Pressemeddelelser 2016

Pressemeddelelser 2016

13. juli 2016

REFA Energi klar til ny varmeløsning i det åbne land

Som det første varmeforsyningsselskab i landet har REFA Energi fået dispensation til at tilbyde individuelle varmeløsninger i det åbne land. Det sker på vilkår, der tåler direkte sammenligning med dem, der gælder for fjernvarmekunder i kollektive forsyningsområder.
 
Det er Energistyrelsen, som har givet dispensation til den såkaldte REFA Energi-model. Tilladelsen kommer samtidigt med, at Energistyrelsen har offentliggjort en ny støtteordning til udskiftning af oliefyr med varmepumper i landdistrikterne. Støtten på i alt 25 millioner kroner gives til den model, som REFA Energi har udviklet i samarbejde med den private virksomhed Best Green A/S og lokale varmepumpeinstallatører på Lolland-Falster.
 
- Vi har en klar forventning om at få andel i midlerne. Vejen er åben for, at vi som det første offentlige fjernvarmeselskab i hele landet tilbyder varme til boligejerne i det åbne land på Lolland-Falster - altså områder hvor der ikke er adgang til kollektiv varmeforsyning, siger Poul-Henrik Pedersen, formand for REFA Energi og byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune.
 
Modellen fra REFA Energi er et tilbud om at installere, justere, overvåge og vedligeholde varmepumpen i den enkelte bolig. Forbrugerne skal betale et tilslutningsbidrag, en fast årlig afgift samt betale for det løbende forbrug af varme efter samme princip som gælder for almindelig fjernvarme.
 
Allerede i dag findes der løsninger på markedet, som tilbyder leasing af varmepumper, men her skal husejeren selv stå for installationen og ikke mindst sikre en effektiv daglig drift af varmepumpen. Det er disse to elementer, som REFA Energi-modellen også omfatter.
 
- Fordelen ved vores løsning er, at den enkelte husejer slipper for at investere, installere og vedligeholde varmepumperne. Derved bliver det for mange boligejere en langt mere interessant og overskuelig løsning uden teknisk risiko af nogen art. Der er også tale om en miljørigtig og CO2-neutral løsning, siger Rolf S. Christensen seniorkonsulent i REFA Energi
 
Han gør opmærksom på, at ikke alle ejendomme er lige velegnede til en varmepumpeløsning: Jo mere velisoleret en ejendom er, jo lettere er det at tilbyde en fordelagtig løsning!
 
REFA Energis priser vil være billigere end individuelle varmeløsninger baseret på el- eller olieopvarmning, men kan dog ikke komme ned på samme lave niveau som kendes fra fjernvarme. Med støtte fra Energistyrelsen, kan de første 350 varmeabonnenter se frem til særlig fordelagtige vilkår.
 
Lige nu arbejder energiselskabet med at få de sidste detaljer på plads med henblik på en præsentation af den nye REFA Energi-model i løbet af efteråret. Så snart REFA Energi kan fortælle mere om det nye tilbud vil det blive annonceret i medierne og på hjemmesiden www.refaenergi.dk.

 

6. juli 2016

Fjernvarmen i Kettinge er blevet billigere

REFA Energi har sat prisen ned - et standardhus kan spare 1.000 kroner på den årlige varmeregning

I den kommende fyringssæson bliver fjernvarmen i Kettinge billigere. Et standardhus på 130 kvadratmeter og med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh slipper 1.000 kroner billigere, så den årlige udgift til opvarmning havner på 18.742 kroner mod tidligere 19.774 kroner. Det svarer til en prisnedsættelse på 5,2 procent.

Prisnedsættelsen trådte i kraft 1. juli 2016 og blev varslet på en velbesøgt generalforsamling i forbrugerforeningen i juni.

Efter prisnedsættelser i både Stubbekøbing og Horbelev har REFA Energi sat en ære i også at kunne tilbyde lavere priser i Kettinge, hvor 164 ejendomme er tilknyttet fjernvarmenettet. Nettet drives af REFA Kettinge Forsyning, der er en del af REFA Energi.

Selv varmeproduktionen foregår på byens biogasanlæg, der drives af Bigadan.

- For første gang i biogassens lange historie, har vi fået lavere varmepriser. Det er fantastisk, siger formanden for forbrugerforeningen Torben Jensen og sender en varm tanke til REFA Energi:

- Der er styr på tingene og vi er helt trygge ved, at REFA Energi driver forsyningsnettet. Vi har længe sukket efter billigere varmepriser, så det her er et stort fremskridt. Jeg er sikker på, at den lavere varmepris vil få flere til at undersøge muligheden for fjernvarme i Kettinge, siger Torben Jensen.

Der er to forklaringer på de lavere priser. For det første har REFA Energi haft vellykkede forhandlinger med Bigadan, der har indvilliget i at lade en lavere NoX-afgift komme varmeforbrugerne til gode. For det andet har REFA Energi gennemført rationaliseringer på driften af forsyningsnettet.

REFA Energi forhandler med Bigadan om til efteråret at gennemføre en tilslutningskampagne på favorable vilkår, i håb om at endnu flere husstande i Kettinge vælger fjernvarme.

- Det ser vi frem til. Jo flere vi er, jo billigere bliver varmeprisen for os alle sammen. Så enkelt er det, siger Torben Jensen.

 

10. juni 2016

Ny direktør i REFA 

Bestyrelsen i I/S REFA har i dag udpeget en ny direktør, der skal overtage ledelsen af selskabet, når Hans Erik Jensen efter eget ønske fratræder stillingen pr. 1. september 2016 efter 34 år i virksomheden. 
Ny direktør for REFA bliver selskabets nuværende afdelings- og souschef, Mette Suhr Stoffregen. 

Mette Suhr Stoffregen er 51 år og har været ansat i REFA i mere end 25 år. Mette Suhr Stoffregen er "Master in business Administration" (MBA) fra Ålborg Universitet og har i sine mange år i REFA beklædt en lang række forskellige leder- og chefstillinger. Mette Suhr Stoffregen er således godt rustet til at overtage direktørjobbet i selskabet. 

Herudover er Mette Suhr Stoffregen udnævnt til administrerende direktør for A/S REFA Energi med underliggende selskaber, hvor hun i et tæt samarbejde med A/S REFA Energis nyudnævnte vicedirektør Finn Boy Hansen skal varetage den daglige ledelse og udvikling af selskaberne. 
Finn Boy Hansen, der er diplomleder, er 48 år og har sammenlagt været ansat i REFA i mere end 25 år. 

Bestyrelsen er overbevist om at REFA koncernen med den nye topledelse står godt rustet til en fortsat effektiv drift og udvikling i et affalds- og energimarked, der er under stor forandring. 

 

13. juni 2016

REFA ud med et overskud på 15,3 millioner kroner

Lolland-Falsters affalds- og energiselskab I/S REFA kom ud af regnskabsåret 2015 med et nettoresultat før skat på 15,3 millioner kroner ud af en nettoomsætning på små 337 millioner kroner.

Resultatet får karakteren særdeles tilfredsstillende i den årsberetning, som REFA netop har offentliggjort. 

Her kan man også læse mange andre nyheder af interesse for borgerne på Lolland-Falster, der i sidste ende ejer det fælleskommunale selskab:

14-dages tømning for alle husstande
Fra og med efteråret 2017 lægger REFA op til indførelse af en ny indsamlingsordning med generel 14-dages tømning for alle husstande på Lolland-Falster. Samtidig suppleres indsamlingsordningen, så den ud over pap og papir også kommer til at omfatte indsamling af glas og metal.  (Årsberetningen side 18)

For god ordens skyld skal det her bemærkes, at en ny indsamlingsordning skal indarbejdes i de kommunale affaldsregulativer på baggrund af en forudgående høring, hvor borgerne har mulighed for at give deres besyv med. Det er kommunerne, der tilrettelægger processen, som forventes at begynde i efteråret 2016.

Affaldsforbrænding i åben konkurrence
Siden REFAs start i 1983 har hjertet i virksomheden været affaldsforbrændingsanlægget i Nykøbing F. Sådan er det fortsat, også efter at Folketinget har bebudet en ændring af vilkårene for affaldsforbrændingen i Danmark. 

- Vi er klar til nye rammevilkår og forventer at kunne løse forbrændingsopgaven for kommuner og virksomheder de næste mange år – på nye vilkår og i offentligt ejet regi, hedder det i bestyrelsens årsberetning.

I praksis betyder det, at affaldsforbrændingsanlægget bliver et selvstændigt aktieselskab, som skal konkurrere med landets øvrige anlæg om den bedste og billigste affaldsbehandling. (Årsberetningen side 4)

Kapacitet øget med 15 procent
Tilpasning og optimering er også et vilkår for datterselskabet REFA Energi A/S. Trods flere år med varm vinter og generelt lave elpriser, har det grønne REFA leveret fine resultater til gavn for fjernvarmeforbrugerne på Lolland-Falster. Alene på Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk er det lykkedes at øge anlæggets produktionskapacitet med 15 procent. Det betyder, at værket udover fuld forsyning til Sakskøbing nu kan dække en endnu større del af varmebehovet i Maribo. (Årsberetningen side 26)

Dynamisk og udviklingsorienteret offentlig virksomhed
- Det økonomiske resultat og de mange gode historier vidner om et dynamisk og udviklingsorienteret offentligt selskab, som vi uanset politisk ståsted kan være stolte af på Lolland-Falster, siger Henrik Høegh, bestyrelsesformand for I/S REFA.

- Positivt er det også, at REFA Energi er inde i en rivende udvikling. Værkernes drift og økonomi opdateres konstant. Gedser Fjernvarme er blevet fuldgyldigt medlem af familien, og vi har plads til endnu flere værker under det grønne logo, siger Poul-Henrik Pedersen, formand for REFA Energi A/S.
 

12. maj 2016

REFAs direktør stopper

Efter knap 34 år som direktør for alle REFA-selskaberne fratræder Hans Erik Jensen stillingen pr. 31. august 2016. 

Hans Erik Jensen blev ansat i efteråret 1982, hvor I/S REFA netop var blevet etableret af de fire Falsterkommuner og fem midt- og sydlollandske kommuner.

Hans Erik Jensen har herefter i et særdeles frugtbart samarbejde med bestyrelse og kolleger været i spidsen for udviklingen af et moderne kommunalt ejet selskab med kerneområder indenfor affaldsbehandling og energi.

Stillingen som ny direktør for REFA ønskes besat som åremålsansættelse i tre år. Rekrutteringsprocessen er lagt i hænderne på REFAs formandskab, Gert Mortensen fra REFAs bestyrelse og rekrutteringsbureauet Hartmanns.

 

9. april 2016

Forårsrengøring af naturen

Søndag 17. april skal naturen have en ordentlig omgang forårsrengøring.

REFA, Guldborgsund og Lolland kommuner bakker igen i år op om Danmarks Naturfredningsforenings kampagne Hold naturen ren.
Søndag 17. april er dagen, hvor der skal samles affald i naturen, det sker forskellige steder på Lolland og Falster.

Flere lokale foreninger har meldt sig som ansvarlig for en indsamlingsrute. De er forsynet med affaldssække, sikkerhedsveste og handsker, så man skal bare møde op på et af indsamlingsstederne, hvis man vil deltage i forårsrengøringen.  

Der kan frit hentes illustrationer fra landskampagnen på http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=23365
Her samles der ind lokalt

 

       

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...