Farligt affald

Farligt affald

Virksomheder kan aflevere farligt affald på genbrugspladsen.

Farligt affald skal anmeldes til kommunen
Alle virksomheder, der frembringer farligt affald, skal anmelde dette til kommunen på skema til anmeldelse af farligt affald.

Spørgsmål om farligt affald:

  • Guldborgsund Kommune, Teknik og Miljø, tlf. 54 73 10 00
  • Lolland Kommune, Teknik og Miljø, tlf. 54 67 67 67

Husk kvittering
Miljømyndighederne kræver dokumentation for, at  virksomhedens olie- og kemikalieaffald er korrekt afleveret. Du skal derfor have en kvittering hos personalet på genbrugspladsen. Udfyld og udskriv kvitteringen hjemmefra og medbring to kopier, en til virksomheden og en til REFA. Virksomheden har pligt til at gemme kvitteringen i fem år.

Hvad må man aflevere?

Der er nogle klare regler og begrænsninger for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen.

Nogle former for farligt affald kan afleveres på genbrugspladserne. Det gælder KUN de typer og i de mængder som normalt forekommer i en privat husholdning:

  • Olie- og kemikalieaffald - eksempelvis spildolie, syrer, maling og pesticider
  • Miljøfarligt affald - eksempelvis batterier og bilbatterier
  • Arbejdsmiljøskadeligt affald - eksempelvis asbestholdige materialer

Affaldet skal afleveres i originalemballagen og virksomheder kan maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne. 

Brandfarlige væsker
Emballagen må maksimalt indeholde 5 kg
Emballagen må maksimalt have en samlet volumen på 10 liter

Ikke brandfarlige væsker
Emballagen må maksimalt indeholde 10 kg
Emballagen må maksimalt have en samlet volumen på 25 liter

Mere end 200 kg
Har man mere end 200 kg farligt affald om året, skal man bestille REFAs datterselskab ALFA Specialaffald til at hente det farlige affald fra virksomheden.

Genbrugspladsen kan ikke modtage:

  • Medicinaffald og kanyler - klinisk affald skal tilmeldes afhentningsordning hos REFAs datterselskab ALFA Specialaffald
  • Radioaktivt materiale - spørg din kommune
  • Eksplosivt materiale - spørg din kommune
  • Andre typer affald, som ikke normalt forekommer i en husholdning

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...