Fakta om REFA

Renovation, Energi, Forbrænding, Affald

REFA er et moderne affalds- og energiselskab, der bortskaffer affald, sikrer genanvendelse og producerer energi på en forsvarlig og samvittighedsfuld måde.
 
REFAs forretningsgrundlag bygger på fire hjørnesten: Renovation, Energi, Forbrænding og Affald.

REFA indsamler og behandler affald fra hele Lolland-Falster. Desuden modtager vi dagrenovation fra flere affaldsselskaber på Sjælland. Det meste affald bliver til energi eller genanvendelige råvarer. Kun en begrænset del af affaldet deponeres eller sendes til specialbehandling.
 
I den daglige drift kan REFAs aktiviteter deles op i fem hovedområder: 

  • Forbrænding af affald med tilhørende energiproduktion
  • Deponering af affald med tilhørende bi-aktiviteter på samme anlæg
  • Indsamling af dagrenovation, genbrugelige materialer og specialaffald fra både private husstande og virksomheder
  • Drift af genbrugspladser
  • Produktion og distribution af fjernvarme

Renovation
På renovationsområdet er opgaven at hjælpe Lolland-Falster af med affaldet på en billig, effektiv og ikke mindst ansvarlig måde. Borgere, virksomheder og institutioner kan med god samvittighed overlade deres affald til REFA.

REFA indsamler og behandler dagrenovation fra 54.000 husstande, 11.000 sommerhuse og 4.000 virksomheder på Lolland-Falster.
 
REFA lægger vægt på god og effektiv service, individuelle valgmuligheder, konkurrencedygtige priser, tilfredse kunder og ikke mindst en miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet.
 
Borgere og virksomheder kan med god samvittighed overlade deres affald til REFA. Hvad enten det gælder skraldeposen under køkkenvasken eller affald afleveret på vores 20 genbrugspladser, kan borgerne være sikre på en professionel, miljøbevidst og troværdig affaldsbehandling.

 
Energi
Energiområdet er et forretningsområde i vækst. I fremtiden vil der være fokus på kraftvarmeproduktion baseret på CO2-neutrale energikilder. REFA har stærke ekspertiser i sikker, ren og forsvarlig drift af forbrændingsanlæg. Derfor er drift af biovarmeværker og fjernvarmeproduktion et voksende forretningsområde for REFA.

REFA har altid været producent af energi. Først i form af fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlægget i Nykøbing Falster og fra 1999 også i form af el fra dette anlæg. Senere er aktiviteterne udvidet til også at omfatte produktion af fjernvarme på træflis eller halm fra Nykøbing F. Biomasseværk, Stubbekøbing Fjernvarmeværk, Holeby Halmvarmeværk, Horbelev Fjernvarmeværk, Maribo-Sakskøbing Fjernvarmeværk. Sidste skud på stammen er produktion af biogas, der omsættes til fjernvarme og el i Kettinge Forsyning.
 
Energiproduktion er et voksende forretningsområde for REFA. Derfor har vi samlet disse aktiviteter, bortset fra affaldsforbrænding, i et selvstændigt selskab REFA Energi.
 
Fremover vil vi gerne drive endnu flere CO2-neutrale fjernvarmeværker. Vi vil også gerne producere vedvarende energi på andre måder, for eksempel gennem solfangere, solceller eller varmepumper. Ambitionen er at bringe fælles energiforsyning ud til endnu flere borgere på Lolland og Falster.
 
Vi tror på, at der er væsentlige stordriftsfordele ved at drive disse anlæg i en fælles organisation. Overvågning døgnet rundt, året rundt fra det fælles kontrolrum i Nykøbing F. er et eksempel, fælles indkøb af brændsler et andet. Sådanne stordriftsfordele kommer brugerne til gavn, fordi selskaberne rent økonomisk skal hvile i sig selv.

 
Forbrænding
Markedet for forbrænding af affald er også under forandring. Efterhånden som vi bliver bedre og bedre til at sortere og genanvende affald, vil mængderne af affald til forbrænding alt andet lige være faldende. REFA har konstant fokus på at forbedre affaldsforbrændingen. Det vil sige optimere brændselsøkonomien og reducere miljøbelastningen til et absolut minimum.

REFA er ekspert i affaldsforbrænding. Det tør vi godt sige uden at rødme. Siden 1982 har vi opbygget en betydelig ekspertise i forbrænding af affald på en effektiv og miljømæssig forsvarlig måde.
 
Forbrændingsanlægget i Nykøbing F. drives med sikker hånd. Dagrenovation fra hele Lolland-Falster og dele af Sjælland brændes ved høje temperaturer, der sikrer maksimal udnyttelse af affaldets brændselsværdi og en så ren afbrænding, som overhovedet muligt. Forbrændingen bliver konstant overvåget fra kontrolrummet.
 
REFA hiver al energi ud af affaldet, og restprodukter som røg, aske og slagger overholder alle regler og grænseværdier til punkt og prikke.
 
De seneste år har vi valgt at udnytte vores ekspertise yderligere til at drive flere fjernvarmeværker, der producerer energi på træflis og halm. Fjernvarmeværkerne er samlet i REFA Energi A/S. 

 
Affald
Affald er en handelsvare og en ressource. I en verden hvor vi bliver mere og mere bevidste om, hvordan vi påvirker klima og miljø, bliver der større fokus på sortering og genanvendelse af affald. Dels for at skåne miljøet, dels for at spare på ressourcerne. REFA er opmærksom på de muligheder og krav det stiller til virksomheden.

Affald er ikke bare affald, som uden videre skal skaffes af vejen eller køres på lossepladsen. Affald er en ressource, som skal behandles og håndteres med fornuft og så vidt muligt genbruges. Direkte eller indirekte.
 
REFA har specialiseret sig i at indsamle, modtage og behandle affald efter alle kunstens regler. Med en effektiv sortering bliver det meste affald enten til energi eller genbrug. Kun den del af affaldet, som ikke kan brændes eller genanvendes, bliver deponeret på REFAs miljøcentre.

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...