Gedser køber halm

Gedser Fjernvarme A/S udbyder aftaler om levering af hvedehalm i perioden 1. august 2024 til 31. juli 2025.

Der udbydes 1-årige kontrakter med levering an værk fra 1. august 2024.

Tilbud på minimum 100 tons

Tilbud skal omfatte mindst 100 tons i perioden.

Download eller få tilsendt det samlede udbudsmateriale

Du kan finde udbudsmaterialet nederst på siden. Du kan også få materialet tilsendt ved at rette henvendelse til halm@refaenergi.dk.

Spørgsmål og svar

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet kan skriftligt rettes til halm@refaenergi.dk. Gedser Fjernvarme vil i anonymiseret form offentliggøre spørgsmål og svar her på siden.

Tilbud pr. brev eller mail

Der vil blive indgået aftaler ud fra tilbud med laveste pris. Tilbud kan fremsendes pr. brev eller pr. mail.

Brev sendes til: Gedser Fjernvarme A/S Energivej 4, 4800 Nykøbing Falster. Brevet skal være tydeligt mærket med teksten ”Tilbud på halm” på forsiden af kuverten og vedlagt underskrevet tilbudsliste.

Mail sendes til: halm@refaenergi.dk. Mærk emnefelt med ”tilbud på halm” og vedhæft en underskrevet tilbudsliste.

Tilbudsfrist

Tilbud skal være os i hænde senest fredag 19. april 2024 kl. 12.00.

Udbudsmaterialet

Her finder du udbudsmaterialet. Det kan downloades som pdf-filer – samlet eller hver for sig.


Det samlede udbudsmateriale

For at gøre det nemt har vi samlet hele udbudsmaterialet, så du kan downloade i en samlet fil.

PDF-fil – 13 sider

Download
Det samlede udbudsmateriale
13 sider

Udbudsbetingelser

Dokumentet beskriver procedurerne for Gedser Fjernvarmes udbud af levering af halm i perioden:

  • 1. august 2024 – 31. juli 2025 – 1-årig kontrakt

PDF-fil – 1 sider A4

Download
Udbudsbetingelser – 1 side

Tilbudslisten

Tilbudslisten skal downloades og udfyldes, hvis du vil give tilbud på levering af halm til Gedser Fjernvarme A/S i perioden:

  • 1. august 2024 – 31. juli 2025 – 1-årig kontrakt

PDF-fil – 2 sider A4

Download
Tilbudslisten – 2 sider

Tro og love erklæring

Tro og love-erklæringen skal udfyldes og underskrives, hvis du vil give tilbud på levering af halm til Gedser Fjernvarme A/S.

PDF-fil – 1 side A4

Download
Tro og love erklæring – 1 side

Kontraktudkast – 1-årig aftale

Kontrakten beskriver aftalegrundlaget for levering af halm til Gedser Fjernvarme A/S i perioden:

  • 1. august 2024 – 31. juli 2025 – 1-årig kontrakt

PDF-fil – 3 sider A4

Download
Kontraktudkast – 3 sider

Leveringsbetingelser

Halmvejledningen beskriver sikkerhedskrav og forholdsregler, som skal følges ved levering af halm til Gedser Fjernvarme A/S.

PDF-fil – 5 sider A4

Download
Leveringsbetingelser – 5 sider

Udbudsannoncen

Udbudsannoncen er blandt andet indrykket LandbrugØst

PDF-fil – 1 side

Download
Udbudsannonce- 1 side