(udfyldes på forhånd af affaldsproducenten og afleveres på genbrugspladsen)
Firma:
Kontaktperson:
CVR eller P-nr:
Afleveret på:
 
TYPE:
MÆNGDE
 
EAK
Bekæmpelsesmidler
kg
200119
Baser
kg
200115
Fotokemikalier
kg
200117
Kviksølvholdigt affald, ekskl. lyskilder
kg
200121
Køler- /sprinklervæske
kg
160114
Malingrester og lim
kg
200127
Oliefiltre
kg
160107
Organiske opløsningsmidler
kg
200113
Spildolie
kg
200126
Spraydåser
kg
160504
Syrer
kg
200114
Trykflasker
kg
160504
kg
 
kg
 
ANDET FARLIGT AFFALD:
Tagplader (15 stk ell. 200kg)
kg
170903
Udendørs træ
kg
170204
 
Bemærkninger
 
 
 
 
 

Der kan max. afleveres 200 kg. pr. år efter denne ordning. Større mængder farligt affald end 200 kg. vil blive afvist. Har man større mængder affald kontakt da Alfa Specialaffald.

Den enkelte emballage må ikke overskride en vægt på 10 kg og et volumen på 25 liter. Brandfarlige væsker må dog max. have et volumen på 5 liter. Større mængder eller større emballager kan afleveres til ALFA Specialaffald, der varetager den kommunale ordning for farligt affald.

ALFA Specialaffald, Bøgesøvej 29, Mogenstrup, 4700 Næstved, tlf.: 54 88 11 00; mail: alfa@alfa.dk; web: www.alfa.dk

Aflever altid affaldet i original og intakt emballage.

REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F, tlf. 70 22 11 12, mail: post@refa.dk, web: www.refa.dk , CVR: 78951818