Topfoto

Køb af affaldsbeholdere til genanvendeligt affald

REFA udbyder køb, levering og udbringning af nye 2-hjulede genbrugsbeholdere på 240 liter med opdeling/skillevæg. Beholderne skal erstatte de nuværende papirbeholdere i flere end 41.000 husstande på Lolland-Falster. Indkøb og levering omfatter også et mindre antal 240 liters beholdere uden opdeling/skillevæg til brug for indsamling af glas og metal ved etagebebyggelse m.m. Udbuddet gennemføres med forbehold for endelig godkendelse i byrådene i Guldborgsund og Lolland Kommuner af udvidelsen af den nuværende husstandsindsamling til også at omfatte glas og metal.

Udbudsbekendtgørelsen og ESPD-fil

Udbuddet er offentliggjort i TED (Tenders Electronic Daily). TED er er onlineudgaven af "tillægget til EU-Tidende" om offentlige kontrakter i EU.: Varer 1715-2017 TED. Der er offentliggjort en berigtigelse af udbuddet. Både udbudsbekendtgørelse og berigtigelse kan hentes som pdf.

Alle tilbudsgivere skal benytte Fælles europæisk udbudsdokument ESPD. Til dette udbud skal du bruge denne ESPD anmodning: ESPD Køb af affaldsbeholdere (xml). Det gøres lettest med et højreklik på linket. Gem xml-linket på din computer, hvorfra du kan uploade det i ESPD. Yderligere instruktion findes i Generelle Udbudsbetingelser side 10 pkt. 8.2.

Tilbudsfrist tirsdag 7. marts 2017 klokken 12.00

Aflevering og mærkning af tilbud
Tilbuddet skal sendes eller afleveres i en lukket kuvert. Ordregiver ser gerne, at tilbuddet er mærket: ”TILBUD – Køb af affaldsbeholdere”.

Produktprøver skal afleveres inden tilbudsfristens udløb. Produktprøverne skal være mærket med samme produktnavn, som er angivet på side 4 i Tilbudslisten.

Det samlede tilbud inkl. skriftligt materiale samt produktprøver skal sendes til eller afleveres i receptionen på adressen:

  I/S REFA
  Energivej 4
  4800 Nykøbing F.
  Att.: Kjeld Larsen


 

 

 

Tilbuddet skal afgives i 2 eksemplarer:
• 1 papirbaseret underskrevet original.
• 1 elektronisk kopi af tilbuddet på et USB-stik eller andet tilsvarende medie.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de afleverede eksemplarer af tilbuddet, er det originale tilbud gældende.

I det omfang tilbud afleveres personligt, kan tilbudsgiver efter anmodning få ud-leveret en kvittering udvisende dato samt klokkeslæt for aflevering af tilbuddet.

Tilbuddet kan ikke afgives pr. e-mail eller i øvrigt fremsendes elektronisk.

Spørgsmål og svar til udbuddet

Indtil fredag den 24. februar 2017 er der mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til udbuddet. Spørgsmål og svar offentliggøres her:

Spørgsmål 1 med REFAs svar i kursiv

Spørgsmål 2 med REFAs svar i kursiv

Spørgsmål 3 med REFAs svar i kursiv

Spørgsmål 4 med REFAs svar i kursiv

Spørgsmål 5 med REFAs svar i kursiv

Spørgsmål 6 med REFAs svar i kursiv

Spørgsmål 7 med REFAs svar i kursiv

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...