Pressemeddelelser før 2013

REFA køber Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk af DONG Energy

DONG Energy sælger Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk til REFA Energi, som er en del af Lolland-Falsters fælleskommunale energi- og affaldsselskab REFA.
 
DONG Energy og REFA har aftalt en pris på 92 millioner kroner. Værket overdrages 1. januar 2012.
 
Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk har været i drift siden 1999. Det har en kapacitet på 9 MW el og 20 MWh fjernvarme. Energiproduktionen dækker ca. 10.000 husstandes elforbrug og 90 procent af fjernvarmebehovet i Maribo og Sakskøbing.
 
Hvert år leverer landmænd på Lolland og Falster ca. 50.000 tons halm til værkets energiproduktion. Overdragelsesaftalen sikrer de nødvendige halmleverancer til energiproduktionen frem til den nye høstsæson i 2012.
 
REFA’s bestyrelsesformand Poul-Henrik Pedersen glæder sig over, at det er lykkedes at indgå en aftale, der garanterer forsyningssikkerheden og sikrer uændrede vilkår for de mange trofaste fjernvarmekunder i Maribo og Sakskøbing.
 
- Værket passer perfekt ind i REFA’s strategiplan. Vi arbejder målrettet på at overtage, drive og udvikle energianlæg baserede på biomasse overalt på Lolland-Falster. Størrelsen og den geografiske placering af Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk er af stor betydning for udvikling af REFA Energi, siger REFA’s bestyrelsesformand Poul-Henrik Pedersen.
 
Med overtagelsen på Midtlolland leverer REFA nu fjernvarme til forsyningsselskaberne i Nykøbing F., Sakskøbing og Maribo. Desuden driver REFA Energi varmeværker i Stubbekøbing, Horbelev og Holeby.
 
- Dermed har vi efterhånden opbygget og fremtidssikret en 100 procent lokal baseret energi-vidensvirksomhed med et betydeligt antal arbejdspladser og lokal beslutningskompetence, påpeger Poul-Henrik Pedersen.
 
- DONG Energy er også meget glade for overdragelsen. REFA har den rette erfaring, den rigtige organisation og en perspektivrig strategi til fortsat at drive Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværk til gavn for kunderne, medarbejderne og lokalområdet, siger direktør Jens Erik Pedersen hos DONG Energy Power.
 
Overtagelsen sker efter reglerne om virksomhedsoverdragelse. REFA glæder sig til at tage imod værkets i alt seks medarbejdere og optage dem i REFA-familien, der i forvejen tæller 125 medarbejdere.
 
REFA ser også frem til et godt og fortsat samarbejde med landmændene på Lolland-Falster, som leverer halm til Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk.

18. november i 2011


14 genbrugspladser får fælles åbningstider

Åben alle ugens dage. 12-17 på hverdage og 10-16 i weekenden. Fra og med fredag 1. april 2011 bliver det endnu lettere for borgerne at benytte genbrugspladserne på Lolland-Falster.
 
- I 2010 steg genbrugspladsernes samlede besøgstal med 4,5 procent til 700.000 besøg. Det er en positiv udvikling, som vi gerne vil understøtte. Derfor gennemfører vi en generel udvidelse af åbningstiderne, og ikke mindst en synkronisering af åbningstiderne. Det betyder, at de 14 største genbrugspladser holder åben alle ugens dage og i samme tidsrum, siger Poul-Henrik Pedersen, formand for REFA’s bestyrelse.
 
I dag er det kun genbrugspladserne i Maribo og Nakskov, som har åbent alle ugens dage. De øvrige genbrugspladser har hidtil haft en eller flere lukkedage.
 
De nye åbningstider gælder alle store genbrugspladser. Kun de tre små genbrugspladser i Bandholm, Nørreballe og Stokkemarke samt containerpladserne på Fejø, Femø og Askø er undtaget. Disse seks pladser fortsætter med de nuværende åbningstider.
 
- Samlet set er der tale om en betydelig serviceforbedring, som vi håber, at borgerne vil tage godt i mod. Det er i alles interesse, at så meget affald som muligt bliver genanvendt og nyttiggjort. Med de nye åbningstider, håber vi at endnu mere genanvendeligt affald havner det rigtige sted, nemlig på REFA’s genbrugspladser, siger Poul-Henrik Pedersen.
 
Som en lille sidegevinst håber bestyrelsesformanden også at de nye fælles åbningstider vil blive modtaget positivt af erhvervslivet på Lolland-Falster.
 
- Siden erhvervslivet fik adgang til genbrugspladserne på lige fod med borgerne, har der været kritiske røster netop vedrørende åbningstiderne. Med faste, daglige åbningstider, håber jeg naturligvis også, at det bliver lidt lettere og lidt mere brugervenligt for erhvervslivet, siger Poul-Henrik Pedersen.

8. februar 2011

 

Klart budskab: KUN klare sække på genbrugspladsen 

Når borgere og virksomheder på Lolland-Falster tager på genbrugspladsen med sorteret affald, skal affaldet afleveres i klare sække. Sådan har det været på Lolland-Falster i mange år, men nu er kravet om klare sække blevet landsdækkende. Derfor lancerer REFA en kampagne med det klare budskab: KUN klare sække på genbrugspladsen.

Kravet om klare sække er velbegrundet. Klare sække gør det lettere og gennemskueligt at sikre en høj kvalitet i sorteringen af genanvendeligt affald. Klare sække gør det både lettere for borgerne. Og letter for de servicemedarbejdere, der skal guide og vejlede borgerne på genbrugspladsen. Alt sammen til gavn for miljøet og det store klimaregnskab.

Kampagnen for klare sække omfatter annoncer, plakater, bannere på www.refa.dk og folketidende.dk samt et radiospot, som de kommende uger vil fylde æteren på Radio Sydhavsøerne.
 
 - Kravet om klare sække på genbrugspladsen er en del af den nye affaldslovgivning, som trådte i kraft 1. januar 2010. Da påskedagene traditionelt betyder travlhed på genbrugspladserne, er det nu, at vi skal ud med det klare budskab: Genbrugspladserne modtager kun affald i klare sække. Sorte sække er bandlyst, siger afdelingschef Mette Suhr Stoffregen, Affaldslogistik og Genanvendelse.
 
 Afdelingschefen håber, at borgere og virksomheder vil tage budskabet til sig.
 
 - Hvis vores dygtige pladsfolk afviser en borger eller en virksomhed med forkerte sække, er det ikke for at genere kunderne. De passer deres arbejde. Det tror jeg, at alle vil have forståelse for, siger Mette Suhr Stoffregen.
 
 Det er især i sommerhusområderne, at budskabet om klare sække tidligere har haft vanskelige vilkår.
 
- Når du kommer fra et sted i landet, hvor sorte sække har været tilladt, kan det være svært at forstå REFA’s krav om klare sække. Nu bliver det landsdækkende, og dermed bliver det også lidt nemmere at håndtere og håndhæve i fremtiden, siger Mette Suhr Stoffregen.
 
 REFA’s genbrugspladser blev i 2009 besøgt af 680.000 mennesker, og i år venter genbrugspladserne endnu flere besøg efter virksomhederne har fået mulighed for at bruge genbrugspladserne på lige fod med borgerne. Klare sække kan købes på genbrugspladserne og i detailhandelen.

19. marts 2010

 

REFA Energi A/S har overtaget Stubbekøbing Fjernvarme

Efter længere tids tæt samarbejde har REFA’s energiselskab, REFA Energi A/S formelt overtaget Stubbekøbing Fjernvarmeværk og fjernvarmeforsyningen til 720 forbrugere i Stubbekøbing og Ore.
 
De sidste formaliteter faldt på plads onsdag 25. november 2009, da bestyrelsesmedlemmerne fra REFA Energi A/S og Stubbekøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a. var samlet for at underskrive overdragelsens endegyldige dokumenter. REFA Energi er holdingselskab for det nystiftede REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S, der er etableret i forbindelse med REFA’s overtagelse.
 
Underskrifterne blev sat på papiret umiddelbart før den sidste ordinære generalforsamling i andelsselskabet og det første brugermøde i REFA’s regi. Møderne lå i direkte forlængelse af hinanden og blev holdt i samme positive atmosfære, som har kendetegnet hele processen i forbindelse med REFA’s overtagelse af fjernvarmen i Stubbekøbing og Ore.
 
På brugermødet, som var indkaldt af REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S, blev K-B Nielsen og Niels Ihlemann valgt som forbrugerrepræsentanter i selskabets bestyrelse. De sidder også i bestyrelsen for det gamle fjernvarmeselskab, hvor K-B Nielsen har haft formandsposten siden 2004.
 
Brugermødet var en god lejlighed til at orientere om de kommende års aktiviteter. REFA’s direktør Hans Erik Jensen fortalte om visionerne på energiområdet. REFA driver i dag tre biovarmeværker i Stubbekøbing, Nykøbing F og Holeby, men ambitionen at drive endnu flere og skabe grundlaget for en ringforbindelse mellem fjernvarmeværkerne på Falster. En sådan forbindelse vil øge forsyningssikkerheden, styrke økonomien i fjernvarmeværkerne og give flere husstande på Falster adgang til fjernvarme.
 
Afdelingschef Finn Boy Hansen, REFA Energi, fortalte om flere konkrete initiativer i 2010. I løbet af foråret får REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S sin egen hjemmeside. Der skal også gennemføres en kampagne, hvor forbrugerne opfordres til at gennemføre energibesparelser.
 
De husejere i Stubbekøbing, som fyrer med olie eller har el-varme skal overbevises om fjernvarmens mange plusser. Inden for det nuværende forsyningsområde skønnes at være 150 ejendomme, som med fordel kan skifte til fjernvarme.
 
Endelig skal den ældste del af forsyningsnettet i Stubbekøbing renoveres. Gamle utætte betonrør skal udskiftes med moderne fjernvarmerør. Det vil både mindske varmetab på nettet og risikoen for ledningsbrud.
 
På mødet blev det også oplyst, at fjernvarmetaksterne i 2010 forbliver uændret. Det vil sige 425 kroner pr. megawatttime inklusiv moms.
 
Yderligere information:
 Direktør Hans Erik Jensen, REFA: 54 84 14 00
 Afdelingschef Finn Boy Hansen, REFA Energi: 54 84 14 00
 
FAKTA
 Stubbekøbing Fjernvarmeværk A/S producerer 20.000 MWh fjernvarme om året. 720 ejendomme er tilsluttet fjernvarmen i Stubbekøbing og Ore. Energiproduktionen er 100 procent CO2-neutral.
Hvis produktionen var baseret på olie, ville den belaste miljøet med 5.328 tons CO2/år.
 Stubbekøbing Fjernvarmeværk A/S er ejet af holdingselskabet REFA Energi A/S.
 
REFA Energi A/S
 Direktør:  Hans Erik Jensen
 Bestyrelsen:
 Formand  Poul-Henrik Pedersen, byrådsmedlem Guldborgsund Kommune
 Næstformand  Stig Vestergaard, borgmester Lolland Kommune
    Lene Hatt, byrådsmedlem Guldborgsund Kommune
  Tom Larsen, byrådsmedlem Lolland Kommune
  Gert Mortensen, byrådsmedlem Lolland Kommune
  Winnie Elmgreen, byrådsmedlem Lolland Kommune
  Hans Aage Pedersen, byrådsmedlem Guldborgsund Kommune
  Kaj Petersen, borgmester Guldborgsund Kommune
  Edvard Traberg, byrådsmedlem Guldborgsund Kommune
 
REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S
 Direktør:  Hans Erik Jensen
 Bestyrelsen:
 Formand  Poul-Henrik Pedersen, byrådsmedlem Guldborgsund Kommune
 Næstformand  Stig Vestergaard, borgmester Lolland Kommune
   Henning Kamper, byrådsmedlem Guldborgsund Kommune
   K-B Nielsen, forbrugerrepræsentant
   Niels Ihlemann, forbrugerrepræsentant
 
Stubbekøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Bestyrelsen:
 Formand  K-B Nielsen
   Niels Ihlemann
   Jørgen Kjørup
   Brian Jacobsen
   Erik Thorsen
   Kaj Sylow
   Åge Djupdræt
 
Note: Ved den ordinære generalforsamlingen 26. november 2009 blev det besluttet at nedlægge Stubbekøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a. Beslutningen skal dog i henhold til vedtægterne bekræftes på en ekstra ordinær generalforsamling. Den er indkaldt til 16. december 2009 med likvidering af andelsselskabet som eneste punkt på dagsordenen.

27. november

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...