Plast og mad- og drikkekartoner

Bæredygtigt, klimavenligt og forsvarligt

REFA arbejder målrettet med FNs klimamål. Verden flytter sig og det gør REFA også. I takt med at mulighederne for at sortere og genanvende endnu mere plast vil REFA udvikle tilbuddet om plastsortering. Vores fokus vil altid være, at det skal give mening, og det skal ske på en forsvarlig måde.

 

Bestil Affaldsskilt Plast AF2402  Bestil Affaldsskilt Mad- og drikkekatoner AF1202

Plast der skal på genbrugspladsen

Plast som er rent skal på genbrugspladsen. Så enkelt er det.

Du skal aflevere al plast på genbrugspladsen, fordi vi skal genanvende mest muligt. Vi inddeler plast i de forskellige typer for at opnå den højeste genanvendelse. Tjek her hvilken container eller bur, dit plastprodukt skal afleveres i på genbrugspladsen.

REFA er helt klar over, at man andre steder i landet har truffet andre valg om sortering og husstandsindsamling af plastaffald, end vi har gjort på Lolland-Falster. Vi har valgt en løsning, som vi kan stå inde for. Det plastaffald, som sorteres på genbrugspladsen, er vi sikre på kan genanvendes på bæredygtig og forsvarlig vis. Det plastaffald, som vi ikke kan være sikre på bliver sendt til genanvendelse, udnytter vi til energiproduktion. Den balance mellem plast til genanvendelse og plast til energiudnyttelse vil de kommende år flytte sig til mere genanvendelse og mindre energiudnyttelse. REFA vil flytte med - når det er forsvarligt og giver mening.

Læs mere om de typer plast, der skal i din dagrenovation

Plast skal sorteres

Flere plasttyper gør det svært
REFA er klar over, at mange ønsker at sortere al plast hjemme, herunder også plast, som er mademballage. REFA kan på nuværende tidspunkt ikke tilbyde husstandsindsamling af plast, men al ren og sorteret plast kan afleveres på genbrugspladserne.

Sortering på genbrugspladsen virker
Siden vi i foråret 2019 for alvor begyndte at sortere plast på genbrugspladsen er mængden af sorteret plast mere end fordoblet fra 300 til 800 ton. Vi forventer, at mængderne af plast til genanvendelse bliver ved med at stige. Den samlede genanvendelsesprocent er cirka 80 procent, hvilket skyldes korrekt sortering. 

Hjælp til sortering

På genbrugspladsen er de mest almindelige plastprodukter opdelt med tydelig skiltning, så du trygt kan sortere på egen hånd.

Er du i tvivl om sorteringen, kan du altid spørge pladspersonalet om hjælp. Vores medarbejdere er uddannede miljøvejledere og kan fortælle dig, hvor dit affald skal hen.

Pladspersonalet eftersorterer løbende på den afleverede plast, så vi hele tiden gør sorteringen bedre og muligheden for at genanvende større.

Hvad er plast?

Hedder det plast eller plastik?
Svar: begge ord kan bruges, for de beskriver det samme - et syntetisk produkt, som kan formes. Vi bruger ordet plast, fordi det er kort og samtidig er den oprindelige danske betegnelse.

Plast er lavet af olie. Cirka 5 procent af verdens samlede olieforbrug går i dag til plast. Når olien bliver til plast, kan den bruges til mange forskellige produkter, som hjælper os i hverdagen. Alt fra dæk på biler og cykler til emballage af fødevarer, sæber og husholdningprodukter.

Når plast kan bruges til så mange forskellige formål, giver det næsten sig selv, at der findes lige så mange forskellige plasttyper. 

Faktisk findes der over tusinde forskellige typer plast, som har hver deres kemiske sammensætning. Visse typer plast kan genanvendes mange gange, andre kun få. Nogle kan slet ikke genanvendes på grund af den kemiske sammensætning og derfor kan sortering af plast være en udfordring.

Der går ikke en dag, uden at vi hører om plast i medierne. Det handler ofte om genanvendelse af plast eller mangel på samme. Derfor har vi her hos REFA gentænkt indsamlingen af plast, så vi kan genanvende meget mere. Det giver nemlig mening at være mere bæredygtige - både i forhold til økonomien, men også for at passe på vores ressourcer og fælles planet.

Mad- og drikkekartoner

Folketinget har vedtaget at mad-og drikkekartoner skal sorteres og genanvendes.

Mad-og drikkekartoner er en af de 10 affaldsfraktioner, som skal sorteres og husstandsindsamles. Ordningen er endnu ikke implementeret, men fra 1. juli 2021 er det muligt at aflevere renskyllede mad-og drikkekartoner på REFAs genbrugsplader.

 

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...