REFAs udbudspolitik

REFA følger de gældende regler for offentligt udbud. Som fælleskommunalt selskab er REFA omfattet af samme regler som kommunerne. Når REFA har opgaver i udbud vil udbudsmateriale og frister for afgivelse af tilbud blive offentliggjort på WWW.REFA.DK.

Tærskelværdier
EU’s regler skal sikre fri og lige konkurrence, når det offentlige køber ind. En kontrakt skal udbydes i hele EU, hvis kontraktværdien overstiger den af EU fastsatte tærskelværdi. For kommunale og regionale myndigheder og offentlige organer, er tærskelværdierne på nuværende tidspunkt, således:

Vareindkøb 1.558.409 kr.
Tjenesteydelser 1.558.409 kr.
Delydelser 596.520 kr.

For bygge- og anlægsopgaver under forsyningsdirektivet er tærskelværdien 38.950.213 kroner.
 
Når REFA skal beslutte om en opgave skal i EU-udbud, vurderes kontraktens samlede værdi og om den overskrider tærskelværdien. Hvis kontrakten overskrider tærskelværdien, skal opgaven i udbud.
 
Et EU-udbud skal annonceres i EU-tidende. Derudover skal materialet være tilgængeligt for mulige interesserede tilbudsgiver.
 
REFA har valgt at offentliggøre aktuelt udbudsmateriale på vores hjemmeside, så alle relevante oplysninger er tilgængelige for alle interesserede.

Annonceringspligt
Hvis en offentlig myndighed eller virksomhed har en kontrakt med en samlet værdi på 500.000 kr. eller mere, men under EU's tærskelværdi, skal opgaven annonceres offentligt, inden der tildeles en kontrakt. Sådanne opgaver annonceres på www.refa.dk og på www.udbud.dk.
 
Som hovedregel stilles der ingen krav om annoncering af kontrakter med en samlet værdi under 500.000 kr.

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...