Oversigt over udrulning af ny indsamlingsordning

I løbet af 2023 træder den nye indsamlingsordning i kraft i Guldborgsund og Lolland Kommuner. De nye beholdere køres ud fra midt april til borgere, der har egne affaldsbeholdere på matriklen (enfamilieboliger). For sommerhuse vil udrulningen ske fra oktober og for andre kundegrupper f.eks. etageejendomme, andre med fællesløsninger og erhverv vil udrulningen ske hen over året. Læs mere om den nye indsamlingsordning her.

Den nuværende indsamlingsordning af dagrenovation samt papir, glas og metal bliver udvidet til også at omfatte indsamling af madaffald, småt pap, plast, mad- & drikkekartoner, farligt affald og tekstilaffald.

Fra midt april vil enfamilieboliger (parcelhuse, rækkehuse, villaer og lignende, der ikke har fælles affaldsløsninger) få følgende leveret:

  • Ny 240 liter to-rumsbeholder til restaffald og madaffald.
  • Grøn madkurv til indendørs brug med tilhørende grønne poser til dit madaffald.
  • Rulle med 240 liter gennemsigtige plastsække med hanke, til indsamling af plast og mad- & drikkekartoner
  • Rød miljøkasse til farligt affald.
  • En sorteringsvejledning, så du kan se hvordan dit affald skal sorteres.

*Har man bestilt en beholder til plast, mad- & drikkekartoner eller ekstra kapacitet bliver dette udrullet sammen med ovenstående.

Overblik over udrulningsplanen for enfamilieboliger

Lysegrøn = Beholdere udrulles i uge 16, 17, 18, 19 og 20.

Lyserød = Beholdere udrulles i uge 20 og 21.

Lysegrå = Beholdere udrulles i uge 20, 21 og 22.

Mørkegrøn = Beholdere udrulles i uge 21, 22 og 23.

Mørkeblå = Beholdere udrulles i uge 23 og 24.

Lyseblå = Beholdere udrulles i uge 24, 25, 26 og 27.

Mørkegrå= Beholdere udrulles fra uge 40.

Specielle forhold

Indsamling af affald er særligt udfordrende i tætte byområder, hvor der er begrænset plads til beholdere. Får du ikke leveret beholdere, kan det skyldes udfordringer med plads og placering. Dette kan betyde, at der skal findes en anden løsning i forhold til affaldsindsamling. REFA er på nuværende tidspunkt i kontakt med Kommunerne omkring denne problematik.

Den nye indsamlingsordning begynder først, når den gamle beholder til restaffald er tømt for sidste gang

Mange vil gerne i gang med den nye sortering med det samme. Men vent med at indsamle madaffald, småt pap, plast, mad- & drikkekartoner og farligt affald til den gamle beholder til restaffald er tømt for sidste gang. Skraldemanden sætter et klistermærke på den gamle beholder: “Tømt for sidste gang – det er tid til at tage den/de nye beholdere i brug”. Vi afhenter den gamle beholder til restaffald, medmindre du har valgt – via REFA Selvbetjening eller kontaktet kundecenteret på tlf. 54841400 – at beholde den. Dette kan stadig nås, men skynd dig.

Mere info

Du kan læse om den nye indsamlingsordning i vores nye skraldeunivers, hvor du kan finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål om ordningerne.

Siden opdateres løbende – også med udrulningerne for de andre kundegrupper.