Indsamlingsordning for private husstande

Alle private husstande i Guldborgsund og Lolland kommuner skal ifølge Regulativ for husholdningsaffald være tilmeldt renovationsordningen.

Tømning - hvor tit vil du have tømt din affaldsbeholder?

Hver husstand kan vælge om dagrenovationen skal hentes hver uge eller hver anden uge. Det valg kan du træffe døgnet rundt på vores selvbetjening.

Vær opmærksom på at der kan gå mellem 7 - 14 dage, før en ændring af tømning træder i kraft.

Størrelse på din affaldsbeholder - vælg selv

Du vælger selv hvilken størrelse affaldsbeholder, du vil have. Du skal som minimum være tilmeldt med tømning af 55 liter om ugen.

Du kan vælge mellem en plastsæk på 110 liter, en beholder på 140, 180 eller 240 liter eller en minicontainer på 400 eller 660 liter. Døgnet rundt kan du vælge - og ændre dit valg - på vores selvbetjening.

Du kan selv skifte beholderen på genbrugspladsen eller REFA kan levere den til din hustand. Vælger du selv at hente/udskifte beholderen, skal du udskrive, udfylde og medbringe denne blanket, og aflevere den til pladspersonalet på genbrugspladsen. Vær opmærksom på at den afhentede/byttede beholder kan være genbrug. Priser fremgår her.


Beholdernes størrelse

  Højde Bredde Dybde
110 liters sæk i stativ 110 cm 54 cm 55 cm
140 liters beholder 106 cm 48 cm 55 cm
180 liters beholder 107 cm 48 cm 72 cm
240 liters beholder 107 cm 58 cm 72 cm
400 liters beholder 114 cm 82 cm 78 cm
660 liters beholder 119 cm 125 cm 77 cm


Ændret regning
Regulering af din regning på grund af ombytning af beholder, vil fremgå ved næste regningsudskrivning. REFA sender kun regninger ud to gange om året. Det betyder fx, at regulering for ombytning af en ny størrelse beholder i september, først vil fremgå af regningen i første halvår det næste år.

Gældende for din ejendom

Ejerskifte
Når en ejendom skifter ejer, skal du, en ejendomsmægler eller en advokat lave en refusionsopgørelse, så det er klart, hvad tidligere og ny ejer skal betale. Eventuel forudbetalt dagrenovation indgår i opgørelsen.

Der fremsendes ikke en ny faktura i forbindelse med et ejerskifte. Fakturaen fremsendes til den person, der står som tinglyst ejer af ejendommen, på det tidspunkt hvor fakturaen dannes. Når REFA registrerer et ejerskifte, vil en PBS aftale automatisk blive annulleret.

Hvis du, ejendomsmægleren eller din advokat er i tvivl om, hvem der modtager eller har modtaget fakturaen i forbindelse med en ejendomshandel, bør du rette henvendelse til REFA. Vi kan oplyse dig om, hvem fakturaen er sendt til, hvordan og hvornår. Benyt "Skriv til os" på selvbetjening.

Obligatorisk tilmelding til renovationsordningen
Det er kun, hvis en ejendom ifølge kommunens folkeregister er ubeboet, at man kan afmelde indsamling af dagrenovation. Afmelding skal ske med mindst en måneds varsel og kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Afmelding skal ske ved henvendelse til din kommunes borgerservice.

Borgerservice Lolland Kommune

Borgerservice Guldborgsund Kommune

Du skal være opmærksom på, at afmelding ikke ændrer på dit grundgebyr. Grundgebyret er obligatorisk for alle private hustande, som har en grund med en ejendom på.

Nyttig information

Adgangsvejen til beholderen
Der er regler for, hvor du må stille din affaldsbeholder. Adgangsvejen til beholderen skal være frit tilgængelig for skraldemændene. Læs reglerne her.

Røde ekstra sække
Har du mere affald, end der er plads til i affaldsbeholderen, kan du købe røde ekstra sække. Sækkene kan købes på genbrugspladserne og i udvalgte dagligvarebutikker. Placer de fyldte sække ved din affaldsbeholder, så tager vi dem med næste gang, vi henter dit affald. Læs mere om de røde ekstra sække her.

Beholder til papir, glas og metal
Private husstande har en 240 liters genbrugsbeholder med to rum: Et rum til papir og et rum til glas og metal. Genbrugsbeholderen tømmes hver femte uge. Læs mere om genbrugsbeholderen her.
 

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...