Pressemeddelelser 2019

9. maj 2019

Årsberetning 2018: Vi er til for kundernes skyld

Grøn el og varme til 32.000 husstande på Lolland-Falster. Fjernvarme til 55 procent af alle landsdelens husstande. 2.478.039 tømninger af affalds- og genbrugsbe-holdere. 834.044 besøg på genbrugspladserne. En nettoomsætning på små 260 millioner kroner og et passende overskud på 1,9 millioner kroner for et selskab, der drives efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Med disse nøgletal tegner REFAs Årsberetning 2018 et godt billede af landsdelens store multiforsyningsselskab med 152 ansatte.

Årsberetningen er meget mere end tal. Den er fuld af solide nyheder om miljø, bæredygtighed, grøn omstilling, brugerpanel, samskabelse og dialog i en verden og en affaldsbranche under forandring.

- Vi er til for kundernes skyld, og vores opgave er hele tiden at være relevante for borgere, virksomheder og vores ejerkommuner Lolland og Guldborgsund. I 2018 satte vi ekstra ind på at styrke REFAs relationer med fokus på mere dialog og samarbejde, større åbenhed og tilgængelighed, siger REFAs bestyrelsesformand, byrådsmedlem Poul-Henrik Pedersen i årsrapporten.

Resultatet af indsatsen er tydelig:
• REFAs Kundecenter har næsten fordoblet åbningstiden for at gøre det lettere for borgerne at få kontakt efter normal arbejdstid.
• Der er nedsat et bredt sammensat brugerpanel bestående af ni borgere fra Lolland-Falster.
• Vidensdeling og formidling er styrket med øget aktivitet i REFA Academy, som i 2018 via skoletjeneste, samarbejde med ungdomsuddannelse og info-ture for borgerne havde direkte kontakt og dialog med 4.337 børn og voksne.  
Miljømæssigt har REFA fuldt fokus på indarbejdelse af FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Med afsæt i verdensmålene har bestyrelsen samtidig med årsberetningen vedtaget en strategi for 2019-2022 med overskriften ”Fokus, udsyn & ansvarlighed”.

Det betyder, at borgerne nu kan sortere plastik i 10 forskellige fraktioner på genbrugspladserne i vished om, at plastikfraktionerne bliver genanvendt. Det betyder også, at energiproduktionen bliver optimeret på de syv værker, som REFA driver. Det gælder ikke mindst Affaldskraftvarmeværket i Nykøbing F., som med et nyt røggaskondenseringsanlæg i løbet af efteråret 2019 vil kunne producere mere strøm og varme på færre tons affald.

- Alt hvad REFA gør skal give mening i forhold til miljø og økonomi. Det gælder både indsamling af genanvendeligt affald og energiudnyttelse af forbrændingsegnet affald. For REFA handler det om ansvarlighed, bæredygtighed og sund fornuft, understreger direktør Mette Suhr Stoffregen i beretningen.

Årsberetning 2018 er tilgængelig for alle på refa.dk

8. februar 2019

Kontraktansættelse af direktør

Efter tre års åremålsansættelse som direktør for REFA-koncernen har bestyrelsen for I/S REFA kontraktansat Mette Suhr Lisegaard Stoffregen med virkning fra 1. september i år.

Mette S. L. Stoffregen blev ansat som direktør for samtlige REFA  virksomheder den 1. september 2016. Ansættelsen blev dengang godkendt som en såkaldt åremålsansættelse frem til 1. september 2019.

Bestyrelsen for I/S REFA har nu besluttet at ansætte Mette S. L. Stoffregen som direktør for samtlige REFA virksomheder herunder I/S REFA og A/S REFA Energi Holding på kontrakt uden åremålsbestemmelse.

Mette S. L. Stoffregen har meget stor erfaring i ledelse og drift af affalds - og energivirksomhederne i REFA koncernen, idet hun har været ansat i REFA siden 1990 med opgaver i samtlige driftsafdelinger fortrinsvist på sektionsleder og afdelingschefniveau. Den sidste ledelsesopgave for Mette S. L. Stoffregen, inden hun tiltrådte som direktør i 2016, omfattede alle opgaverne knyttet til stillingen som souschef.

Mette S. L. Stoffregens teoretiske ledelsesballast er opnået via " Diplom i ledelse", en MBA fra Aalborg Universitet og bestyrelsesuddannelsen fra CBS.

Mette S. L. Stoffregen er bestyrelsesmedlem i bestyrelserne for henholdsvis I/S ALFA Specialaffald, Afatek A/S og Special Waste System A/S.

- Det var et stort ønske i bestyrelsen ved åremålsansættelsens udløb at fortsætte samarbejdet med Mette S. L. Stoffregen, der har vist sig som en dynamisk, kreativ og effektiv leder af vores virksomhed. At hun samtidig kan fremvise utrolig flotte tilfredshedsanalyser blandt vore 130 medarbejdere samtidig med et usædvanligt lavt sygefravær understreger hendes potentiale som leder, siger formanden for I/S REFAs bestyrelse, byrådsmedlem Poul-Henrik Pedersen. Mette har skabt et stærkt fundament for REFA og en robust økonomi, så vi står godt rustet til de nye udfordringer, vi ved venter os i fremtiden bl.a. med hensyn til at tilpasse driftsorganisationerne. En optimeret kundeservice for borgerne og erhvervslivet og borgerinddragelse i vores arbejdsprocesser er klare strategiske visioner og målsætninger for organisationen, ligesom synlighed i form af samarbejde med det omgivende lokalsamfund som f.eks. skoler, ungdomsskoler og boligselskaber vægtes højt, og på de områder har Mette for længst fastslået sit potentiale, siger Poul-Henrik Pedersen.

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...