REFA Affaldshåndbog

Særlige forhold på genbrugspladserne

Genbrugspladserne er bygget til at gøre det nemt for dig at aflevere dit affald. Noget affald kræver dog ekstra opmærksomhed, da det afleveret forkert både kan være uhensigtsmæssigt rent pladsmæssigt, besværliggøre effektiv genanvendelse eller være direkte sundhedsskadeligt! Læs her hvilke affaldstyper, du skal være særligt opmærksom på.

Madvarer fra køleskab og fryser

Madvarer skal altid i din dagrenovationsbeholder, så hvis dit køleskab eller din fryser går i stykker, så er det dér, du skal smide maden ud. Tøm køleskab og fryser FØR du kører på genbrugspladsen. Genbrugspladsen tager gerne imod kasserede køleskabe og frysere, men kun hvis de er tømt for indhold og rengjort.

Hvis det drejer sig om en meget stor mængde fordærvet mad, kan du i særlige tilfælde få lov til at aflevere det direkte på kraftvarmeværket på Energivej 4 i Nykøbing F mod betaling (pris iht. gældende takstblad). Henvendelse SKAL dog ske først i receptionen indenfor normal åbningstid.

Mandag - torsdag 08.00 - 16.00
Fredag 08.00 - 13.00

Byggeaffald

Husk at du skal anmelde byggeaffald til kommunen, når du skal rive ned eller renovere, hvis...

  • du skaber mere end ét ton affald
  • det der nedrives eller renoveres er > 10 m2
  • Hvis du udskifter termoruder.

Gamle vinduer

Mange ældre vinduer har den farlige PCB i rammerne. Vi har derfor opstillet en container på genbrugspladserne (nr. 40). Heri må KUN lægges vinduer fra perioden 1950-1977.

Er vinduerne fra 1950 - 1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening og eventuelt en kortlægning for PCB. Du finder link til anmeldeskema på www.refa.dk under ”Genbrugsguide”.

Pap skal klappes sammen

Når du husker at klappe papkasserne sammen, kan der være mere i papcontaineren. Så er vi også sikre på, at der ikke kommer andet end pap i containeren.

Husk at klappe de tomme papkasser sammen, og aflever dem til genbrug uden flamingo, plast, håndværkeraffald eller andre ting, som naturligvis ikke skal ned i containeren med genbrugspap.

Træaffald skal sorteres i tre typer

Det er meget vigtigt, at du gør dig umage med at sortere dit affaldstræ korrekt. Kommer du noget forkert i én af de tre containere, kan det betyde, at vi ikke kan få lov til at aflevere indholdet til enten genanvendelse, afbrænding eller speciel håndtering. Derfor - kig dig godt for og sortér som angivet på skiltene ved containerne 9, 9a og 11.

Brugte batterier

Brugte batterier må ikke smides ud. De indeholder giftige stoffer, som er farlige for miljøet. Aflevér dem i de store plastiktønder, der står ved container 27. Du kan også lægge dem i en lille pose, slå en knude og lægge posen på låget af din egen dagrenovationsbeholder. Så tager skraldemanden batterierne med, næste gang han henter din dagrenovation.

Fyrværkeri og andet farligt gods

Fyrværkeri, ammunition, gasflasker, benzin, dieselolie, ikke-vandbaseret maling, terpentin, saltsyre og lithiumbatterier er eksempler på farligt gods.

Beredskabsstyrelsen har lavet en vejledning og en app, der fortæller, hvordan du som privatperson skal transportere farligt gods.Vejledningen er god at kende, også når du kører på genbrugspladsen. Husk, det handler ikke kun om din egen sikkerhed, men også sikkerheden for andre borgere og genbrugspladsens medarbejdere.

Er du i tvivl om sortering, så kontakt personalet på pladsen, inden du læsser af. Så er du sikker på at sortere korrekt.

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...