REFA køber halm

REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S udbyder aftaler om levering af halm til MSK i perioden 1. februar 2023 til 31. juli 2023.

Fra 100 tons til 1.500 tons

Tilbud skal omfatte mindst 100 tons, maksimun 1.500 tons i perioden.

Download eller få tilsendt det samlede udbudsmateriale

Du kan finde udbudsmaterialet nederst på siden. Du kan også få materialet tilsendt ved at rette henvendelse til info@refaenergi.dk eller telefon 54 84 14 00.

Spørgsmål og svar

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet kan skriftligt rettes til info@refaenergi.dk. REFA MSK vil i anonymiseret form offentliggøre spørgsmål og svar her på siden.

Tilbud pr. brev eller mail

Der vil blive indgået aftaler ud fra tilbud med laveste pris. Tilbud kan fremsendes pr. brev eller pr. mail.

Brev sendes til: REFA MSK, Energivej 4, 4800 Nykøbing Falster. Brevet skal være tydeligt mærket med teksten ”Tilbud på halm” på forsiden af kuverten og vedlagt underskrevet tilbudsliste.

Mail sendes til halm@refaenergi.dk. Mærk emnefelt med ”tilbud på halm” og vedhæft en underskrevet tilbudsliste.

Tilbudsfrist

Tilbud skal være os i hænde senest fredag 2. december 2022 kl. 12.00.

Udbudsmaterialet

Her finder du udbudsmaterialet. Det kan downloades som pdf-filer – samlet eller hver for sig.


Det samlede udbudsmateriale

For at gøre det nemt har vi samlet hele udbudsmaterialet, så du kan downloade i en samlet fil.

PDF-fil – 38 sider

Download
Det samlede udbudsmateriale
38 sider

Sådan foregår udbuddet

Dokumentet beskriver procedurerne for REFAs udbud af levering af halm til MSK i perioden 1. februar – 31. juli 2023.

PDF-fil – 7 sider A4

Download
SÅDAN FOREGÅR UDBUDDET

Tilbudslisten

Tilbudslisten skal downloades og udfyldes, hvis du vil give tilbud på levering af halm til MSK i perioden 1. februar – 31. juli 2023.

PDF-fil – 3 sider A4

Download
Tilbudslisten – 3 sider

Kontraktudkast

Kontrakten beskriver aftalegrundlaget for levering af halm til MSK i perioden 1. ferbuar – 31. juli 2023.

PDF-fil – 12 sider A4

Download
Kontraktudkast – 12 sider

Halmvejledning

Halmvejledningen beskriver sikkerhedskrav og forholdsregler, som skal følges ved levering af halm til MSK.

PDF-fil – 15 sider A4

Download
Halmvejledningen – 15 sider

Udbudsannoncen

Udbudsannoncen er indrykket i Lolland-Falsters Folketidende, Ugeavisen Lolland, Ugeavisen Guldborgsund, Sydsjællandsk Tidende, Ugebladet for Møn samt LandbrugØst.

PDF-fil – 1 side

Download
Udbudsannoncen – 1 side