Presse 2021

Pressemeddelelser 2021

29. april  2021

REFA vil nu selv hente affald på særlige adresser

Bedre service på vej til kunder med helt specielle tilkørselsforhold

Store skraldebiler med stor venderadius. Smalle køreveje og manglende vendepladser.  Indsamlingen af affald er de senere år blevet mindre fleksibel, hvilket har givet anledning til manglende tømning og utilfredse kunder. 

Det dur ikke. Derfor har REFA besluttet hurtigst muligt at hjemtage indsamlingen af dagrenovation, papir, glas og metal fra 150 adresser på Lolland-Falster. Der er typisk tale om enligt beliggende ejendomme med særlige tilkørselsforhold.

- Vi er til for kundernes skyld, og alle kunder har krav på en ordentlig og pålidelige service. Derfor hjemtager vi affaldsindsamlingen på disse særlige adresser, siger Poul-Henrik Pedersen, formand for REFAs bestyrelse og byrådsmedlem (G) i Guldborgsund Kommune.

REFA skønner, at der umiddelbart er tale om 150 adresser, hvor tilkørselsvejen er længere end 50 meter, og hvor der ikke er muligheder for at vende med en skraldebil.

- Der er muligvis flere adresser. Så snart vi er klar med organisation, logistik og formaliteter, vil opgaven blive hjemtaget. De nuværende kontrakter giver os et vist spillerum for ændringer. Dem vil vi benytte os af, siger Poul-Henrik Pedersen.
Han understreger, at REFA normalt udbyder alle transportopgaver til private vognmænd og renovatører.

- Det er et godt princip, men i de her ganske særlige tilfælde, må vi finde nye løsninger. Desværre har vi de senere år oplevet ringere konkurrence, når vi har haft indsamlingsområdet i udbud. Det påvirker pris og serviceniveau i en forkert retning med mindre fleksibilitet og mindre fokus på kunderne, siger Poul-Henrik Pedersen og tilføjer:

- Hjemtagelsen vil give REFA vigtige erfaringer, som kan blive nyttige, når vi om kort tid skal have nye og flere indsamlingsordninger i spil. De skal jo også i udbud og vil alt andet lige betyde mere indsamling og mere kørsel med skraldebiler, siger Poul-Henrik Pedersen.

Pressekontakt: Kommunikationsmedarbejder Kenneth Prehn, tlf: 30 89 14 55

______________________________________________________________________________________________________

 

Foto_10 fraktioner

 

20. april  2021

Ny affaldssortering: To spande og en sæk

Grøn omstilling, cirkulær økonomi og klimatilpasning rykker helt ind til køkkenvasken, når Lolland-Falster i oktober 2022 bliver klar til den nationale affaldssortering i ti fraktioner. 
 
Den grønne omstilling og hensynet til klima og verdensmål bliver meget nærværende og konkret, når alle i Danmark inden udgangen af 2022 skal sortere deres affald i ti fraktioner. På Lolland-Falster er det kommunerne, der sætter rammerne efter indstilling fra REFA.
 
Indstillingen er på vej. REFAs bestyrelse har netop taget stilling til fem forskellige løsningsmodeller og valgt den billigste, mest overskuelige og hygiejniske løsning.
 
En god og snusfornuftig løsning
- Vi har fundet en klimavenlig løsning, som fuldt ud lever op til kravet om en ensartet national affaldssortering i 10 fraktioner. Den betyder, at kunder, der bor i parcelhus, kan nøjes med to affaldsbeholdere og en plastiksæk. Jeg vil kalde det en god og snusfornuftig løsning, siger REFAs bestyrelsesformand Poul-Henrik Pedersen, der også er byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune.
Den valgte løsning er den billigste af de fremlagte løsningsmodeller. Den betyder, at den nuværende beholder til restaffald skiftes ud med en to-rums beholder til restaffald og madaffald. Den nuværende to-rumsbeholder til papir og glas/metal fortsætter med den væsentlige ændring at rummet til papir i den nye ordning skal rumme både papir og småt pap. 
 
Sæk til plast og mælkekartoner
Plastiksækken er til al plast og drikkevare- og madkartoner.
- Plastiksækken til plast og mælkekartoner er mere hygiejnisk og mere fleksibel end endnu en beholder, påpeger Poul-Henrik Pedersen. 
Desuden vil der blive indsamlet farligt affald og tekstiler efter i tilmeldeordning. 
- Dermed har vi fundet plads til alle fraktioner, uden at vi skal have flere beholdere end dem vi har i dag. Det har været vigtig for bestyrelsen, understreger Poul-Henrik Pedersen.
 
Mulighed for tilkøb af ugetømning
- REFAs bestyrelse har lagt vægt på en model, som vi er overbevist om, at de fleste kunder vil blive glade for. Som udgangspunkt skal beholderen med restaffald og madaffald tømmes hver 14. dag. Når vi sorterer mere til genbrug og genanvendelse, vil mange kunne klare sig fint med 14-dages tømning. Men det er vigtigt, at borgerne får en valgmulighed. Derfor anbefaler vi, at ugetømning tilbydes som en tilkøbsordning, siger Poul-Henrik Pedersen.
Prisskøn baseret på kendte priser
Med de gældende priser og nuværende affaldsmængder anslår REFA, at prisen for den nye ordning bliver mellem 1.000 og 1.500 kroner dyrere end det, kunderne i dag betaler.
- Vi kan ikke komme tættere på prisen lige nu. Der er mange ubekendte. Dels har kunderne i dag forskellige løsninger, dels kender vi ikke de faktiske omkostninger, før vi har haft indkøb af nye beholdere og selve tømningerne i udbud, siger Poul-Henrik Pedersen og tilføjer:
- Men det bliver helt sikkert væsentlig dyrere end de 55 kroner om året, som miljøministeren lidt kækt meldte ud, da Folketingets brede politiske flertal 16. juni 2020 lavede aftalen om en grøn affaldssektor.
- Til gengæld får vi en klimavenlig og bæredygtig løsning på Lolland-Falster, som fuldt og helt lever op til kravet om en national ensartet grøn affaldssortering. Det er antallet af beholdere og tømninger, der koster. Af samme grund har vi valgt at holde begge dele på et niveau, der giver mening, siger Poul-Henrik Pedersen.
 
Forventes klar 1. oktober 2022
Den nye ordning forventes at kunne træde i kraft 1. oktober 2022. Inden da skal den politisk behandles i Guldborgsund og Lolland Kommune. Efterfølgende skal spande og indsamling i udbud. 
 
Alle skal sortere affald efter den politiske aftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Det gælder også i sommerhusområder og i boligselskaber. Her skal der findes gode løsninger i dialog med grundejerforeninger og boligselskaber.
 
Fakta:
REFAs indstilling vedrørende parcelhuse og en-families boliger:
  • 240 liters beholder med to rum: Restaffald og madaffald - Tømmes hver 14. dag – ugetømning tilbydes som tilkøb
  • 240 liters beholder med to rum: Papir/småt pap og Glas/metal - Tømmes hver 4. uge
  • Sæk: To fraktioner: Plast og Mad- og drikkevarekartoner - Hentes hver 4. uge
  • Særskilt indsamling af farligt affald - tilmeldeordning
  • Indsamling af tekstiler - tilmeldeordning    

Pressekontakt: Kommunikationsmedarbejder Kenneth Prehn, tlf: 30 89 14 55

______________________________________________________________________________________________________

 

 

FOTO_Batterikampagne

 

Download plakat (pdf)

30. marts 2021

Giv nyt liv til skjulte batterier

Fødselsdagskort med musik i, hundehalsbånd med lys i, og børnesko der blinker, det er sjovt, hyggeligt og trafiksikkert. Men hvad gør vi, når de mange elektroniske ting og sager bliver til affald? Det giver REFA et svar på i batterikampagnen: ”Giv nyt liv til de skjulte batterier”.

- Et fødselsdagskort med musik i eller en børnebog med lyd i er elektronik og skal på genbrugspladsen i den affaldsfraktion, der hedder ”Småt elektronik”. Det gælder også de batterier, der er inden i, siger kommunikationskonsulent Kenneth Prehn fra REFA.

- Hvis man nemt og ubesværet kan fjerne de brugte batterier, kan de pilles ud, lægges i en pose på låget af skraldespanden og afleveres på genbrugspladsen. Når batterierne er skjult og svære at få fat i, skal den kasserede elektronik på genbrugspladsen med batterierne. Det gælder for eksempel en udtjent elektrisk tandbørste eller et par børnesko med lys i, lyder anbefalingen fra REFA.

Når elektronik og batterier ved en fejl smides i skraldespanden eller den forkerte container, udgør elektronik og batterier en miljørisiko. Både restaffaldet og container 5 på genbrugspladsen ”Rest efter sortering” havner i affaldsforbrændingen.

- Selvom der ikke længere er kviksølv i helt almindelige batterier, så er der andre tungmetaller som eksempelvis cadmium. Vi skal hverken have tungmetaller i røg eller spildevand fra affaldsforbrændingen, understreger Kenneth Prehn.

- Den positive side af budskabet er, at de skjulte batterier og elektronik indeholder værdifulde metaller og mineraler, som kan genanvendes, når vi sorterer korrekt.

Generelt er borgerne på Lolland-Falster gode til at sortere batterier. I 2019 blev der indsamlet 46 tons batterier på genbrugspladserne – eller lagt i poser på låget af affaldsbeholderne. I Corona-året 2020 blev det til 59 tons batterier.

- Den store stigning på 30 procent viser, at vi gode til at sortere batterier, men også at vi bruger batterier som aldrig før – både synlige og skjulte batterier. Der er brug for, at vi alle sammen er lidt mere opmærksomme på de skjule batterier. Hvis vi hjælpes ad, kan vi gøre en forskel til gavn for miljø og ressourcer. Miljøvejlederen på genbrugspladsen er altid klar til at hjælpe, hvis du er i tvivl om, hvor dit affald skal hen, slutter Kenneth Prehn.  

Pressekontakt: Kommunikationsmedarbejder Kenneth Prehn, tlf: 30 89 14 55

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...