Indsamling af plast, mad- & drikkekartoner

Plast indsamles sammen med mad- & drikkekartoner
Plast, mad- & drikkekartoner skal indsamles sammen. Forklaringen er enkel: Al indsamlet plast skal alligevel sorteres, derfor kan man også let sortere mad- og drikkekartoner fra i samme omgang. Sorteringen foregår i sorteringsanlæg, der er udviklet til at håndtere og sortere disse affaldstyper.

Materiel til indsamling af plast, mad- & drikkekartoner
Til indsamling af plast, mad- & drikkekartoner udleverer REFA plastiksække til alle enfamilieboliger og sommerhuse. Sækken er 240 liter og skal lukkes forsvarligt inden afhentning, så den er nem at håndtere uden spild af affald. Løber du tør for sække til dit plastaffald, kan du benytte helt almindelige klare plastiksække.

To valgmuligheder hvis sækken er en upraktisk løsning
For nogle borgere vil det være upraktisk med en sæk. Her er der to valgmuligheder – den ene er gratis, den anden er et tilkøb:

  • Gratis løsning: Brug den gamle restaffaldsbeholder til at opbevaring af sækken indtil afhentning. Den gamle beholder bliver IKKE tømt. Du skal selv huske at tage sækken op af beholderen, lukke den forsvarligt og stille den frem til afhentning. Du kan også afleverer den på genbrugspladsen.
  • Tilvalg: Du betaler for en ekstra beholder til plast, mad- & drikkekartoner, som naturligvis bliver tømt. Prisen på dette er kr. 300,- årligt (2023 priser).

Ved alle fællesløsninger i eksempelvis etageejendomme vil der blive opsat beholdere til indsamling af plast, mad- & drikkekartoner.

Hvorfor skal vi indsamle plast, mad- & drikkekartoner i en sæk?
Den primære årsag til at det er besluttet, at indsamle plast, mad- & drikkekartoner i sække er, at undgå unødige omkostninger for borgerne, da ingen kender konsekvensen af det kommende producentansvar fra 2025.

Vi kender ikke producenternes ønske om indsamlingsmateriel – det vil derfor være økonomisk problematisk, hvis REFA indkøber og udruller beholdere for 50 mio. kr. som så måske kun skal anvendes i et år.

Kan vi ikke bruge den beholder vi har i overskud (gamle beholder til restaffald) til plast, mad- & drikkekartoner?
Nej, det er ikke hensigtsmæssigt af tre årsager:

  • Mere end 50% af alle boliger har en 140 liters beholder og herudover har en række boliger sækkestativ på 110 liter. Disse enheder er for små til plast, mad- & drikkekartonindsamling (jf. undersøgelser).
  • Alle skal have tilbudt samme mulighed/beholderstørrelse da gebyrerne for de forskellige brugergrupper er ens.  
  • De gamle beholdere udfases, og vil derfor ikke blive serviceret længere.