Pressemeddelelser 2018

Pressemeddelelser 2018

8. maj 2018

REFA kom ud af 2017 med et overskud på 17 millioner kroner

Multiforsyningsselskabet I/S REFA kom ud af 2017 med et overskud på 17,1 millioner kroner efter skat. Overskuddet er skabt ud af en nettoomsætning på 332,8 millioner kroner.                      

- Det er absolut et tilfredsstillende resultat, som både lever op til hvile i sig selv-princippet og behovet for rettidig omhu, siger Poul-Henrik Pedersen, byrådsmedlem og formand for I/S REFAs bestyrelse.

- Som offentligt forsyningsselskab er I/S REFA naturligvis omfattet af hvile i sig selv-princippet. Det betyder effektiv drift og omkostningsbestemte serviceydelser i balance. Vi opkræver ikke mere, end der er brug for til en sund og fornuftig drift af selskabet, siger REFAs bestyrelsesformand og fortsætter:

- På den anden side er der brug for et økonomisk råderum i forhold til nødvendige investeringer og fremtidige udfordringer. Med et overskud på 17 millioner rammer vi den balance meget fint, siger bestyrelsesformanden.

De nødvendige investeringer omfatter blandt andet et såkaldt røggaskondenserings-anlæg til Affaldskraftvarmeværket i Nykøbing F. Det nye anlæg bliver installeret i sensommeren 2018 og vil betyde en optimering af affaldsforbrændingen.

- Med røggaskondenseringsanlægget kan vi hive endnu mere energi ud af vores affaldsforbrænding. Faktisk så meget at vi kan lukke en af værkets små ovne uden at miste kapacitet. Derved sparer vi betydelige udgifter til vedligeholdelse af den ovn vi lukker, forklarer bestyrelsesformand Poul Henrik-Pedersen og slutter:

- Investeringen vil komme borgerne til gode, fordi vi fastholder vores lave priser både på affaldsbehandling og varmeproduktion. Det er kort sagt en fremtidssikring af Affaldskraftvarmeværket, og som sådan også udtryk for rettidig omhu, siger bestyrelsesformand Poul-Henrik Pedersen.

Download årsberetning (pdf)

 

12. marts 2018

Giv naturen en hånd

Søndag 22. april skyder REFA for alvor foråret i gang med den årlige Hold Naturen Ren kampagne, hvor hundredvis af aktive borgere på Lolland-Falster indsamler henkastet affald i nærområder og natur.

Kampagnen er en årlig indsamling af henkastet affald i hele Danmark. Traditionen tro gennemfører REFA kampagnen på Lolland og Falster i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, samt Guldborgsund og Lolland kommuner.

Både borgere og lokale foreninger kan melde sig som ansvarlige for en indsamlingsrute. Indsamlerne bliver forsynet med affaldssække, sikkerhedsveste og handsker.

Tilmelding kan ske frem til og med 8. april på REFAs hjemmeside Hold Naturen Ren

 

20. februar 2018

Se hvordan dit affald bliver til energi

Borgerne på Lolland-Falster får mulighed for selv at se, hvordan deres affald bliver til energi, når affalds- og energiselskabet REFA inviterer til besøg på affaldskraftvarmeværket i Nykøbing F. lørdag 10. marts kl. 10 - 12 og fredag 16. marts kl. 13 – 15.

REFA sikrer både genanvendelse og energiproduktion på en forsvarlig og samvittighedsfuld måde, ved at indsamle og behandle affald fra hele Lolland-Falster og afbrænde dele af det på affaldskraftvarmeværket i Nykøbing F.

Affaldskraftvarmeværket er REFAs største anlæg og har siden 1983 omdannet dagrenovation fra 54.000 husstande, 11.000 sommerhuse og 4.000 virksomheder på Lolland-Falster til energi. Hvert år behandler værket 60.000 tons dagrenovation og 57.000 tons andet brændbart affald fra genbrugspladserne, som giver fjernvarme og strøm til borgerne.

Af sikkerhedsmæssige årsager er der et begrænset antal pladser ved hvert arrangement og børn skal være minimum ni år for at deltage. Tilmelding sker på REFAs hjemmeside efter først-til-mølle-princippet.

 

15. januar 2018

REFA opsiger kontrakt med HCS

Affalds- og energiselskabet REFA har besluttet at opsige samarbejdet med vognmandsfirmaet HCS på grund af utilfredsstillende opgaveløsning.

HCS vandt efter en udbudsrunde i 2017 opgaven med indsamling af genanvendeligt affald fra husstandene på Lolland og Falster. Indsamlingsordningen, som trådte i kraft pr. 1. oktober 2017, har ikke fungeret som planlagt. Som konsekvens af gentagen utilfredsstillende opgaveløsning har REFA besluttet at opsige samarbejdet med HCS med udgangen af januar 2018.

- Vi har forsøgt at hjælpe HCS i gang på alle mulige måder. Siden den nye ordning trådte i kraft har vi arbejdet på, at få tingene til at fungere. Vi har haft en løbende dialog, vi har forhandlet og holdt adskillige møder. Vi har udvist stor tålmodighed og givet HCS snart fire måneder til indkøring af den nye indsamling, selv om de ifølge kontrakten kun har to måneder. Vi har ansat ekstra personale i vores Renovationsservice for at behandle de mange klager fra borgerne. Vi har også udvidet åbningstiden på Miljøcenter Hasselø, hvor REFA modtager de to-kammerede renovationsbiler med papir, glas og metal til genbrug. Alt sammen for at hjælpe HCS på vej, siger affalds- og logistikchef Niels-Erik Sakariassen og fortsætter:

- Vi må bare konstatere at det ikke har hjulpet. Vi har fortsat mindst 50 klager dagligt, og der er intet, der tyder på, at det bliver anderledes. Derfor er vi nødt til at opsige aftalen og finde en anden renovatør, siger Niels-Erik Sakariassen.

HCS har seks måneders opsigelse, hvilket betyder, at der skal findes en ny renovatør, som skal overtage opgaven pr. 1. august 2018.

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...