunde skal være lukket inde på tømningsdagen. Ellers kan skralde-
manden vælge ikke at tømme. Skraldemanden går IKKE ind, hvis der er opsat skilte med ”Her vogter jeg” eller ”Adgang på eget ansvar”.

B
Luk ekstrasækken
Røde ekstrasække skal altid være lukket (snor, strips eller lignende), ellers bliver de ikke taget med.

C
Undgå overfyldte beholdere
Affaldsbeholderen må aldrig fyldes mere, end låget kan lukkes. Overfyldte affaldsbeholdere bliver ikke tømt.

D
Undgå at presse dit affald
Hvis affaldet presses for hårdt kan beholderen ikke tømmes.

E
Stil beholderen rigtigt
Stil affaldsbeholderen så skraldemanden let kan få fat i håndtaget.

F
Kørefast underlag
Adgangsvejen mellem skraldebil og beholder/sækkestativ skal have jævnt og fast underlag.

G
Synligt husnummer
Dit husnummer skal være synligt fra vejen - og gerne oplyst. Det sikrer dig korrekt tømning.

H
Pak affaldet ind
Vådt og støvende affald (aske fra grill eller brændeovn, støvsugerposer m.m.) skal pakkes forsvarligt ind. Ellers kan det være usundt for skraldemanden at håndtere dit affald. Hvis du pakker affaldet ind, er det også lettere at holde affaldsbeholderen ren.

I
Undgå overfyldte sække
Fyld kun til stregen på affaldssækken, hvis du har sækkestativ. Overfyldte sække bliver ikke taget med.

J
Fri adgangsvej
Skraldemanden skal uden problemer kunne køre affaldsbeholder eller skraldesæk ud til skraldebilen.  Sæt skraldespanden, hvor der er god belysning, og hvor den er let at komme til.  Undgå forhindringer som biler, cykler, legetøj, trin og grene fra træer og buske.

K
Plads til skraldebilen
HUSK. Skraldebilen skal kunne komme forbi - både biler og bevoksning.

L
Affaldsbeholderen skal stå frit
HUSK. Der skal være fri passage til din affaldsbeholder. Hvis sneploven har lavet en vold foran,
så husk at skrabe sneen væk.

M
Ryd sne og fjern is
Om vinteren skal adgangsvejen holdes fri for sne og is, så både skraldemand og skraldebil kan komme sikkert frem.

N
Afstand fra renovationsbilens holdeplads
Husk at din beholder maksimum må stå 25 meter fra renovationsbilens holdeplads.

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...