Pressemeddelelser 2017

Pressemeddelelser 2017

4. juni 2017

Alle husejere får ny beholder til genanvendeligt affald

Flere end 41.000 husejere på Lolland-Falster skal have en ny beholder til genanvendeligt affald. Den gamle beholder er kun beregnet til papir. Den nye beholder er større og ruminddelt, så den både kan bruges til glas, metal og papir.

Den nye beholder skal gøre det nemmere for borgerne på Lolland-Falster at bidrage til den nationale målsætning om 50 procent genanvendelse af husholdningsaffald i 2022.

Beholderne er under produktion. Så snart de er klar, vil de blive kørt ud til husejerne. Leveringen af de nye beholdere begynder på Lolland og slutter på Falster. Beholderne skal tages i brug, når den nye indsamlingsordning på Lolland-Falster træder i kraft 1. oktober.

- Mange husejere får beholderen i rigtig god tid, men vi håber på, at der vil være forståelse for måden at gøre det på. Det er en temmelig stor mundfuld at dele 41.000 affaldsbeholdere ud til alle hjørner af Lolland-Falster, siger REFAs direktør Mette Suhr Stoffregen.

REFA tager ikke den gamle papirbeholder med, når den nye beholder leveres, og det er der en god grund til: Den nuværende genbrugsbeholder skal nemlig benyttes indtil den nye indsamlingsordning træder i kraft. Først når husejerne får besked af skraldemanden, skal den nye beholder tages i brug. Beskeden vil blive sat på den gamle beholder og lyde: ”I dag var sidste gang vi tømte din gamle papirbeholder”.

Borgerne har tre muligheder med den gamle beholder:
• Aflevere den på genbrugspladsen
• Tilmelde afhentning af storskrald på REFAs selvbetjening
• Beholde den og bruge den til et andet formål
- Vi har skønnet, at det er den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på. Valgmulighederne tager hensyn til, at borgernes behov og ønsker er forskellige. Nogen vil af med den gamle beholder så hurtigt som muligt, andre har måske et fornuftigt formål, at bruge den til, siger Mette Suhr Stoffregen.

Hele baggrunden for den store beholder-aktion er den nye indsamlingsordning, som træder i kraft 1.  oktober. Den nye indsamlingsordning er Lolland-Falsters bidrag til øget genanvendelse af husholdningsaffald.

- Med de nye beholdere følger også en sorteringsvejledning. Den vil stå i låget på de nye beholdere. Fremover skal vi sortere mere og sortere mere korrekt, så vi kan bidrage til at vi når de nationale mål for genanvendelse. Men alt det vil vi fortælle mere om, når vi tager de nye genbrugsbeholdere i brug, siger REFAs direktør.

Den nye beholder rummer 240 liter, den er 107,2 centimeter høj, 58 centimeter bred og har en dybde på 72,4 centimeter. Den er ruminddelt med 60 procent til papir og 40 procent til glas og metal. Den gamle beholder er kun på 140 liter. 

Foto og tidsplan vedlagt
Tidsplan til pressens orientering (med forbehold for eventuelle ændringer)

Juni: Beholderne er under produktion

Juli: Beholderne samles og distribueres fra henholdsvis Søllested (10.000) og Nysted (31.000)

REFA inviterer pressen til demonstration af de nye beholdere

August-september: Beholderne leveres til borgerne med besked fra REFA

I løbet af september: Skraldemanden giver besked om, at den nye beholder kan tages i brug

REFA kører kampagne om korrekt sortering

1. oktober:  Den nye indsamlingsordning træder i kraft

Genbrugspladserne modtager de gamle beholdere

De gamle beholdere kan bestilles afhentet som storskrald

 

 

9. juni 2017

Børn og unge i Lindholm bliver ambassadører for affald

I Lindholm-området i Nykøbing Falster skal der de næste par måneder arbejdes med at gøre det let og sjovt at bruge områdets affaldsspande. Det handler om det moderne kommunikationsbegreb nudging, hvor man med humor, opmærksomhed og venlighed giver brugerne et ”skub” eller et ”puf” i retning mod skraldespanden og korrekt affaldshåndtering.
 
Guldborgsund Kommune og REFA har inviteret en gruppe børn og unge fra området til at blive affaldsambassadører. De skal hjælpe med at finde på gode tiltag, så områdets beboere på en god og gerne sjov måde lærer, hvordan de skal sortere deres affald og vigtigheden af at bruge de opstillede affaldsspande.
 
Frem til sommerferien vil en gruppe af unge sætte fokus på at huske at bruge områdets affaldsspande med små skilte, illustrationer og beskeder. I efteråret er det så skoleklasser på Lindeskovskolen som vil udsmykke områdets affaldsbeholdere til dagrenovation med tegninger, som illustrerer hvad der skal i de enkelte beholdere.

- Mange beboere i området kender og respekterer de unge affaldsambassadører. Derfor tror vi, at netop deres stemmer vil skabe genklang. Vi mener, at deres budskaber vil kunne påvirke andre beboeres adfærd med affald i en positiv retning, siger Julie Priess Hansen fra REFA, som er projektleder på projektet.

Idéen til affaldsprojektet kommer fra borgerrepræsentanter i kommunens særlige udvalg, der i år arbejder med bæredygtighed, det såkaldte 17-4 udvalg .

- Det er et samlet udvalg, der bakker op om idéen. Projektet er et fint eksempel på, at det kan skabe en større forståelse for bæredygtig håndtering af affald, når man inddrager børn og unge. Projektet medvirker til et kvarterløft af Lindholm området, da det kommer til at øge sammenholdet blandt børn og unge, samtidig med at løse nogle konkrete problemer med affald, udtaler Lene Hatt, som er formand for udvalget.
 
Projektet sker i samarbejde med områdets boligselskaber, Lindeskovskolen og Restart Lindholm.
Det hele præsenteres ved en event i Lindholm-kvarteret til oktober.
Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte Julie Priess Hansen, jph@refa.dk

Invitation til workshops og events
Guldborgsund Kommune og REFA inviterer pressen til følgende events i forbindelse med projektet:

• Onsdag 14. juni kl. 16.00-17.30:
Workshop med unge ambassadører hos Restart Lindholm

• Lørdag 17. juni:
Studietur for unge ambassadører til København for at se på nudging tiltag.

• Onsdag 21. juni kl. 16.00-17.30:
Overrækkelse af diplom til unge ambassadører på REFA

• Medio september:
Fagdag på Lindeskovskolen (5.-6. klasse): Arbejde med og præsentation af børnetegninger til beholdere

• Fredag d. 20. oktober:
Eventdag i Lindholm med præsentation af børnenes og de unges tiltag.

Pressen bliver orienteret, når 5. og 6. klasse på Lindeskovskolen i løbet af efteråret skal arbejde med at udsmykke Lindholms affaldsbeholdere til dagrenovation.

 

 

18. maj 2017

Ny affaldsindsamling med styr på arbejdsmiljøet

To vognmænd skal indsamle dagrenovation og genanvendeligt affald på Lolland-Falster

REFA har i dag indgået aftale med vognmandsfirmaerne M. Larsen og HCS om indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald fra og med 1. oktober 2017. Samme dag træder REFAs nye indsamlingsordning i kraft.

M. Larsen Vognmandsfirma A/S skal tage sig af dagrenovationen, mens HCS A/S Transport og Spedition skal indsamle det genanvendelige affald, som omfatter glas, metal og papir.

M. Larsen og HCS har fået entrepriserne efter et udbud. REFA fik to tilbud på begge entrepriser. I udvælgelsen har REFA haft fokus på pris, forsyningssikkerhed og skraldemændenes arbejdsmiljø.

Entrepriserne løber over seks år med mulighed for forlængelse i op til tre år. Til sammen koster de REFA 48,5 millioner kroner om året. På den baggrund vil formanden for REFAs bestyrelse Henrik Høegh ikke udelukke en mindre prisstigning i renovationsgebyret.

- I bestyrelsen vil vi gøre alt for at begrænse eller helt undgå en prisstigning, men vi får også mere for pengene i den nye ordning. Det koster også lidt, når vi skal indsamle mere genanvendeligt affald end vi gør i dag, siger Henrik Høegh.

REFAs bestyrelsesformand understreger, at der i de nye aftaler er stillet krav til skraldemændenes arbejdsmiljø.

- Det er sket i en god og konstruktiv dialog med fagforeningen 3F. Aftalerne betyder et-holds drift og nye skraldebiler med lav gulvhøjde i førerhuset. Det er mere ergonomisk korrekt og gør det nemmere at komme ind og ud af bilerne, fortæller Henrik Høegh.

Ud over bedre arbejdsforhold for skraldemændene skal der også hentes mere genanvendeligt affald hos borgerne. I dag indsamles kun papir og pap, men fra 1. oktober skal der indsamles papir, glas og metal i en ny, større og ruminddelt beholder.

Vognmændene M. Larsen og HCS kører i øvrigt allerede i dag for REFA på henholdsvis Lolland og Falster. I dag er indsamlingen af dagrenovation opdelt i fire distrikter, men i den nye ordning bliver Lolland-Falster et stort distrikt.

 

20. februar 2017

REFA tilbyder nærvarme til det åbne land

Nærvarme er en attraktiv mulighed for alle, der har for langt til fjernvarme. I tæt samarbejde med Best Green tilbyder REFA varmeforsyning til det åbne land på Lolland-Falster, hvor der i dag ikke er adgang til fjernvarme.

Tilbuddet omfatter installation, justering, overvågning og vedligeholdelse af varmepumper i den enkelte bolig samt nedtagning og bortskaffelse af eksisterende varmeanlæg. Forbrugerne betaler et tilslutningsbidrag, et fast årligt abonnement samt for det løbende forbrug af varme efter samme princip, som gælder for almindelig fjernvarme.

Allerede i dag findes der løsninger på markedet, som tilbyder leasing af varmepumper, men her står husejeren selv for installationen og ansvaret for at sikre en effektiv daglig drift af varmepumpen. Det er disse to elementer, som nærvarme-løsningen fra REFA og Best Green omfatter.
 
- Fordelen er, at de enkelte husejere slipper for at investere, installere og vedligeholde varmepumpen. De får også en komfortabel løsning og en varmeøkonomi, de kan regne med. Derfor er nærvarme absolut interessant for mange boligejere i landområderne, siger Poul-Henrik Pedersen, bestyrelsesformand for REFA Energi.

- Tilbuddet fra REFA vil være billigere end individuelle varmeløsninger baseret på el- eller olieopvarmning. Nærvarme-konceptet støttes af Energistyrelsen, og Best Green kører med en kampagnepris, som primært er målrettet kunder med oliefyr. Vi har allerede fået de første kunder, oplyser bestyrelsesformanden.
 
Kontakten med nærvarmekunderne varetages af REFA Energi. Tilbuddet er som nævnt udviklet i tæt samarbejde med den private virksomhed Best Green, der er helt i front, med gangbare løsninger når det gælder opvarmning baseret på vedvarende energi.

- Vi glæder os over samarbejdet med REFA, som er et stærkt energi-brand på Lolland-Falster, både når det gælder fornuftig varmeforsyning og god kundeservice. Det er et godt match. Hos Best Green har vi en ambition om at udbrede nærvarme til hele landet, og med REFA som en stærk og troværdig partner har vi et rigtig godt afsæt på Lolland-Falster, siger Simon Bak Kristensen, direktør for Best Green.

I de kommende måneder vil REFA og Best Green markedsføre nærvarme-løsningen med henblik på den næste fyringssæson. Allerede nu kan man læse meget mere om løsningen på www.refaenergi.dk.

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...