Asbest og isolering på genbrugspladsen

Asbest skal pakkes ind, før den kan afleveres genbrugspladsen. Asbestaffaldet skal afleveres sammen med en kvittering for farligt affald.

Maksimalt 15 asbestplader pr. besøg
Du kan maksimalt afleverer 15 asbestplader pr. gang, og du skal altid medbringen en kvitteering.

Udfyld og udskriv kvittering før du kører til genbrugspladsen 
Udfyld og udskriv kvittering* Medbring to eksemplarerer, det ene afleveres sammen med affaldet på genbrugspladsen, det andet underskrives af genbrugspladsens medarbejdere og er din kopi. Den skal opbevares i fem år.

*) Fungerer kun på computer.

Reglerne om indpakning af affaldet gælder også isolering
Kravet om indpakning regler gælder også isolering, da der også er risiko for forkomst af asbestholdigt støv i isolering.

Alt skal pakkes ind
Det er vigtigt, at ALLE asbestmaterialer pakkes ind i tæt, lukket og klar plastemballage. Gerne dobbeltemballeret, fordi asbestpladser nemt skærer hul i en plastiksæk. Kravet om emballering gælder for hele plader, knuste plader og rester fra tagrensning. 
 
Pak ind før du kører hjemmefra
Asbestaffald og isolering pakkes ind hjemmefra. Ikke emballeret asbest og isolering vil blive afvist pr. 1. juni.

 

Husk at få en kvittering for farligt affald

Når du afleverer farligt affald, skal du bede personalet underskrive den kvittering, som du selv har udfyldt og taget med. Det gælder følgende affaldsfraktioner:

  • Asbest (max. 15 plader)
  • Udendørs træ 
  • Andet farligt affald 

Du skal selv udfylde oplysningerne om virksomheden og det affald, som du kommer med. Og du skal også anslå vægten af affaldet. Herefter kvitterer personalet for modtagelsen, når du afleverer affaldet.
 
Gem kvitteringen
Kvitteringen er dokumentation for, at du har afleveret dit farlige affald korrekt. Reglerne kræver, at du gemmer kvitteringen i fem år.
 
Download og udfyld kvitteringen*
Du kan udfylde og udskrive kvitteringen* direkte fra denne side. Husk at tage både original og genpart med på genbrugspladsen.

*) Fungerer kun på computer.

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...