Ny indsamlingsordning i 2023

Den nye indsamlingsordning, der indføres i hele Danmark, er et led i en nationalt vedtaget affaldsstrategi. Indsamlingsordningen udrulles fra midt april 2023 og fra den 7. august starter indsamlingen – for dem der har fået leveret de nye beholdere.

Læs mere om den nye indsamlingsordning her.

Den nuværende indsamlingsordning af dagrenovation samt papir, glas og metal bliver udvidet til også at omfatte indsamling af madaffald, småt pap, plast, mad- & drikkekartoner, tekstilaffald og farligt affald.

Ændringerne betyder at:

  • Enfamilieboliger får udleveret en ny affaldsbeholder til madaffald og restaffald, en miljøkasse til farligt affald, sække til plast og mad- & drikkekartoner, en madkurv til madaffald samt grønne poser dertil. Læs mere om enfamilieboliger her.
  • Etageejendomme får en tilpasset affaldsløsning, så beholderstørrelserne passer til det fælles behov, en miljøkasse til farligt affald, en madkurv til madaffald samt grønne poser dertil. Læs mere om etageejendomme her.
  • Sommerhuse får udleveret to nye affaldsbeholdere – en til madaffald og restaffald, en til papir, småt pap, glas og metal, sække til plast og mad- & drikkekartoner, en madkurv til madaffald samt grønne poser dertil. Læs mere om sommerhuse her.

Skiftet til den nye indsamlingsordning

Den nye indsamlingsordning bliver udrullet fra midten af april. I første omgang
vil indsamlingsordningen blive implementeret for enfamilieboliger, etageejendomme, kommunale institutioner og virksomheder. Fra oktober kommer turen til sommerhuse og sommerhusområder.

Hvad koster det?

Prisen for den nye indsamlingsordning kan du finde her.

Hvorfor får vi en ny indsamlingsordning? 

Den 16. juni 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Klimaplanen for en grøn affaldssektor sætter en række nye nationale krav til affaldssektoren, heriblandt: husstandsindsamling af 10 fraktioner.

Det betyder, at alle borgere i Lolland Kommune og i Guldborgsund Kommune skal affaldssortere deres madaffald, restaffald, glas, metal, papir, småt pap, plast, mad- & drikkekartoner, tekstilaffald og farligt affald i separate affaldsbeholdere. 

Indsamlingsordningens formål er, at sikre bæredygtig affaldssortering for at optimere genanvendelsen af vores fælles ressourcer. Den nye indsamlingsordning er derfor til fordel for dig, for fællesskabet og for klimaet.