Sommerhuse

Ny sorteringsordning på Lolland-Falster

Den nye samlingsordning for sommerhuse indføres i oktober 2023. Den betyder, at sommerhuse skal sortere husholdningsaffald i ni affaldstyper, som hentes på adressen.

Sommerhuse er huse, der ligger i sommerhusområder. Huse der bruges som sommerhuse uden for sommerhusområderne betragtes naturligvis også som sommerhuse. Alle sommerhuse på Lolland-Falster får ny indsamlingsordning og nye affaldsbeholdere fra og med uge 42.

Sommerhusenes nye indsamlingsordning – ni affaldstyper

Den nuværende indsamlingsordning af dagrenovation i sommerhusområderne vil derfor blive udvidet til at omfatte indsamling af madaffald, glas, metal, papir, småt pap, plast, mad- & drikkekartoner og tekstilaffald. I alt ni affaldstyper. Den 10. affaldstype er farligt affald. Når det gælder sommerhuse, skal farligt affald fortsat afleveres på genbrugspladsen.

Sommerhusenes standardløsning:

 • Ny 240 liter to-rumsbeholder til madaffald (lille rum – 96 liter) og restaffald (stort rum – 144 liter). Tømmes hver 2. uge.
 • Ny 240 liter to-rumsbeholder til glas/metal (lille rum – 96 liter) og papir/småt pap (stort rum – 144 liter). Tømmes hver 4. uge.
 • 240 liter gennemsigtig plastsæk til plast og mad- & drikkekartoner. Afhentes hver 4. uge. (Plastsækken kan også afleveres på genbrugspladserne).
 • Tekstilaffald. Afhentes på bestilling via REFA Selvbetjening. (Tekstilaffald kan også afleveres på genbrugspladserne).

Pris for standardløsning og mulighed for tilkøb

Prisen for standardløsning for sommerhuse er kr. 3.621,-* om året.

*) Priser 2023

Ønsker du oftere tømning af din to-rumsbeholder til rest- og madaffald, en beholder til plast og mad- & drikkekartoner eller flere eller større beholdere til eksempelvis restaffald eller papir/pap, kan du se mere om mulighederne for tilkøb her.

På din sommerhusadresse får du:

 • Ny 240 liter to-rumsbeholder til restaffald og madaffald.
 • Madkurv til køkken/indendørs brug og grønne poser til madaffald.
 • Ny 240 liter to-rumsbeholder til glas/metal og papir/småt pap.
 • Rulle med 240 liter plastsække med hanke til indsamling af plast og mad- & drikkekartoner.
 • En sorteringsvejledning, så du kan se, hvordan dit affald skal sorteres.

Hvad med nuværende beholder eller stativ til restaffald?

Når beholderen til restaffald er tømt for sidste gang, og den nye to-rumsbeholder til mad- og restaffald skal tages i brug, sætter skraldemanden et klistermærke på den gamle beholder – eller stativ – med besked om, at den ikke længere vil blive tømt.

Sæt kryds, hvis du vil bruge gamle beholder

Ønsker du at beholde din gamle beholder eller stativ til andre formål, eksempelvis opbevaring af sækken til plast og mad- & drikkekartoner, skal du senest 1. oktober 2023 tilvælge det i REFA Selvbetjening. Hvis du ikke gør det, så kommer vi og henter den og sender den til genbrug eller genanvendelse.

Hvornår implementeres den nye indsamlingsordning?

De nye indsamlingsordning for sommerhuse bliver sat i gang i slutningen af oktober 2023. Det er senere end enfamilieboliger, etageboliger, institutioner og virksomheder. Det sker af respekt for højsæsonen – og for at give sommerhusområderne tid til at finde de bedste løsninger i netop deres område. Alternativet til standardløsningen for sommerhuse er miljøstationer.

Besked om miljøstationer senest 15. august 2023

Vi er klar over, at de nye lovkrav om husstandsindsamling i sommerhusområder, kan give sommerhusejere og grundejerforeningerne udfordringer. Det handler især om veje og adgangsforhold.

Miljøstationer er fællesløsninger og kræver en placering

Miljøministeriet vejledning til Affaldsbekendtgørelsen giver mulighed for at erstatte husstandsindsamling med såkaldte miljøstationer, hvor sommerhusbeboere kan sortere deres husholdningsaffald. Kravet til en fællesløsning er, at miljøstationen ligger i rimelig gåafstand fra sommerhuset. Det er også et krav, at miljøstationen omfatter otte ud af ni affaldstyper. Kun tekstilaffald er undtaget.

REFA er åben for opsætning af miljøstationer, hvis sommerhusejerne i en grundejerforening er enige om en fællesløsning og en placering af miljøstationen, som opfylder de gældende lovkrav.

Prisen for almindeligt sommerhus tilknyttet miljøstation er kr. 2.949,-.

Denne pris er fastsat med udgangspunkt i en fællesløsning med deltagelse af 33 sommerhuse indenfor gåafstand.

Husstandsindsamling kontra miljøstationer i gåafstand

Standardløsning (husstandsindsamling):

Fordele:

 • Dine affaldsbeholderne står lige uden for døren.
 • Du kan nemt og hurtigt komme af med affaldet.
 • Du har dine egne beholdere.

Ulemper:

 • Du skal køre beholderne ud til vej, hvis ikke der er fast køreunderlag.
 • Adgangsvejen til dine beholdere skal altid være fremkommelig.
 • Belastning af veje året rundt, selv om sommerhusene benyttes forskelligt.

Miljøstation (fællesløsning)

Fordele

 • Du kan altid komme af med affaldet.
 • Du skal ikke tænke på kapacitet og sæsonudsving.
 • Du får en miljømæssig og økonomisk bedre løsning både i forhold til vejvedligeholdelse og tømning.

Ulemper

 • Affaldet skal bringes hen til en miljø-
 • station.
 • Fællesløsning kan give problemer med korrekt sortering.
 • Risiko for henkastet affald ved miljøstationerne.

Regler for affaldshåndtering

I Lolland Kommune og i Guldborgsund Kommune er der vedtaget regulativer for husholdningsaffald, som REFA arbejder efter, og som boligerne skal overholde. Reglerne skal blandt andet sikre, at affald behandles korrekt, og at skraldemændenes arbejdsforhold er i orden. Hvis reglerne ikke overholdes, kan du risikere, at din affaldsbeholder ikke bliver tømt.

Det er eksempelvis vigtigt, at din beholder kan køres frem på fast underlag – ellers må du selv køre den frem, når den skal tømmes.

Læs mere om kravene her.

Affaldspiktogrammer leveret til døren

De 10 affaldstyper har hver sit symbol – også kaldet piktogram – som bruges i forbindelse med affaldssorteringen. Derfor kommer der symboler på dine beholdere. Den nye to-rumsbeholder vil blive leveret med piktogrammerne for madaffald og restaffald.

Din nuværende beholder til glas/metal og papir vil få påsat piktogrammer for glas/metal og papir/pap. Det gør vi hjemme hos dig. Der vil også være piktogrammer på sækken til plast og mad- & drikkekartoner, ligesom symbolet for farligt affald er sat på miljøkassen. Hele idéen med nationale piktogrammer er, at vi møder de samme symboler, uanset hvor vi færdes, så affaldssorteringen bliver lettere i hverdagen.

Brug den hjælp du kan få og gør din sortering nemmere

Sammen med den nye beholder får du også en sorteringsvejledning og flere andre værktøjer, der skal gøre det nemmere at sortere. Besøg det nye affaldsunivers her og læs meget mere om de 10 affaldstyper og de tilhørende symboler. Her finder du også en ny online-sorteringsvejledning og gode tips og tricks til sortering og indretning i hjemmet.

Download sorteringsappen Perfect Waste

Vi kan også varmt anbefale den gratis sorteringsapp Perfect Waste. Du finder QR-koden til appen nedenfor. Sorteringsappen kan scanne stregkoder på emballager og fortælle dig, hvordan affaldet skal sorteres, både hjemme og på genbrugspladsen. Den giver dig også besked om, hvornår du får tømt dit affald, så snart den nye indsamlingsordning starter op hos dig.

Følg med på alle platforme og hold dig godt orienteret

Vi anbefaler også, at du følger med på REFAs hjemmeside, tilmelder dig vores SMS-service, vores nyhedsbrev og holder øje med REFA på Facebook og Instagram. Sammen kan vi gøre en verden til forskel – til gavn for os selv og klimaet.

Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Den nye indsamlingsordning er et resultat, at et bredt politisk flertal i Folketinget, som i juni 2020 indgik aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Planen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi sætter nye lovkrav til affaldssektoren, herunder husstandsindsamling af 10 affaldstyper og krav om fælles nationale symboler, som skal hjælpe os alle med korrekt affaldssortering. Det betyder, at alle skal sortere affald i 10 forskellige typer, som skal genbruges eller nyttiggøres. De nye krav skal mindske udledningen af CO2 til gavn for klimaet.

Affaldssortering sikrer genanvendelse

Ved korrekt affaldssortering bidrager du til, at vi kan genanvende en større procentdel af det indsamlede affald. Det er billigere end at producere nye produkter, men forarbejdningen koster fortsat.

Alle samarbejdspartnere, som håndterer og forarbejder affald for REFA, har modtaget opgaven ved et offentligt udbud. De offentlige udbud har haft til formål at sikre, at vi benytter de bedste og billigste samarbejdspartnere på markedet. Vi har gjort vores yderste for at holde udgiften for borgerne nede.

Fra 2025 er det vedtaget af regeringen, at emballageproducenter skal pålægges en del af regningen for affaldshåndtering. Hvad det får af indflydelse på priserne, ved vi ikke på nuværende tidspunk men har en forventning om, at det vil medføre en prisændring.