Mellemstation og kompostering

Mellemstation og kompostering

REFA driver to miljøcentre, Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. De er med til at sikre miljøet. Centrene modtager årligt 100.000 tons affald, som bliver registreret og efterfølgende enten:

  • genanvendes
  • sendes til forbrænding
  • lægges i depot

I gamle dage var lossepladsen en endestation. I dag arbejder miljøcentrene med sortering af blandet affald fra industri og byggeri. I stadig stigende grad fungerer centrene som mellemdepoter på affaldets vej til genanvendelse eller nyttiggørelse.

Hvor lossepladsen i gamle dage hurtigt fik vokseværk, går det i dag den modsatte vej: Miljøcentrene har kapacitet til mange årtiers affaldsbehandling og slutdeponering.
 

Jord, rent træ og affald
Det gælder blandt andet jord, som muligvis kan være forurenet. Jorden ligger i venteposition, mens den bliver analyseret og det bliver afgjort, hvor den skal hen bagefter.

Hver sommer lægges store mængder affald - eksempelvis træ - i mellemdepot på miljøcentrene. Her fra kan det køres til affaldskraftvarmeværket, når fyringssæsonen begynder og fjernvarmen kan afsættes.

REFAs miljøcentre er som udgangspunkt ens, dog med enkelte forskelle.

På Miljøcenter Hasselø er det muligt at deponere mineralsk affald som asbest og isolering. På Miljøcenter Hasselø er der desuden et komposteringsanlæg for haveaffald.
 

Flere væsentlige funktioner
Miljøcentrene i Gerringe og Hasselø har udover at registrere og fordele det indkomne affald til genanvendelse eller deponering også disse funktioner:

  • at være mellemstation for brændbart affald, indtil det skal til forbrænding på affaldskraftvarmeværket i Nykøbing F. om vinteren
  • at opbevare og sende trykimprægneret træ til forbrænding i Tyskland
  • at forarbejde grenaffald til flis til brug i ovnen på REFAs kraftvarmeværk
  • at kompostere alt grønt affald fra haver.
     
Fakta for REFAs to miljøcentre Årligt
Mellemdeponeret brændbart affald 15.000 tons
Genanvendt affald 20 tons
Sorteret blandet affald 3.500 tons
Slutdeponeret affald 15.000 tons
Komposteret grenaffald 16.000 tons
Genanvendt rent træ 5.000 tons
Genanvendt brokker 6.000 tons

  

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...