Genbrugsbeholder

Genbrugsbeholder

Din genbrugsbeholder bliver tømt hver 5. uge på hverdage mellem kl. 06.00 - 18.00.

Genbrugsbeholderen skal du bruge til genanvendeligt affald. Indsamling af genanvendeligt affald er en fordel både for miljøet og for økonomien. Der bruges mange råstoffer og ressourcer på at fremstille blandt andet emballage. Det koster færre ressourcer at genbruge, end at producere nyt fra bunden. Derfor er det vigtigt, at vi udnytter de genanvendelige materialer, når det er muligt og giver mening.

Genanvendeligt affald består af papir, glas, metal og pap.

  • Indsamling af glas, metal og papir er en kollektiv ordning, som du betaler gennem dit grundgebyr.
    Afhentning af papir, glas og metal hver 5. uge vil derfor vise en pris på 0,00 kr. på din regning.
     
  • Indsamling af pap er en tilvalgsordning, som betales af brugeren.
    Er du tilmeldt, vil gebyret for indsamlingsordningen fremgå af din regning.
    Det er stadig muligt af aflevere dit pap i papcontaineren på en af REFAs genbrugspladser.

Døgnet rundt har du mulighed for at se tømningsdatoer og din samlede regning på REFAs selvbetjening.

Indsamling af genanvendeligt affald er en ordning der stilles til rådighed for borgerne. Borgerne kan vælge at benytte ordningen efter eget ønske. Det har ingen indflydelse på renovationsgebyret, hvis man fravælger at benytte ordningen. Benytter man sig ikke af indsamlingsordningen, skal man selv sørge for at aflevere det genanvendelige affald på genbrugspladsen.

Glas og metal

Sorter glas og metal - aflever i din genbrugsbeholder.
Glas må gerne have låg på.

Læs mere om glas og metal

Papir og karton

Sorter papir og karton - aflever i din genbrugsbeholder.

Læs mere om papir og karton

Pap - tilvalgsordning

Aflever dit pap på genbrugspladsen eller tilmeld en beholder til sortering hjemme.

Læs mere om pap

Batterier

Læg batterier i en klar lukket pose, oven på den beholder du bruger til dagrenovation.

Læs mere om indsamling af batterier

 

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...