Presse 2020 foto

Pressemeddelelser 2020

Download pressemeddelelsen (pdf)           Download MSK faktaark (pdf)           Download Varmepriser oversigt (pdf) 

4. december 2020

REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S indgiver begæring om rekonstruktion

REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S har i dag indgivet begæring om rekonstruktion til skifteretten i Nykøbing F. Det sker som konsekvens af,  at det ikke er lykkedes at nå til enighed med varmeselskaberne i Maribo og
Sakskøbing i en genforhandling af de eksisterende varmeaftaler.

- Vi er kede af, at vi er havnet her. Vi har gjort alt for at undgå denne situation og strakt os langt for at nå til enighed med varmeselskaberne, siger Henrik Høegh, formand for REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk.

Bortfald af VE-tilskud har sat situationen på spidsen

Siden REFA overtog Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk i 2012 har selskabet arbejdet benhårdt på at optimere og effektivisere værkets produktion af fjernvarme og strøm.

Den grundlæggende udfordring er, at værkets el-produktion helt tilbage fra 2000 delvist har betalt varmeproduktionen. På intet tidspunkt siden værket blev sat i drift, har indtægterne på salg af fjernvarme dækket de faktiske omkostninger til selve  varmeproduktionen.

Med udgangen af 2020 bortfalder et VE-tilskud til el-produktionen på 15 øre pr. KWh. Dermed kommer der til at mangle 8 millioner kroner ud af en samlet omsætning på 60 millioner kroner. Det betyder blodrøde tal på bundlinjen i 2021 og fremefter.

Låst af gamle aftaler

- MSKs handlemuligheder har været låst af gamle aftaler, fra længe før REFA overtog værket. Det var dengang fjernvarmeværker i Danmark gik fra kul til halm. Der blev bygget halmfyrede kraftvarmeværker flere steder, blandt andet MSK i Sakskøbing.

- En del af konceptet var dengang, at el-produktionen skulle dække en del af varmeproduktionen med VE-tilskuddet. I dag er vi bare et andet sted, hvor EU har sat en stopper for tilskuddet og markedet er oversvømmet med billig el. Derfor er den eneste løsning, at Maribo og Sakskøbing betaler lidt mere for varmen, siger Henrik Høegh, formand for REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk.

- Vi var nået til enighed om en ny varmepris, men aftalen faldt på gulvet, da vi skulle have en underskrift. Derfor er der ingen vej tilbage. Det er bestyrelsens pligt at handle på røde regnskabstal. El-priserne er generelt faldende, og el-produktionen på MSK skal ikke bare dække en underskudsgivende varmeproduktion, men også værkets samlede vedligeholdelse og afdrag på gæld, siger Henrik Høegh.

Omkostningsbaserede varmepriser eller konkurs

- Rekonstruktionen har to mulige udfald. Enten får vi justeret varmeaftalerne eller også går REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S konkurs. Med en konkurs havner regningen hos alle skatteborgere på Lolland-Falster. En konkurs vil på alle måder være en helt urimelig udgang, siger Henrik Høegh, der ud over at være formand for MSK også er viceborgmester i Lolland Kommune.

Når regningen kan havne hos kommunerne, skyldes det, at Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune helt i tråd med normal praksis har ydet lånegarantier til MSK på godt 70 millioner kroner. Lånegarantien vil blive udløst og opkrævet af et konkursbo.

- MSK har strakt sig langt. Vi havde ønsket en omkostningsbaseret varmepris, men er gået med til en anden løsning, hvor el-produktionen fortsat skal bidrage til at holde varmepriserne nede – og hvor MSK tager hele risikoen ved et el-marked med meget svingende priser, understreger Henrik Høegh.

66 kroner mere om måneden for et standardhus

En fast varmepis vil betyde, at et hus på 130 kvadratmeter skal betale 66 kr. mere om måneden. Med en aktuel årlig varmepris på kr. 10.637,- er Maribo Varmeværk i dag det næst billigste fjernvarmeværk øst for Storebælt. Med en prisstigning på 66 kroner om måneden vil Maribo Varmeværk fortsat være i top 5 over de billigste varmeselskaber øst for Storebælt.

Prisen i Sakskøbing har altid været lidt dyrere end i Maribo. Efter en prisstigning på 66 kroner om måneden vil varmeprisen ligge i den billigste tredjedel blandt selskaberne øst for Storebælt.

- Under rekonstruktion kan MSK fastsætte en omkostningsbaseret varmepris, der efter al sandsynlighed vil være højere, end den pris vi ellers var nået til enighed om. Det er trist og meningsløst, slutter Henrik Høegh, bestyrelsesformand formand for REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S.

Pressekontakt: Kommunikationsmedarbejder Kenneth Prehn, tlf: 30 89 14 55

Klimaplan for grøn affaldssektor bliver dyr for borgerne på Lolland-Falster

19. juni 2020

Prisen for private husstandes tømningsordninger på Lolland-Falster stiger fra gennemsnitlig 780 kroner om året til gennemsnitlig 2.000 kroner om året, når vi om et år skal have fire beholdere og sortere affald i 10 fraktioner. Det er en gennemsnitlig prisstigning pr. husstand på 1300 kroner – eller 150 procent.

Det er bare én af konsekvenserne af den klimaplan for en grøn affaldssektor, som et bredt politisk flertal i Folketinget har aftalt.

Den anslåede prisstigning er baseret på beregninger, som REFAs administration har udarbejdet til REFAs bestyrelse. Beregningerne bygger på kendte priser. Udover tømningsordningerne betaler alle et årligt grundgebyr på 1.568 kroner, som blandt andet dækker adgang til genbrugspladserne.

- Ret beset kan regningen blive endnu større. De nye tømnings- og indsamlingsordninger skal nemlig i udbud. Det kan betyde endnu højere priser, end dem vi kender i dag, siger REFAs bestyrelsesformand Poul-Henrik Pedersen.

Den politiske aftale i Folketinget lægger op til en ensartet indsamlingsordning i hele landet, som også skal gælde sommerhuse, boligblokke og udlejningsejendomme.

Det skal give mening for borgerne, samfundet og miljøet

REFAs bestyrelsesformand er ikke udelt begejstret for en landsdækkende ensartet indsamlingsordning.

- Der er stor forskel på, at indsamle 10 affaldsfraktioner i store byer og i landdistrikter som Lolland-Falster. Hos os er der væsentligt længere mellem husene. Det giver mere kørsel og en uforholdsmæssig stor regning til borgerne, siger Poul-Henrik Pedersen.

- I REFAs bestyrelse er vi absolut ikke modstandere af fornuftige klimaløsninger. Tværtimod. Det skal bare give mening for borgerne, samfundet og miljøet, understreger han.

Poul-Henrik Pedersen peger på, at borgerne på Lolland-Falster med stor succes sorterer plast på genbrugspladserne på en god og effektiv måde.

- Hvorfor kan vi ikke fortsætte med det? Plast sorteret på vores genbrugspladser har en genanvendelsesprocent på 80, mens plast indsamlet ved husstandene typisk har en genanvendelsesprocent på under 50, påpeger REFAs bestyrelsesformand.

Poul-Henrik Pedersen peger også på, at aftalen giver kommunerne ansvaret for indsamling af genanvendeligt affald, men tvinger i samme åndedræt kommunerne til at udlicitere selve affaldshåndteringen.

- Jeg kan godt lide, at rettigheder og pligter følges ad. Når man har ansvaret bør man også have opgaveløsningen og ikke mindst kvalitetsstyringen, siger REFAs bestyrelsesformand.

Affaldsforbrændingen og fjernvarmen er også i spil

Det er ikke kun en ny ensartet indsamlingsordning og en skæv ansvarsfordeling, der kan blive dyr for Lolland-Falster. Et eventuelt stop for affaldsforbrænding i Nykøbing F. kan også blive en dyr omgang for borgerne.

Den brede politiske aftale på affaldsområdet omfatter nemlig en tilpasning af forbrændingskapaciteten i Danmark. Inden nytår skal Kommunernes Landsforening fremlægge en tilpasningsplan, som vil betyde, at de ældste og mindst effektive affaldsforbrændingsværker skal nedlægges.

- Heldigvis har vi i REFA løbende sørget for at effektivisere værket og tilpasse det til fremtidens miljøkrav. Senest med et røggaskondenseringsanlæg og inden for det næste år tager vi en akkumuleringstank i brug, som vil optimere affaldsenergien endnu mere. Vigtigt er det også at understrege at kraftvarmeværket i Nykøbing har nogle rigtig fine miljøtal, som også vil leve op til fremtidige krav. Derfor forventer jeg ikke, at REFA bliver sorteper i spillet om forbrændingskapaciteten, siger REFAs bestyrelsesformand Poul-Henrik Pedersen.

I værste fald koster det 300 millioner kroner

- Men hvis REFA bliver sorteper, bliver det meget dyrt. Alene nedlukning og nedrivning af værket på Energivej vil koste 300 millioner kroner, oplyser bestyrelsesformanden.

Dertil kommer REFAs forpligtigelse til at levere fjernvarme til Guldborgsund Forsyning. I dag findes der ikke alternativer til affaldsfjernvarmen udover biomasseværket på Skovalleen i Nykøbing F.

- Det vil være muligt at omlægge affaldskraftvarmeværket til andre brændsler kombineret med en stor varmepumpe. Vi kan også udbygge biomasseværket på Skovalleen i Nykøbing F. Men klimadebatten har jo også skabt usikkerhed om biomasseværker. REFA bruger godt nok flis fra udtynding af skovene på Lolland-Falster, men andre steder i landet ser man på biomasse med kritiske øjne, påpeger Poul-Henrik Pedersen og fortsætter:

- REFAs skøn er, at usikkerhed om affaldsforbrænding og biomasse nemt kan løbe op i en ekstra varmeregning til fjernvarmekunderne på 2.500 kroner om året.

- Man skal ikke male fanden på væggen, men vi bliver nødt til at forholde os til de konsekvenser, som klimaaftalen på affaldsområdet i værste fald kan afstedkomme. Ingen skal være i tvivl om, at REFAs bestyrelse i tæt samarbejde med kommunerne og forsyningsselskaberne vil gøre alt for, at finde de bedste løsninger af hensyn til økonomi og forsyningssikkerhed, slutter Poul-Henrik Pedersen. 

___________________________________________________________________________________________________

REFAs genbrugspladser genåbner – husk at booke en tid

30. marts 2020

REFAs 14 genbrugspladser er igen åbne for både private og erhverv - dog med en række skærpede sikkerhedskrav og et helt nyt bookingsystem.

- Vi glæder os over, at REFA igen må tage imod kunderne og deres affald - vi har bemærket, at vi har været savnet, siger kommunikationsmedarbejder Kenneth Prehn fra REFA.

Genbrugspladserne åbner i morgen tirsdag klokken 9.00. For at undgå lange bilkøer og et alt for stort pres på genbrugspladserne er der indført et bookingsystem.

- Book en tid på via vores hjemmeside www.refa.dk. Det er et meget enkelt system, som skal forhindre unødig trængsel. Vi opfordrer til, at man venter så lang tid som muligt med at køre på genbrugspladsen, og bruge så lidt tid på pladsen som muligt, så andre kan komme til. Det er stadigvæk vigtigt, at vi ALLE sammen passer godt på hinanden og ikke mindst mine gode kolleger på genbrugspladsen, siger Kenneth Prehn.

Ud over bookingsystemet, som sikrer at åbningstiderne udnyttes fornuftigt, gælder følgende sikkerhedsforanstaltninger og anbefalinger:

  • Max en bil ved hver container - hold afstand og undgå tæt kontakt
  • Der er begrænsning på hvor mange biler, der kommer ind på genbrugspladsen ad gangen
  • Kom alene! Så få personer i hver bil som muligt (undgå familieudflugt)
  • Aflevér dit affald hurtigt, så andre kan komme til
  • Overhold myndighedernes anvisninger og hygiejneregler: Hold afstand! Vis hensyn!
  • Følg personalets anvisninger, herunder begrænsning af biler på pladsen
  • Medbring egne handsker, egen kost og skovl (Pladsernes koste og skovle er fjernet for at minimere smitterisiko)
  • Containeren til direkte genbrug er lukket for at undgå smitterisiko
  •  Indtil videre udleveres ikke kompost
  • Kundetoiletter er lukkede

Afslutningsvis opfordrer Kenneth Prehn alle til at udvise samfundssind, tolerance og til at holde sig opdateret på REFAs hjemmeside www.refa.dk og facebook.

___________________________________________________________________________________________________

Genbrugspladserne forbliver lukkede – også i påsken

26. marts 2020

REFAs 14 genbrugspladser på Lolland-Falster er – som alle genbrugspladser landet over - lukkede på grund af corona-krisen. Og det vil de også være i påsken.

Det står klart efter statsminister Mette Frederiksen på pressemødet mandag 23. marts meddelte, at de nuværende restriktioner er forlænget til og med 2. påskedag, mandag 13. april.

- Vi er i bestyrelsen klar over, at lukningen af genbrugspladserne kommer ubelejligt for alle dem, der gerne vil i haven eller rydde op i kælder, loft og garage, siger Poul-Henrik Pedersen, bestyrelsesformand for REFA.

- Jeg forstår fuldt ud frustrationerne hos alle dem, der er sendt hjem eller måske over i købet har mistet deres job, og derfor gerne vil bruge deres tid og energi til noget fornuftigt. Men vi bliver nødt til at stå fast. Der er brugt milliarder af kroner på at lukke Danmark ned, dæmpe aktiviteten i samfundet og reducerer smittespredningen. Det skal vi ikke undergrave. REFA skal følge myndighedernes anbefalinger – ligesom alle andre affaldsselskaber og kommuner gør i hele landet, siger Poul-Henrik Pedersen.

Lukning af genbrugspladserne er det rigtige at gøre

Der er absolut gode grunde til at holde genbrugspladserne lukkede. De vigtigste argumenter er:

- Smittespredningen skal undgås eller dæmpes. Det har REFA gjort ved at sende alle ansatte hjem, som ikke varetager en kritisk funktion. Genbrugspladserne er IKKE en kritisk funktion. Energiproduktion og tømning af dagrenovation er kritiske funktioner, som naturligvis opretholdes.

- Det er udstedt forsamlingsforbud indendørs og udendørs. Der må maksimalt være 10 personer samlet på et sted. REFA kan ikke håndhæve et forsamlingsforbud på genbrugspladserne, slet ikke i påsken, hvor der traditionelt er høj aktivitet på genbrugspladserne.

- Regeringen overvejer en eventuel stramning af forsamlingsforbuddet. Hvis vi – os alle sammen ikke kan finde ud af at overholde de nuværende restriktioner, vil forsamlingsforbuddet blive strammet til maksimalt to personer. Jeg håber og tror, at alvoren er gået op for alle.

- Anbefalingerne til os alle sammen lyder: Vask hænder, hold afstand, undgå fysisk kontakt og bliv hjemme. At køre på genbrugspladsen er det stik modsatte af at blive hjemme.

- På Marielyst Genbrugsplads vil vi have en ganske særlig udfordring. Smittespredningen i københavnsområdet er væsentlig højere end på Lolland-Falster. Lukningen af genbrugspladsen bidrager derfor til at holde smittespredningen nede i et af Danmarks største sommerhusområder. Der er ingen grund til at udfordre skæbnen. Vi skal hverken have italienske eller spanske tilstande i Danmark, hvis vi kan undgå det.

- REFA følger statsministerens og myndighedernes anbefalinger. Det bør alle borgere naturligvis gøre. Og når alle landets genbrugspladser forbliver lukkede, skyldes det også, at vi følger retningslinjerne fra Kommunernes Landsforening og Dansk Affaldsforening.

Genbrugspladserne er åbne for erhverv – efter aftale

REFA følger også anbefalingerne, når det gælder om at holde gang i vores erhvervsliv. Genbrugspladserne er åbne for erhverv efter aftale. Håndværkere og alle erhverv med et cvr-nummer kan ringe på 54 84 14 00 og bestille tid på en genbrugsplads. Desuden kan erhverv benytte vores miljøcentre på Hasselø og Gerringe.

Hvad kan man gøre, når genbrugspladsen er lukket?

Det eneste rigtige er naturligvis at opbevare affaldet til genbrugspladsen hjemme. Lad det ligge i haven, i garagen eller hvor der er plads indtil genbrugspladserne åbner igen.

- Jeg hører folk sige, at affaldet bare bliver smidt i naturen eller andre steder, når genbrugspladserne er lukkede. Det er naturligvis en total uansvarlig løsning. Alle borgere har ansvaret for deres eget affald og deres handlinger. Det er ulovligt at smide affald i naturen eller på rastepladser. Hvis det sker, bør det meldes til politiet, som kan uddele bøder for den slags uansvarlig adfærd, siger Poul-Henrik Pedersen.

Vi ses på genbrugspladsen på den anden side af coronakrisen

Lige nu er genbrugspladserne lukkede til og med 13. april, men vær opmærksom på, at lukningen kan blive forlænget yderligere.

- Vores genbrugspladser er populære og tak for det. Vi glæder os til at se alle kunderne igen på den anden siden af corona-krisen. Pas godt på jer selv og hinanden. Vis samfundssind. Vi har en fælles opgave: Undgå smittespredning og hold humøret højt. God Påske, slutter Poul-Henrik Pedersen.  

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...