Ofte stillede spørgsmål

Hvordan får jeg en anden størrelse affaldsbeholder?
Svar:
Der er to muligheder:
1. Du kan selv bytte den på genbrugspladsen. Se pris her. Udfyld og medbring denne blanket.
2. REFA kommer og bytter den. Leveringstiden er  7-10 dage. Se pris her.

Husk at rengøre beholderen før ombytning.
Du har selv ansvaret for beholderen. Hvis den går i stykker ved misligholdelse eller bliver stjålet, er det dig selv, der skal erstatte den.

Får jeg en ny regning i forbindelse med ombytning til en anden størrelse beholder?
Svar:
Der sendes ikke en ny regning ud. Regulering på grund af ombytning til en anden beholder, vil først fremgå ved næste regningsudskrivning, idet REFA kun udsender regninger to gange om året. Det betyder for eksempel, at en regulering for en ombytning til en anden beholder i september, først vil fremgå på regningen for første halvår det næste år, enten i februar eller marts, afhængig af i hvilken kommune du bor.
 

Hvornår sender REFA regninger ud?
Svar:
REFA udsender regninger to gange om året. Regningen sendes til din e-boks medmindre du er tilmeldt betalingsservice via din bank, eller har fritagelse for digital post.  

I Lolland Kommune sendes opkrævninger ud:
for første halvår i marts til betaling i april.
for andet halvår i september til betaling i oktober.

I Guldborgsund Kommune sendes opkrævninger ud:
for første halvår i februar til betaling i marts.
for andet halvår i august til betaling i september.
 

Hvem skal betale for renovation ved ejerskifte?
Svar:
Når en ejendom handles, skal ejendomsmægler eller advokat udfærdige en refusionsopgørelse, så det opgøres, hvad tidligere ejer og ny ejer skal betale.
 

Hvad skal jeg gøre ved ejerskifte og fraflytning?
Svar:
Der fremsendes ikke ny faktura i forbindelse med et ejerskifte. Fakturaen fremsendes til den person, der står som tinglyste ejer af ejendommen, på det tidspunkt hvor fakturaen dannes.
Når REFA registrerer et ejerskifte, vil en PBS-aftale automatisk blive annulleret, så du skal være opmærksom på, om fakturaen er blevet afvist inden betalingsfristens udløb. Hvis du eller din ejendomsmægler er i tvivl om, hvem der modtager, eller har modtaget fakturaen, i forbindelse med en ejendomshandel, bør der rettes henvendelse til REFA for oplysning om, til hvem og hvordan fakturaen er fremsendt. Husk også, at eventuelt forudbetalt dagrenovation er en del af refusionsopgørelsen mellem sælger og køber.
 

Min ejendom er ubeboet, hvordan afmelder jeg renovationen?
Svar:
Afmelding fra indsamling af renovation kan kun ske, såfremt en ejendom ifølge kommunens folkeregister er registreret som værende ubeboet. Afmelding sker ved henvendelse til kommunens borgerservice. Afmelding skal ske med mindst en måneds varsel og kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.

Lolland Kommune
Guldborgsund Borgerservice
 

Hvad skal jeg gøre hvis jeg er lejer og ønsker en anden størrelse beholder?
Svar:

Lejere skal rette henvendelse til udlejer hvis størrelse på beholder eller tømningsfrekvens skal ændres. REFA kan ikke foretage ændringer uden accept fra udlejer, da det er ejendommens ejer, der hæfter for omkostningerne til renovation.
 

Skal jeg tilmeldes ordningen og have dobbelt antal beholdere, hvis jeg driver min virksomhed fra privatadressen?
Svar:
Nej, der gives generel fritagelse fra benyttelsespligten, hvis virksomheden drives fra privatadresse, som allerede er tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning.
 

Vi er flere brugere/erhvervs mål i samme bygning og vil gerne dele beholder/beholdere, hvor tilmelder vi os?
Svar:
REFA har lavet en online-formular til brug for virksomheder, der gerne vil dele affaldsbeholder. Ansøgning om at dele affaldsbeholder
 

Hvordan søger jeg dispensation fra den kommunale dagrenovationsordning?
Svar:
REFA har lavet en online-formular til ansøgning om dispensation.
 

Kan jeg købe sække på genbrugspladserne?
Svar:

Du kan købe gennemsigtige sække, inliners til affaldsbeholdere og røde sække til ekstra husholdningsaffald på REFAs genbrugspladser. Betaling kan kun ske med MobilePay. 

Hvad kan jeg gøre for at undgå eller minimere fluer og mider i min affaldsbeholder?
Svar:
Er du uheldig og har fået uønsket liv i form af fluelarver i beholderen til mad- og restaffald, så er det godt at vide, at de er uskadelige, selv om de er ulækre – men du kan også gøre noget for at undgå problemet:

  • Madaffaldet og restaffaldet skal i poser, og slå en dobbeltknude på.
  • Det er vigtigt at fjerne madrester og væsker der er sivet ud i beholderen - hvis der er gået hul på poserne.
  • Det er vigtigt at beholderens låg kan lukkes.
  • Skyl affaldsbeholderen med vand og sulfo næste gang den er blevet tømt.
     

Læs mere i Regulativ for husholdningsaffald

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...