Pressemeddelelser 2015

Pressemeddelelser 2015

5. oktober 2015

REFAs affaldsforbrænding helt i top

Affaldskraftvarmeværket i Nykøbing Falster skal være med til at sætte nye standarder for udledning af røggasser i hele EU. Miljøstyrelsen har udpeget REFAS værk til Best Practice i Danmark

Miljøstyrelsen har udpeget REFAs affaldsforbrændingsanlæg som et af fire danske anlæg, der skal bidrage til nye miljøstandarder for udledning af røggasser i hele EU.

Forbrændingsanlægget i Nykøbing Falster er udpeget sammen tre andre værker i Slagelse, København og Ålborg. De er alle sammen valgt, fordi de er gode eller meget gode anlæg, når det gælder udledning af røggas samt forbrug af ressourcer og energi.

Om REFA fremhæver Miljøstyrelsen særligt en god og stabil drift med ganske få overskridelser af miljøtal. REFA fremhæves for sin gode indsigt i baggrunden for de miljødata, som løbende indsamles for at dokumentere overholdelsen af grænseværdierne for udledning af røggasser.

- Vi er en certificeret virksomhed med fokus på miljøledelse. Det er mange års målrettet arbejde, som gør, at vi er blandt de værker i Danmark, der har den bedste praksis på røggasområdet, siger afdelingschef Mette Suhr Stoffregen og sender Miljøstyrelsens ridderslag videre til værkets medarbejdere, ikke mindst dem i kontrolrummet som overvåger affaldsforbrændingen i døgndrift.

- Vi har et fælles fokus på miljøet. Det er alle værkets medarbejderes fortjeneste, at vi forbrænder affald på den bedst tænkelige og mest ansvarlige måde, siger Mette Suhr Stoffregen.

Der er knapt 30 affaldsforbrændingsanlæg i Danmark. De fire udvalgte referenceanlæg skal sammen med de bedste anlæg fra de øvrige EU-lande levere miljødata på emissionen af røggas. De mange data skal danne baggrund for EU's fremtidige miljøkrav på området for affaldsforbrænding.

 

11. september 2015

REFA indretter ny genbrugscontainerplads på Femø

Der bliver fri adgang til pladsen, da der ikke sættes hegn op.

Det har længe været et stort ønske for beboerne på Femø at få en rigtig containerplads.

”Det er meget glædeligt, at vi endelig kan imødekomme femøboernes ønske”, siger formand for REFA Henrik Høegh.

Der har været flere forskellige placeringer på tale til den nye containerplads, men nu ser det ud til, at der er enighed om en placering midt på øen. Lolland kommune ejer pladsen i Sønderby der hidtil har været brugt til materialeplads.

Pladsen bliver sat pænt i stand, der bliver lagt fliser. I princippet bliver der døgnåbent, så der sættes ikke hegn op.

”Vi er sikre på, at femøboerne vil passe godt på deres nye plads”, siger formand for REFA Henrik Høegh.

På den nye containerplads vil det blive muligt at aflevere have- og grenaffald og der vil være containere til metal, brændbart og ikke brændbart. Pladsen forventes at være klar til brug foråret 2016.

 

12. februar 2015

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen besøger REFA

REFA vil udnytte den danske overskudsproduktion af el fra vindmøller i kombination med lokale ressourcer til gavn for borgerne i det åbne land. Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen er nysgerrig og har meldt sin ankomst hos REFA mandag 23. februar.

Når det blæser meget og elforbruget er lavt, typisk om natten eller i forbindelse med helligdage og ferier, er der et overskud af strøm, som får elpriserne til at falde, sommetider så meget, at prisen bliver negativ.

På affaldsforbrændingsområdet er der også en overskudsproduktion af fjernvarme om sommeren, som REFA ønsker at anvende til tørring af træ i forbindelse med en produktion af træpiller.

REFA har i et brev til ministeren peget på, at overskudsenergi fra vind og forbrænding kan skabe mere værdi for samfundet, hvis den som et alternativ til oliefyr bliver brugt til at forsyne det åbne land med varme. Det kan enten ske i form af små kollektive nærvarmeanlæg eller helt individuelle løsninger, der kombinere moderne teknologi med en stor akkumuleringstank.

Udviklingen af en decentral og rentabel energiforsyning til landområderne vil dog kræve en ændring af de danske energiafgifter. Konkret har REFA peget på, at disse anlæg skulle have mulighed for at købe billig og afgiftsfri el, når elprisen er under 20 øre pr. MWh. REFAs udspil skal også ses i lyset af ny lovgivning, som fra 2016 vil begrænse mulighederne for installation af nye oliefyr.

Ministeren er med egne ord ”meget optaget af forskellige måder at fremme indpasningen af vindkraft, så den får en højere værdi”. Derfor har Rasmus Helveg Petersen, dels bedt sine embedsmænd tage REFAs ideer med i en igangværende analyse af det danske afgifts- og tilskudssystem, dels har han ønsket at besøge REFA for at høre mere.

Pressen er meget velkommen til at dække besøget fra ministerens ankomst klokken 8.00 til det slutter klokken 9.45. Adressen er REFA, Energivej 4 i Nykøbing Falster.

Som baggrund for besøget vedlægges REFAs henvendelse til ministeren af 20. oktober 2014 samt ministerens svar af 19. december 2014.

 

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...