Varmeværk Horbelev

Priser

Priser gældende fra 1. januar 2022    
FORBRUGSAFGIFT:kr.enhedu/momsm/moms
Forbrug pr. MWhkr.pr. m2434,55543,19
 
FAST AFGIFTER:
Abonnement pr. årkr.pr. m2970,411.213,01
Målerleje pr. årkr.pr. m2191,90239,88
 
Privat / Erhverv  (iflg. BBR)
0 – 100 m2 (pr. m2)kr.pr. m236,16 45,20
Over 101 m2 (pr. m2)kr.pr. m244,20 55,25
     
Institutioner, herunder Kirken
Faste afgifter – pr. m2kr.pr. m248,1660,20
 
Ejendomme med specialaftale *)
Forbrug pr. MWhkr.pr. MWh573,43716,79
0 – 100 m2kr.pr. m236,16 45,20
101 – 250 m2kr.pr. m244,2055,25
251 – 1.500 m2kr.pr. m217,68 22,10
Over 1.500 m2kr.pr. m22,36 2,95
*) Grundet ændret status eller matriklen er uden tilslutningspligt – typisk over 250 m². 
 
Ubenyttede ejendomme – BBR areal større end 200 m2 *)
Forbrugkr.pr. MWh882,741.103,43
Abonnementkr.pr. år970,411.213,01
Målerlejekr.pr. år191,90239,88

*) Ordningen er gældende for ejendomme, der reelt henstår ubenyttet samt ejendomme, der er ubeboelige og henstår således grundet omfattende ombygning. Anvendelse af ordningen kan alene ske en gang i ejertiden. Ordningen finder således ikke anvendelse ved flere ombygninger/ingen benyttelse i løbet af ejertiden. Anvendelse af ordningen er betinget af ejers afgivelse af erklæring i forhold til ejendommens anvendelse samt udlevering af byggetilladelser m.v. kontakt REFA, Horbelev Fjernvarme A/S for yderligere information og vilkår. Anvendelse af ordningen kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Aftaler skal godkendes af bestyrelsen i REFA, Horbelev Fjernvarme A/S.

BETALINGSBETINGELSER:
Der opkræves 11 aconto rater, med forfald den første hverdag i måneden + én årsopgørelse. Årsopgørelse beregnes og udsendes i januar. Der opkræves ikke aconto denne måned. Forbrug og fastafgift for januar medregnes i de øvrige aconto rater. Aconto rate 1 forfalder den første hverdag i februar måned.

GEBYRER:
Rykkerskrivelsekr.100,00(momsfri)
Inkassoskrivelsekr.100,00(momsfri)
Lukningsgebyrkr.400,00(momsfri)
Genoplukningsgebyrkr.400,00500,00
Genoplukningsgebyr u. for normal arbejdstidkr.640,00800,00
Betalingsordningkr.100,00(momsfri)
Fogedforretning, udkørende inkl. låsesmed*kr.1160,001450,00
Afregningsgebyr ved lejer/ejerskiftekr.300,00375,00
* Yderligere omkostninger kan forekomme, hvis låsen skal skiftes
TILSLUTNINGSAFGIFTER (inkl. måler og stik)
Parcelhuse indtil 200 m²
Tilslutningsafgift inkl. måler og 10 meter stikledning
kr.15.000,0018.750,00

For stikledninger over 10 meter betales pr. overskydende meter den faktiske udgift. Stikledning beregnes fra fortovets bagkant.

Tilslutningsafgift og stikledningsafgift for institutioner, erhvervsejendomme og parcelhuse over 200 m² beregnes individuelt.