Udbud og indkøb

REFA følger gældende regler for offentligt udbud. Som fælleskommunalt selskab er REFA omfattet af samme regler for indkøb og udbud som kommunerne. Reglerne skal sikre fri konkurrence og lige vilkår for de leverandører, som REFA køber ind hos.

Når REFA har opgaver i udbud vil det blive offentliggjort her på www.refa.dk.
 

Tærskelværdier
En kontrakt skal udbydes i hele EU, hvis kontraktværdien overstiger den af EU fastsatte tærskelværdi. Tærskelværdierne ændres hvert andet år. De gældende værdier kan ses på Konkurrence- og Forbugerstyrelsens hjemmeside
 
Når REFA skal vurdere om en opgave skal i EU-udbud, vurderes kontraktens samlede værdi. Hvis kontrakten overskrider tærskelværdien, skal opgaven i udbud. Et EU-udbud skal annonceres i EU-tidende efter særlige regler. Derudover skal materialet være tilgængeligt for mulige interesserede tilbudsgivere.

Kontraktværdi på mere end kr. 500.000 - men under tærskelværdier
Såfremt kontraktens værdi overstiger kr. 500.000 er REFA forpligtet til at sikre, at indkøbet foretages på markedsmæssige vilkår. Dette kan ske uformelt eksempelvis ved foretagelse af en markedsafdækning, hvorefter der indhentes et tilbud. Det kan også ske ved indhentning af to til tre tilbud, ved annoncering på REFAs hjemmeside eller ved annoncering på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudsportal www.udbud.dk. REFA skal kunne dokumentere, at købet er sket på markedmæssige vilkår.

Hvis kontrakten har klar grænseoverskridende interesse, skal indkøbet annonceres på udbud.dk. Samtidig er REFA forpligtet at tilrettelægge udbudsprocessen således, at alle interesserede tilbudsgivere er i stand til at afgive bud og at de generelle principper om gennemsigtighed og ligebehandling iagttages.

Kontraktværdi under kr. 500.000
Er kontraktens værdi under kr. 500.000, er REFA alene forpligtet til at overholde de forvaltningsretslige principper, herunder blandt andet krav til saglighed, ligebehandling, proportionalitet og økonomisk forsvarlighed. Dette indebærer blandt andet, at REFA ikke må lade valg af kontraktspart være båret af usaglige og uvedkommende hensyn.

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...