Varmeværk Gedser

Priser

Priser gældende fra 1. januar 2022kr.enhed u/momsm/moms
Forbrugsbidrag:       
Forbrug kr.pr.MWh468,62585,78
Miljø og svovlbidragkr.pr.MWh12,5015,63
Fast bidrag:
Abonnementkr.pr. år1.027,001.283,75
Miljømålings- og miljøkontrolbidragkr.pr. år135,00168,75
Grund bidrag
0 – 200 m2kr.pr. m230,0037,50
Over 200 m2kr.pr. m226,0032,50
Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidragkr. 6.000,00 7.500,00
Gebyrer
Rykkerskrivelsekr.100,00(momsfri)
Inkassomeddelelsekr.100,00(momsfri)
Lukkegebyrkr.400,00(momsfri)
Åbnegebyrkr.400,00500,00
Åbnegebyr uden for normal arbejdstidkr.640,00800,00
Betalingsordningkr.100,00(momsfri)
Fogedforretning, udkørende inkl. låsesmed*kr.1.160,001.450,00
Afregningsgebyr ved lejer/ejerskiftekr.300,00375,00

*) Yderligere omkostninger kan forekomme, hvis låsen skal skiftes

Forbrugernes rettigheder og forpligtelser fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter med tilhørende almindelige- og tekniske bestemmelse for fjernvarmelevering, (energiforsyning).

Stikledninger

Stikledningsbidrag (eksl. eventuel merudgift ved opgravning i frostperiode) kr. 1.250,00 pr. løbende meter, regnet fra skel. Ved flere samtidige byggerier på et samlet areal betales herudover som angivet i leveringsbestemmelserne §2, stk. 8

Betalingsbetingelser

Der opkræves 11 aconto rater, med forfald den første hverdag i måneden + én årsopgørelse. Årsopgørelse beregnes og udsendes i januar. Der opkræves ikke aconto denne måned. Forbrug og fastafgift for januar medregnes i de øvrige aconto rater. Aconto rate 1 forfalder den første hverdag i februar måned. Arealbidrag (kvadratmeter) afregnes efter oplysningerne i BBR-meddelelsen. BBR betyder: Bygnings- og boligregistret, som administreres af kommunen. Det er ejers pligt og ansvar, at oplysningerne om ejendommen i BBR er korrekte. Ændringer skal ske skriftligt til Guldborgsund kommune: BBRrettelse@guldborgsund.dk. Renter ved for sen betaling beregnes pr. påbegyndt måned fra sidste rettidige indbetalingsdag.

Renten udgør Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente med et tillæg på 8 procent.
Restanceindrivelse: I henhold til almindelige bestemmelser for energiforsyning.