Ny indsamlingsordning i 2023

Den nye indsamlingsordning, der indføres i hele Danmark, er et led i en nationalt vedtaget affaldsstrategi. Indsamlingsordningen forventes at træde i kraft i løbet af 2023.

I løbet af 2023 vil din nuværende indsamlingsordning af dagrenovation samt papir, glas og metal blive udvidet til også at omfatte indsamling af madaffald, småt pap, plast, mad- & drikkekartoner, tekstilaffald og farligt affald.

Ændringerne betyder at:

  • Enfamiliehuse får udleveret en ny affaldsbeholder til madaffald og restaffald, en miljøkasse til farligt affald, sække til plast og mad- & drikkekartoner, en køkkenspand til madaffald samt grønne poser dertil.  
  • Flerfamilieboliger/ fællesaffaldsløsninger får en tilpasset affaldsløsning, så beholderstørrelserne passer til det fælles behov, en miljøkasse til farligt affald, en køkkenspand til madaffald samt grønne poser dertil.  
  • Sommerhuse får udleveret to nye affaldsbeholdere – en til madaffald og restaffald, en til papir, småt pap, glas og metal, sække til plast og mad- & drikkekartoner, en køkkenspand til madaffald samt grønne poser dertil.  

Skiftet til den nye indsamlingsordning sker løbende

Skiftet til den nye indsamlingsordning for borgere på Lolland-Falster vil ske løbende. Det forventes, at de første husstande vil få leveret deres nye affaldsbeholdere medio april 2023.

Hvornår får vi mere at vide?

Det er vigtigt for os, at skiftet til den nye indsamlingsordning bliver så let og overkommeligt som muligt. Derfor kan du allerede fra ultimo januar 2023 se hvornår den nye indsamlingsordning bliver aktuel for din husstand via REFA Selvbetjening.

Fra ultimo januar 2023 skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din gamle affaldsbeholder. Det gør du via REFA Selvbetjening. Hvis du ikke tager stilling til din gamle affaldsbeholder, så henter vi den.

Hvad koster det?

Priserne er tilgængelige på hjemmesiden.

Hvorfor får vi en ny indsamlingsordning? 

Den 16. juni 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Klimaplanen for en grøn affaldssektor sætter en række nye nationale krav til affaldssektoren, heriblandt: husstandsindsamling af 10 fraktioner.

Det betyder, at alle borgere i Lolland Kommune og i Guldborgsund Kommune skal affaldssortere deres madaffald, restaffald, glas, metal, papir, småt pap, plast, mad- & drikkekartoner, tekstilaffald og farligt affald i separate affaldsbeholdere. 

Indsamlingsordningens formål er, at sikre bæredygtig affaldssortering for at optimere genanvendelsen af vores fælles ressourcer. Den nye indsamlingsordning er derfor til fordel for dig, for fællesskabet og for klimaet. 

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med mere information om den nye indsamlingsordning.