Lovpligtig dagrenovation

Lovpligtig dagrenovation

Alle private husstande, flerfamiliehuse og boligselskaber samt sommerhuse i Guldborgsund og Lolland kommuner skal ifølge Regulativ for husholdningsaffald være tilmeldt renovationsordningen.

Private husstande kan selv vælge størrelse på din affaldsbeholder og hvor tit man vil have den tømt. Der er forskellige muligheder alt afhængig af, om man bor i  privat husstand, sommerhus eller  flerfamiliehus eller boligselskab

Plastforing til affaldsbeholdere
Hvis du vil undgå at rengøre din affaldsbeholder, kan du købe en plastforing på genbrugspladsen. Plastforingen er en tynd plastsæk, som du sætter i din affaldsbeholder. Foringen forsvinder, når beholderen tømmes.

Beholder til papir, glas og metal
Private husstande har en 240 liters genbrugsbeholder med to rum: Et rum til papir, et rum til glas og metal. Den tømmes hver femte uge.

Vintertid
Husk at rydde sne, så skraldemanden kan komme hen til din affaldsbeholder.

Fri bane til skraldemanden
Sørg for at  ruten mellem skraldebeholderen og vejen, hvor skraldebilen holder er tilgængelig og hold hunden inde på tømningsdage. Gør plads til skraldemanden.

Afhentning af storskrald
Kan man ikke selv komme på genbrugspladsen, har man mulighed for at tilmelde sig ordningen med afhentning af storskrald.

Røde ekstra  sække
Har du ekstra meget husholdningsaffald, skal det afleveres i en af REFAs røde sække.

Brug låget til batterier
Put dine små batterier i en gennemsigtig pose og stil posen på din skraldespand, så tager skraldemanden dem med til genbrug. Batterier til genbrug.
 
Undgå at overfylde affaldsbeholderen
Hvis du har affaldsstativ med sæk: Fyld kun sækken til stregen, overfyldte sække bliver ikke taget med. Undgå at presse affaldet hårdt sammen og undgå at overfylde containeren, overfyldte containere bliver ikke tømt.

Aske, støv og våde ting
Støvsugerposer, aske fra brændeovn og grill og andet støvende affald skal ligesom det våde affald pakkes ind, inden det lægges i affaldsbeholderen.

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...