REFA køber halm

REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S udbyder hermed aftaler om levering af halm til MSK.

Minimum 100 tons, maksimum 1.500 tons

Udbuddet omfatter kun levering an verk for 1 og 3 års kontrakter gældende fra 1. august 2024. Du kan selv bestemme størrelsen på den tilbudte mængde, dog således at tilbuddet eller tilbuddene samlet er på min. 100 ton og max. 1.500 ton pr. leveringsår.

Download eller få tilsendt det samlede udbudsmateriale

Du kan finde udbudsmaterialet nederst på siden. Du kan også få materialet tilsendt ved at rette henvendelse til info@refaenergi.dk eller telefon 54 84 14 00 – tast 3.

Spørgsmål og svar

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet kan skriftligt rettes til info@refaenergi.dk. REFA MSK vil i anonymiseret form offentliggøre spørgsmål og svar her på siden.

Tilbud kan fremsendes pr. brev eller mail

Der vil blive indgået aftaler ud fra tilbud med laveste pris. Tilbud kan fremsendes pr. brev eller pr. mail.

Brev sendes til: REFA MSK, Energivej 4, 4800 Nykøbing Falster. Brevet skal være tydeligt mærket med teksten ”Tilbud på halm” på forsiden af kuverten og vedlagt underskrevet tilbudsliste.

Mail sendes til halm@refaenergi.dk. Mærk emnefelt med ”Tilbud på halm” og vedhæft en underskrevet tilbudsliste.

Tilbudsfrist

Tilbud skal være os i hænde senest fredag 1. marts 2024 kl. 12.00.

Udbudsmaterialet

Her finder du udbudsmaterialet. Det kan downloades som pdf-filer – samlet eller hver for sig.


Det samlede udbudsmateriale

For at gøre det nemt har vi samlet hele udbudsmaterialet, så du kan downloade i en samlet fil.

Download det samlede udbudsmateriale som pdf-fil – 54 sider


Sådan foregår udbuddet

Dokumentet beskriver procedurerne for REFAs udbud af levering af halm til MSK.

Download “Sådan foregår udbuddet” som pdf-fil – 7 sider

Pdf om udbud

Tilbudslisten

Tilbudslisten skal downloades og udfyldes, hvis du vil give tilbud på levering af halm til MSK.

Download tilbudslisten som pdf-fil – 3 sider

Tilbudsliste som pdf

Tro og love erklæring

Tro og love-erklæringen skal udfyldes og underskrives, hvis du vil give tilbud på levering af halm til MSK.

Download tro og love-erklæring som pdf-fil – 1 side

Tro og love-erklæring som pdf

Kontraktudkast – 1 år

Kontrakten beskriver aftalegrundlaget for levering af halm til MSK.

Download kontraktudkast som pdf-fil – 13 sider


Kontraktudkast – 3 år

Kontrakten beskriver aftalegrundlaget for levering af halm til MSK.

Download kontraktudkast som pdf-fil – 13 sider


Halmvejledning

Halmvejledningen beskriver sikkerhedskrav og forholdsregler, som skal følges ved levering af halm til MSK.

Download halmvejledningen som pdf-fil – 17 sider


Udbudsannoncen

Udbudsannoncen er indrykket i Lolland-Falsters Folketidende, Ugeavisen Lolland, Ugeavisen Guldborgsund, Sydsjællandske Tidende, Lokalavisen Falster og LandbrugØst.

Download pdf-fil – 1 side