Kvittering for afleverede mængder farligt affald

(udfyldes på forhånd af affaldsproducenten og afleveres på genbrugspladsen)


Der betales via nummerplade genkendelse (erhverv) eller via Mobilepay.

OBS: PRINT 2 KOPIER
(en til dig selv og en til genbrugspladsen)

Der kan max. afleveres 200 kg. pr. år efter denne ordning. Større mængder farligt affald end 200 kg. vil blive afvist. Har man større mængder affald kontakt da Alfa Specialaffald.

Den enkelte emballage må ikke overskride en vægt på 10 kg og et volumen på 25 liter. Brandfarlige væsker må dog max. have et volumen på 5 liter. Større mængder eller større emballager kan afleveres til ALFA Specialaffald, der varetager den kommunale ordning for farligt affald.

ALFA Specialaffald, Bøgesøvej 29, Mogenstrup, 4700 Næstved, tlf.: 54 88 11 00; mail: alfa@alfa.dk; web: www.alfa.dk

Aflever altid affaldet i original og intakt emballage.


Virksomhedens underskrift


Genbrugsplads, stempel og dato

REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F, tlf. 70 22 11 12, mail: post@refa.dk, web: www.refa.dk , CVR: 78951818