Indsamlingsordning for flerfamiliehuse og boligselskaber

Indsamlingsordning for flerfamiliehuse og boligselskaber

Alle flerfamiliehuse og boligselskaber skal være tilmeldt renovationsordningen. Tilmeldingspligten fremgår af kommunens Regulativ for husholdningsaffald.

Indholdet på denne side er fortinsvis rettet til boligselskabet/udlejer, som står for valg af tømningsfrekvens og størrelse på beholdere.

Tømning

For alle ordninger gælder, at man som boligselskab/udlejer kan vælge, om dagrenovationen skal hentes hver uge eller hver anden uge. Boligselskabet/udlejer kan få hjælp til dette valg på selvbetjening.

Størrelse på affaldsbeholdere
Boligselskabet/udlejer vælger, hvilken størrelse affaldsbeholder man vil have og hvor tit man vil have den tømt. Man kan vælge mellem en plastsæk på 110 liter eller en beholder på 140, 180 eller 240 liter eller en minicontainer på 400 eller 660 liter. Boligselskabet/udlejer kan gøre dette på selvbetjening.

Nyttig information

Genbrugsbeholder til papir
Vælg mellem en papirbeholder på 240 liter eller en minicontainer på 660 liter.

Genbrugsbeholder til glas og metal 
Beholdere til glas og metal: Vælg mellem en affaldsbeholder på 240 liter uden skillevæg til glas og metal - eller en kube.

Adgangsvejen til beholderen
Der er regler for, hvor du må stille din affaldsbeholder, adgangsvejen til den skal være frit tilgængelig for skraldemændene. Læs reglerne her.

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...