Brugerpanel

REFAs brugerpanel

REFA er dit lokale multiforsyningsselskab. Netop fordi vi er lokale, vil vi gerne være nærværende i din hverdag og lytte til dig som bruger.

Derfor oprettede REFA i januar 2019 et brugerpanel, som kan give os inspiration til vores daglige arbejde med ressourcer, energi, forsyning og affaldshåndtering på Lolland-Falster. Januar 2022 startede vi 4. periode for brugerpanelet bestående af deltagere fra brugerpanelet i 2019, 2020, 2021 og en ny deltager. 

REFA Brugerpanel 2022 består af følgende personer:

Guldborgsund Kommune:
Georg Klitmøller
John Stævngaard
Mette Larsen 
Michael Simonsen
Poul Holm-Frederiksen

Lolland Kommune:
Kaj Jensen
Kurt Jørgensen
Rikke Sigrid Nielsen
Rita Tonnesen

Panelets opgave er at give feedback på den information og de løsninger, der er tilgængelige for borgerne.

Brugerpanel 5. periode

Januar 2023 starter 5. periode for REFA Brugerpanel, hvor vi skal bruge nogle deltagere fra både Lolland og Guldborgsund Kommune.

Frist for tilmelding til deltagelse i REFA Brugerpanels 5. periode er 1. december 2022. Panelet starter op i januar 2023.

Deltagerne til brugerpanelet bliver udpeget i løbet af december 2022. Alle, der har meldt sig som mulige deltagere, vil få en tilbagemelding inden udgangen af året.

Vil du være med i REFAs brugerpanel?

Deltagelse i panelet er frivilligt. Som deltager forpligter du dig for et år ad gangen, med mulighed for at sige ja i yderligere to år. Du kan som udgangspunkt højst deltage i panelet i tre år i alt. Derefter skal en ny deltager udpeges. Det er altid den/de længst siddende, der skiftes ud. I år har vi, på grund af lange perioder med corona, som har gjort det umuligt at mødes, valgt at dispensere og tilbyde endnu et år. 

Hvis du i løbet af perioden flytter ud af Lolland eller Guldborgsund Kommune, kan du ikke længere deltage i panelet.

Brugerpanelet arbejder som udgangspunkt elektronisk.

Udvælgelse af paneldeltagere

Vi skal bruge fire personer fra Lolland Kommune og fem personer fra Guldborgsund Kommune til vores panel. Brugerpanelet er sammensat med fordeling på samme måde, som REFAs politisk valgte bestyrelse. Bestyrelsen kan du læse mere om her.

Vi sammensætter panelet ud fra besvarelserne i et spørgeskema, som skal gøre os klogere på din hverdag og dit forhold til affald, genbrug og ressourcer. Ud fra svarene vælger vi de ni personer, der til sammen giver det bredeste sammensatte panel og størst mulige værdi for REFAs arbejde. Det betyder, at dem du kommer til at være sammen med i panelet, er meget forskellige personer.

Hvis ikke du bliver udvalgt til at deltage i REFAs brugerpanel ved opstarten, har du altid mulighed for at søge igen.

Betingelser for deltagelse

Der er ganske få betingelser for at deltage i brugerpanelet:

 • Du skal være fyldt 18 år.
   
 • Du har fast adresse i enten Lolland eller Guldborgsund Kommune.
   
 • Du har en gyldig mailadresse.
   
 • Du har adgang til en PC med netforbindelse.
   
 • Du har et rimeligt godt forhold til IT og kan begå dig med hjælp.
   
 • Nuværende og tidligere medarbejdere på REFA må ikke deltage i panelet. Det samme gælder for nuværende medarbejderes nærmeste familie (børn og forældre) og det der kan sidestilles med disse.

Din profil

Vi har brug for dig som paneldeltager, hvis du:

 • Har lyst til at være frivillig i minimum et år.

 • Har mulighed for at afsætte mellem 15-25 timer årligt til eksempelvis at deltage i møder og interviews, svare på spørgsmål, se en film eller forholde dig til andet, som vi gerne vil have input til.

 • Er åben over for at prøve noget nyt og møde nye mennesker, som ikke nødvendigvis er magen til dig eller har samme meninger.

 • Har lyst til at være aktiv i et lokalt netværk.

 • Forstår at REFA ikke altid kan gøre, hvad panelet synes er smart - men at vi lytter til det, der bliver sagt.

Sådan tilmelder du dig

Opfylder du betingelserne og kan du sige ja til profilen, så tryk på knappen herunder og svar på spørgsmålene i spørgeskemaet.
Det er vigtigt for udvælgelsen, at du svarer på samtlige spørgsmål. Det tager cirka fem minutter.

Tryk "Afslut - send tilmelding", når du er færdig.

Du får besked på mail inden udgangen af 2022.

Brugerpanel - Formular 
 


 
 
Vælg den kategori du synes beskriver forholdet bedst. Husk at du ikke må være i nær familie med personen (børn og forældre), hvis du ønsker at deltage i panelet.

 
 
 


 
 
 
Vi har begrænset svarmulighederne til de mest almindelige.


 
 
Hvis du er under uddannelse, skal du svare med din nuværende uddannelse.
 


 
 
Vælg det svar der beskriver din branche bedst.
 

 
 
 
Vælg det udsagn der beskriver din holdning bedst.

 
 
Vælg kun et udsagn.
 
 
Vi skifter årligt en deltager eller to ud i brugerpanelet, så vi hele tiden får nye input at arbejde med. Det er den/de længstsiddende, der skiftes ud. Bemærk: Du forpligter dig kun for 1 år ad gangen, selvom du svarer noget andet her. 
 
Hvis JA - gemmer vi dine oplysninger indtil næste års panel er udpeget. Vi opbevarer dem sikkert og bruger dem ikke til andre formål eller i andre sammenhænge. Hvis NEJ - sletter vi dine oplysninger når paneldeltagerne er udvalgt.


 
 
 

Behandling af oplysninger

REFA bruger kun dine oplysninger til at udvælge vores paneldeltagere. REFA behandler oplysningerne i dyb fortrolighed. REFA sletter oplysningerne, når vi har udvalgt deltagerne, med mindre du giver samtykke til andet.
 
Hvis du fortryder din tilmelding, skal du sende en skriftlig besked om det til post@refa.dk.
 
 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...