Pressemeddelelser 2019

10. december 2019

Længere åbningstid på hverdage  –  flest åbningsdage i sommerhalvåret

Fra og med nytår får REFAs genbrugspladser nye åbningstider. Det betyder, at der alle hverdage vil være åben fra klokken 9.00 til 17.00. I dag åbner pladserne først klokken 12.00.

- De nye åbningstider kommer de mange kunder i møde, som har efterlyst muligheden for at benytte genbrugspladserne i formiddagstimerne, siger REFAs direktør Mette Suhr Stoffregen.

I Nakskov, Maribo, Øster Toreby og Nørre Alslev vil pladserne have åben hver eneste dag: 9-17 på hverdage og 10-16 i weekenden.

Samtidig indføres der sæsonåbningstider på nogle af de øvrige genbrugspladser. Fra 15. marts til 31. oktober vil disse pladser have åben både lørdag og søndag. Resten af året vil der være åben lørdag. Samme pladser vil også have faste lukkedage på en eller flere af ugens hverdage.

- Kunderne skal naturligvis lige vende sig til de nye åbningstider. På sigt tror jeg vi alle sammen bliver glade for dem, siger Mette Suhr Stoffregen og peger på, at genbrugspladsernes åbningstider samlet set øges med 3,6 procent over hele året. I 33 af årets 52 uger bliver åbningstiderne øget med 8,5 procent.

- Alting kommer med en pris. Vi har valgt at prioritere lang åbningstid på hverdage. Måden at gøre det på er at udnytte ressourcerne bedst muligt og tilpasse åbningstiderne det faktiske behov. Derfor er der indført lukkedage på en del pladser, forklarer REFAs direktør.

Marielyst Genbrugsplads skiller sig mest ud med fire lukkedage i vinterugerne, men har åben alle ugens dage resten af året. På hverdage oven i købet klokken 9-19!

De nye åbningstider vil blive annonceret og kommunikeret i ugerne op til skiftedagen torsdag 2. januar 2020.

- Ingen skal køre forgæves, og kommer man til en lukket genbrugsplads, vil der være en henvisning til nærmeste plads med åbent alle dage, understreger REFAs direktør Mette Suhr Stoffregen.

Se de nye åbningstider

 

5. juli 2019

Ny teknologi skåner klimaet og giver større energiudnyttelse af affald

Den ene af REFAs tre ovnlinjer blev fredag lukket ned for sidste gang.

Den sidste måned har man kunnet se store kraner arbejde på REFAs affaldsforbrændingsanlæg på Energivej. Årsagen er, at anlægget bygges om således at energien i røggassen også udnyttes, samtidig reduceres CO2 aftrykket betydeligt med den store energiudnyttelse af røggassen. Den nye teknologi på REFA skåner klimaet og har en meget større energiudnyttelse af affaldet fra borgerne på Lolland-Falster.

Det har også den positive konsekvens, at fredag morgen blev den ene af REFAs tre ovnlinjer lukket ned, for aldrig at blive startet op igen. Ovnlinjen var en af to ovnlinjer, som blev idriftsat i 1983, og som i alle årene har energiudnyttet affald, der omdannes til el og fjernvarme til fjernvarmenettet i Nykøbing F. by.

Selvom det er et gammelt anlæg er det løbende blevet opdateret med ny teknologi og med miljøforanstaltninger. ”Nu er vi teknologisk nået der til, hvor vi ved ombygning af to ovnlinjer med røggaskondensering kan undvære den tredje ovnlinje uden at producere mindre energi” udtaler bestyrelsesformand og byrådsmedlem Poul-Henrik Pedersen. ”Med to ovnlinjer kan anlægget på Energivej fremover producere præcis samme mængde energi, som der i mange år har været tre ovnlinjer til” udtaler formanden. Når det lader sig gøre, at producere samme energimængde på færre ovnlinjer, skyldes det at varmen i røgen nu kan udnyttes til energi.

Det betyder også, at røgfanen fra skorstenen, som de fleste dage har været næsten usynlig, fremover vil være meget mere tydelig, fordi røgen er dampmættet og ikke længere er så varm.

”For klimaet, er det den helt rigtige vej at gå, ligesom vi for miljøet gør et stort arbejde i at informere om sortering af affald, således at der er mindre affald til forbrænding". Det kræver, at vi tilpasser os, og det er vi rigtig gode til på Lolland-Falster,” udtaler formanden.

Nedlukning af ovnlinjen blev foretaget af tre pensionerede medarbejdere, som alle var med til at starte ovnen op i 1982 og som var ansat på REFA indtil de gik på pension.


21. juni 2019

REFA skrotter Småt Brændbart på genbrugspladsen

Vi skal blive endnu bedre til at sortere plast, pap, papir og småt elektronik til genbrug

REFA dropper Småt Brændbart på genbrugspladsen, fordi vi skal blive endnu bedre til at sortere vores affald til genbrug og genanvendelse.

- Generelt er vi gode til at sortere affald til genbrug på Lolland-Falster. Det gælder både hjemme og på genbrugspladsen. Men undersøgelser viser, at vi kan gøre det endnu bedre, siger Mette Suhr Stoffregen, direktør for REFA.

Flere stikprøve-undersøgelser af den populære fraktion Småt Brændbart viser at der er en del plast, pap, papir og småt elektronik, som kan reddes til genbrug og genanvendelse.

- Et konservativt skøn er at 30 procent af det affald, som tidligere er havnet i Småt Brændbart kan sorteres fra til genanvendelse. Med vores sommerkampagne for bedre sortering er målsætningen at få fat i den genanvendelige tredjedel, som tidligere gik til forbrænding, fortæller Mette Suhr Stoffregen.

For at understrege budskabet har container 5 på REFAs 14 genbrugspladser skiftet navn fra Småt Brændbar til Rest efter sortering.

- Det vil altid være restaffald, som ikke kan genbruges eller genanvendes. Målet er at få den rest til at blive så lille som mulig, siger direktøren.

For at hjælpe kunderne gør REFAs miljøvejledere i disse uger en ekstra indsats for at fortælle om forandringen. På genbrugspladserne er der opstillet borde ved container nummer 5, hvor pladsmanden tilbyder at vejlede om, hvad der giver mening at sortere og genanvende. Samtidig er der mulighed for at få en god dialog om affald og genbrug.

- Kunderne kommer med mange nyttige og brugbare synspunkter, som vi tager til os i bestræbelserne på at udvikle de bedste løsninger og den bedste service. REFAs udgangspunkt er, at det skal være nemt, miljøvenligt og give mening, både når det gælder miljøet og økonomien, siger Mette Suhr Stoffregen.
 

9. maj 2019

Årsberetning 2018: Vi er til for kundernes skyld

Grøn el og varme til 32.000 husstande på Lolland-Falster. Fjernvarme til 55 procent af alle landsdelens husstande. 2.478.039 tømninger af affalds- og genbrugsbe-holdere. 834.044 besøg på genbrugspladserne. En nettoomsætning på små 260 millioner kroner og et passende overskud på 1,9 millioner kroner for et selskab, der drives efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Med disse nøgletal tegner REFAs Årsberetning 2018 et godt billede af landsdelens store multiforsyningsselskab med 152 ansatte.

Årsberetningen er meget mere end tal. Den er fuld af solide nyheder om miljø, bæredygtighed, grøn omstilling, brugerpanel, samskabelse og dialog i en verden og en affaldsbranche under forandring.

- Vi er til for kundernes skyld, og vores opgave er hele tiden at være relevante for borgere, virksomheder og vores ejerkommuner Lolland og Guldborgsund. I 2018 satte vi ekstra ind på at styrke REFAs relationer med fokus på mere dialog og samarbejde, større åbenhed og tilgængelighed, siger REFAs bestyrelsesformand, byrådsmedlem Poul-Henrik Pedersen i årsrapporten.

Resultatet af indsatsen er tydelig:
• REFAs Kundecenter har næsten fordoblet åbningstiden for at gøre det lettere for borgerne at få kontakt efter normal arbejdstid.
• Der er nedsat et bredt sammensat brugerpanel bestående af ni borgere fra Lolland-Falster.
• Vidensdeling og formidling er styrket med øget aktivitet i REFA Academy, som i 2018 via skoletjeneste, samarbejde med ungdomsuddannelse og info-ture for borgerne havde direkte kontakt og dialog med 4.337 børn og voksne.  
Miljømæssigt har REFA fuldt fokus på indarbejdelse af FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Med afsæt i verdensmålene har bestyrelsen samtidig med årsberetningen vedtaget en strategi for 2019-2022 med overskriften ”Fokus, udsyn & ansvarlighed”.

Det betyder, at borgerne nu kan sortere plastik i 10 forskellige fraktioner på genbrugspladserne i vished om, at plastikfraktionerne bliver genanvendt. Det betyder også, at energiproduktionen bliver optimeret på de syv værker, som REFA driver. Det gælder ikke mindst Affaldskraftvarmeværket i Nykøbing F., som med et nyt røggaskondenseringsanlæg i løbet af efteråret 2019 vil kunne producere mere strøm og varme på færre tons affald.

- Alt hvad REFA gør skal give mening i forhold til miljø og økonomi. Det gælder både indsamling af genanvendeligt affald og energiudnyttelse af forbrændingsegnet affald. For REFA handler det om ansvarlighed, bæredygtighed og sund fornuft, understreger direktør Mette Suhr Stoffregen i beretningen.

Årsberetning 2018 er tilgængelig for alle på refa.dk

 

8. februar 2019

Kontraktansættelse af direktør

Efter tre års åremålsansættelse som direktør for REFA-koncernen har bestyrelsen for I/S REFA kontraktansat Mette Suhr Lisegaard Stoffregen med virkning fra 1. september i år.

Mette S. L. Stoffregen blev ansat som direktør for samtlige REFA  virksomheder den 1. september 2016. Ansættelsen blev dengang godkendt som en såkaldt åremålsansættelse frem til 1. september 2019.

Bestyrelsen for I/S REFA har nu besluttet at ansætte Mette S. L. Stoffregen som direktør for samtlige REFA virksomheder herunder I/S REFA og A/S REFA Energi Holding på kontrakt uden åremålsbestemmelse.

Mette S. L. Stoffregen har meget stor erfaring i ledelse og drift af affalds - og energivirksomhederne i REFA koncernen, idet hun har været ansat i REFA siden 1990 med opgaver i samtlige driftsafdelinger fortrinsvist på sektionsleder og afdelingschefniveau. Den sidste ledelsesopgave for Mette S. L. Stoffregen, inden hun tiltrådte som direktør i 2016, omfattede alle opgaverne knyttet til stillingen som souschef.

Mette S. L. Stoffregens teoretiske ledelsesballast er opnået via " Diplom i ledelse", en MBA fra Aalborg Universitet og bestyrelsesuddannelsen fra CBS.

Mette S. L. Stoffregen er bestyrelsesmedlem i bestyrelserne for henholdsvis I/S ALFA Specialaffald, Afatek A/S og Special Waste System A/S.

- Det var et stort ønske i bestyrelsen ved åremålsansættelsens udløb at fortsætte samarbejdet med Mette S. L. Stoffregen, der har vist sig som en dynamisk, kreativ og effektiv leder af vores virksomhed. At hun samtidig kan fremvise utrolig flotte tilfredshedsanalyser blandt vore 130 medarbejdere samtidig med et usædvanligt lavt sygefravær understreger hendes potentiale som leder, siger formanden for I/S REFAs bestyrelse, byrådsmedlem Poul-Henrik Pedersen. Mette har skabt et stærkt fundament for REFA og en robust økonomi, så vi står godt rustet til de nye udfordringer, vi ved venter os i fremtiden bl.a. med hensyn til at tilpasse driftsorganisationerne. En optimeret kundeservice for borgerne og erhvervslivet og borgerinddragelse i vores arbejdsprocesser er klare strategiske visioner og målsætninger for organisationen, ligesom synlighed i form af samarbejde med det omgivende lokalsamfund som f.eks. skoler, ungdomsskoler og boligselskaber vægtes højt, og på de områder har Mette for længst fastslået sit potentiale, siger Poul-Henrik Pedersen.

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...