Indkøbspolitik

Indkøbspolitik

REFA varetager drift og administration af varmeværker, miljøcentre, genbrugspladser og renovationsordninger på Lolland og Falster. REFA har til opgave at løse disse opgaver på bedst mulig vis, og er således også forpligtet til at købe ind på en fornuftig og juridisk korrekt måde.

Indkøbspolitikken dækker indkøb i alle REFAs afdelinger og 100 % ejede datterselskaber.


​Formål

Indkøbspolitikken opstiller de principielle retningslinjer for, hvordan indkøb skal gennemføres i REFA og indenfor hvilke overordnede rammer, de skal udføres. Indkøbspolitikken skal således sikre, at REFA køber ind på vilkår, hvor kvalitet, leverancesikkerhed, funktionalitet, pris og andre saglige hensyn er parametre, som indgår overalt hvor REFA foretager indkøb.


Lovgivning

Kontraktværdi på mere end kr. 1.645.367 – (alle beløb uden moms):

Er kontraktens værdi på mere end kr. 1.645.367 kr. skal indkøbet sendes i EU-udbud. Indkøb under Forsyningsvirksomhedsdirektivet har dog en tærskelværdi på kr. 3.298.179 og bygge- og anlægsarbejder på kr. 41.305.415,- (2018 værdier).

Kontraktværdi på mere end kr. 500.000:

Såfremt kontraktens værdi overstiger kr. 500.000,- er REFA forpligtet til at sikre, at indkøbet foretages på "markedsmæssige vilkår". Dette kan ske uformelt fx. ved foretagelse af en markedsafdækning, hvorefter der indhentes et tilbud. Indhentning af to til tre tilbud, ved annoncering på REFA’s hjemmeside eller ved annoncering på udbud.dk. REFA skal kunne dokumentere, at købet er sket på markedsmæssige vilkår.

Hvis kontrakten har klar grænseoverskridende interesse skal indkøbet annonceres på Udbud.dk, og REFA er samtidig forpligtet til at tilrettelægge udbudsprocessen således, at alle interesserede tilbudsgivere er i stand til at afgive bud, og at de generelle principper om gennemsigtighed og ligebehandling iagttages.

Kontraktværdi under kr. 500.000:

Er kontraktens værdi under kr. 500.000, er REFA alene forpligtet til at overholde de forvaltningsretlige principper, herunder bl.a. krav til saglighed, ligebehandling, proportionalitet og økonomisk forsvarlighed. Dette indebærer bl.a., at REFA ikke må lade valg af kontraktspart være båret af usaglige og uvedkommende hensyn.

Fællesudbud - I/S REFA kan foretage udbudspligtige indkøb via Statens og Kommunernes Indkøbscentral (SKI), som indgår tværkommunale rammeaftaler med flere leverandører på en række indkøbsområder, når dette skønnes fordelagtigt af økonomiske og/eller ressourcemæssige hensyn.


Indkøbsaftaler

De enkelte budgetansvarlige enheder udarbejder egne udbud og har ansvaret for at indgåede aftaler overholdes.

Indgåede indkøbsaftaler gøres tilgængelige på FICS.

Der skal i videst muligt omfang indhentes minimum to tilbud, når der handles udenfor gældende indkøbs- eller rammeaftaler. Undtagelser herfra begrundes i de enkelte tilfælde.

Den til formålet optimale indkøbsaftale skal sagligt begrundes i ex. pris, kvalitet, leverancesikkerhed, miljø og tidsmæssige hensyn, CSR klausuler og produktoptimering.


Indkøbsansvar

Det overordnede ansvar for indkøbspolitikken er placeret i Administrationen, men budgetansvarlige funktionschefer og sektionsledere har ansvaret for, at indkøbspolitikken efterleves og at aftaler indgået på grundlag af indkøbspolitikken følges.

Indkøbsansvar følger budgetansvar med hensyn til pligter, beføjelser og rettigheder. Medarbejdere, som køber ind er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitik og evt. øvrige retningslinier for det specifikke indkøb. Budgetansvarlig kan godkende alene for eget ansvarsområde, på nær ved indkøb til egen person. Alle øvrige indkøb forudsætter hierakisk godkendelse af to personer.

REFA vurderer løbende om en udbudt opgave skal genudbydes eller hjemtages, således at opgaven bliver løst bedst og billigst.

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...