Affaldssortering, Træ, REFA genbrugsplads

Priser 2023

Priser pr. 1. januar 2023 for erhvervskunder
Alle priser excl. moms. Udfaktureret mindstepris pr. vejning er kr. 100,-.

FraktionDeponiaffald, affald til mellemdepot og oparbejdningNoteREFA Takst
pr. ton
Statsafgift
pr. ton
Takst i alt
pr. ton
401Have/park til grenplads200,000,00200,00
403Store træstød/rødder150,000,00150,00
404Ikke neddelte grene100,000,00100,00
407Mellemlageret forbrændingsegnet (småt brændbart)B625,000,00625,00
409Stort brændbart til neddeling966,000,00966,00
410Deponiaffald til sorteringD+C615,00475,001.090,00
411DeponiaffaldD400,00475,00875,00
413Ubehandlet ren jord50,000,0050,00
414Ren jord med vandindhold (IKKE bunkestabilt)200,000,00200,00
416Stenfyld/beton – forurenetD70,00475,00545,00
421Slam, tørstof højere end 10% (skovlbart)D400,00475,00875,00
422Slam, tørstof lavere end 10% (flydende)D400,00475,00875,00
424GadeopfejD400,00475,00875,00
431Store dækD1.070,00475,001.545,00
432Mekanisk/biologisk behandlet ren jordG20,000,0020,00
437Jord i kartering (foreløbig opbevaringsplads)E+F50,000,0050,00
440Forurenet jordD577,00475,001.052,00
442Asbestaffald (tagplader)D+F477,00475,00952,00
448Udendørs-/trykimprægneret træD+F275,00475,00750,00
449PCB-affald til deponiD477,00475,00952,00
453Mineralsk affald (isolering)D400,00475,00875,00
454Mineralsk askeD400,00475,00875,00
457Volumenaffald (f.eks. vindmøllevinger)D1.182,00475,001.657,00
Oprettet 05. december 2022 – Alle beløb er excl. moms

Kontrolgebyr ved fejlsorteret affaldslæs beregnes efter tidsforbrug og faktureres særskilt.

B: Hvis forbrændingsegnet affald omdirigeres til mellemdeponering, indvejes affaldet på fraktion 407 til kr. 625,00 pr. ton.
C: Deponiaffald til sortering må ikke indeholde genanvendeligt affald (f.eks. træ, plast, papir og pap m.v.) eller affald til specialbehandling (f.eks. asbest, kemikalieaffald, elektronikaffald m.v.)
D: Det lovpligtige beløb indeholder efterbehandling i 30 år efter nedlukning.
E: Jord i kartering (foreløbig opbevaringsplads) er jord fra byzone og henlægges, indtil der foreligger et analyseresultat af udtaget jordprøve. Resultatet afgør, om jorden er forurenet eller ej. Der opkræves et analysegebyr på kr. 1.500,00 til udtagning af repræsentative jordprøver. Jorden kan ikke afhentes igen.
F: Asbestaffald modtages kun på Miljøcenter Hasselø.
G: Mekanisk/biologisk behandlet jord modtages på Miljøcenter Gerringe – kun efter aftale.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af statsafgifter. Ret til ændringer af gebyr forbeholdes.