REFA Affaldshåndbog

Hjælp din skraldemand

Her kan du få gode tips til hvordan du kan sikre både dig og din skraldemand en effektiv afhentning af din dagrenovation.

Skraldemanden skal uden problemer kunne komme frem og tilbage på veje, både de offentlige og de private.
Udhængende træer og buske skal derfor beskæres, så der sikres en frihøjde på 4,50 m på kørevejen og en frihøjde på 2,75 m på fortov.

Skraldemanden skal også uden problemer kunne køre din dagrenovationsbeholder eller skraldesæk og papirbeholder ud til skraldebilen. Husk den må højst stå 25 meter fra renovationsbilens holdeplads.

Hvis skraldemanden må opgive at hente dit affald, vil han under normale omstændigheder hænge en besked på din skraldespand. Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor ekstreme vejrforhold eller manglende snerydning forhindrer skraldemanden i at hente dagrenovation. I de tilfælde informerer vi på hjemmesidens forside og i Radio Sydhavsøerne.

Gode tips

A - Hold hunden inde
Hunde skal være lukket inde på tømningsdagen. Ellers kan skraldemanden vælge ikke at tømme. Skraldemanden går IKKE ind, hvis der er opsat skilte med ”Her vogter jeg” eller ”Adgang på eget ansvar”.

B og H - Fri adgangsvej
Skraldemanden skal uden problemer kunne køre affaldsbeholder eller skraldesæk ud til skraldebilen. Sæt skraldespanden, hvor der er god belysning, og hvor den er let at komme til. Undgå forhindringer som biler, cykler, legetøj, trin og grene fra træer og buske.

C - Luk ekstrasækken
Røde ekstrasække skal altid være lukkede (snor, strips eller lignende), ellers bliver de ikke taget med.

D - Klar til afhentning
Din affaldsbeholder skal være tilgængelig til afhentning fra kl. 05.00 til 18.00. Nogle få steder skal beholderen være tilgængelig allerede fra klokken 04.00.

E - Stil beholderen rigtigt
Stil affaldsbeholderen så skraldemanden let kan få fat i håndtaget.

F - Kørefast underlag
Adgangsvejen mellem skraldebil og beholder/sækkestativ skal have et jævnt og fast underlag.

G - Synligt husnummer
Dit husnummer skal være synligt fra vejen - og gerne oplyst. Det sikrer dig korrekt tømning.

I - Undgå overfyldte beholdere og sække
Affaldsbeholderen må aldrig fyldes mere, end låget kan lukkes. Hvis affaldet presses for hårdt kan beholderen ikke tømmes. Overfyldte affaldsbeholdere bliver ikke tømt. Fyld kun til stregen på affaldssækken, hvis du har sækkestativ.

J - Pak affaldet ind
Vådt og støvende affald (aske fra grill eller brændeovn, støvsugerposer m.m.) skal pakkes forsvarligt ind. Ellers kan det være usundt for skraldemanden at håndtere dit affald. Hvis du pakker affaldet ind, er det også lettere at holde affaldsbeholderen ren.

K og N - Afstand fra skraldebilens holdeplads
Husk at din beholder højst må stå 25 meter fra skraldebilens holdeplads.

L og M - Ryd sne og fjern is
Om vinteren skal adgangsvejen holdes fri for sne og is, så både skraldemand og skraldebil kan komme sikkert frem. Hvis sneploven har lavet en vold foran affaldsbeholderen, så husk at skrabe sneen væk. Læs mere om afhentning under særlige forhold.

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...