Lovpligtig dagrenovation

Lovpligtig dagrenovation

Der indsamles dagrenovation på hverdage mellem kl. 05.00 - 18.00.

Alle private husstande, flerfamiliehuse og boligselskaber samt sommerhuse i Guldborgsund og Lolland kommuner skal ifølge Regulativ for husholdningsaffald være tilmeldt renovationsordningen.

Private husstande kan selv vælge størrelse på din affaldsbeholder og hvor tit man vil have den tømt. Der er forskellige muligheder alt afhængig af, om man bor i  privat husstand, sommerhus eller flerfamiliehus eller boligselskab.

Det skal du vide

Bind en ekstra knude på affaldsposen
Pas på din skraldemand: Slå en ekstra knude på skraldeposen inden du smider den i beholderen til dagrenovation. Skraldemanden skal kunne arbejde uden frygt for coronavirus i snotklude, bleer og andet affald. Det er god stil at pakke affaldet ordentligt ind i poser, og slå en ekstra knude.

Undgå at overfylde affaldsbeholderen
Affaldsstativ med sæk: Fyld kun sækken til stregen. Overfyldte sække bliver ikke taget med.
Beholdere: Undgå at presse affaldet hårdt sammen og undgå at overfylde containeren. Overfyldte containere bliver ikke tømt.

Røde ekstra sække
Har du ekstra meget husholdningsaffald, skal det afleveres i en af REFAs røde sække, som du kan købe på genbrugspladserne.
Læs mere om de røde ekstra sække.

Plastforing til affaldsbeholdere
Hvis du vil undgå at rengøre din affaldsbeholder, kan du købe en plastforing på genbrugspladsen. Plastforingen er en tynd plastsæk, som du sætter i din affaldsbeholder. Foringen forsvinder, når beholderen tømmes.

Aske, støv og våde ting
Støvsugerposer, aske fra brændeovn og grill og andet støvende affald skal ligesom det våde affald pakkes ind, inden det lægges i affaldsbeholderen.

Batterier - brug låget
Læg dine små batterier i en gennemsigtig pose og stil posen på din skraldespand, så tager skraldemanden dem med til genbrug.
Læs mere om batterier til genbrug.

Beholder til papir, glas og metal
Private husstande har en 240 liters genbrugsbeholder med to rum: Et rum til papir, et rum til glas og metal. Den tømmes hver femte uge.
Læs mere om din genbrugsbeholder.

Fri bane til skraldemanden
Sørg for at  ruten mellem skraldebeholderen og vejen, hvor skraldebilen holder er tilgængelig og hold hunden inde på tømningsdage. Når det er vinter, skal du huske at rydde sne, så skraldemanden kan komme hen til din affaldsbeholder.
Læs mere om adgang for skraldemanden.

Afhentning af storskrald
Kan du ikke selv komme på genbrugspladsen, har du mulighed for at tilmelde dig ordningen med afhentning af storskrald.
Læs mere om afhentning af storskrald.

Hold din affaldsbeholder ren
Hvis du har fået fluelarver eller mider i din affaldsbeholder, så kan du undgå problemet ved at:

  • Smide mad- og restaffald i en pose og binde en dobbeltknude.
  • Fjerne madrester og væsker der er sivet ud i beholderen.
  • Sørge for at låget kan lukkes helt tæt
  • Skyl affaldsbeholderen med vand og sulfo næste gang den er blevet tømt.

Fluelarver og mider er uskadelige, selv om de er ulækre.

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...