Gravko med deponi på miljøcenter

Priser for kommuner

Priser pr. 1. januar 2022 for kommunale kunder

FraktionDeponiaffald, affald til mellemdepot og oparbejdningNoteREFA Takst
pr. ton
Statsafgift
pr. ton
Takst i alt
pr. ton
301Have/park til grenplads125,000,00125,00
302Neddelte grene100,000,00100,00
303Store træstød/rødder175,000,00175,00
304Ikke neddelte grene200,000,00200,00
305/722Indendørs træ behandlet480,000,00480,00
307Mellemlageret forbrændingsegnet (småt brændbart)B585,000,00585,00
309Stort brændbart til neddeling966,000,00966,00
310Deponiaffald til sorteringD+C615,00475,001.090,00
311DeponiaffaldD400,00475,00875,00
313Ubehandlet ren jord50,000,0050,00
315Tegl/stenfyld/beton – uforurenet50,000,0050,00
316Stenfyld/beton – forurenetD140,00475,00615,00
317Belægningssten/fliser – uforurenet40,000,0040,00
321Slam, tørstof højere end 10% (skovlbart)D400,00475,00875,00
322Slam, tørstof lavere end 10% (flydende)D400,00475,00875,00
324GadeopfejD400,00475,00875,00
331Store dækD1.070,00475,001.545,00
337Jord i kartering (foreløbig opbevaringsplads)E+F50,000,0050,00
340Forurenet jordD577,00475,001.052,00
342Asbestaffald (tagplader)D+F477,00475,00952,00
348Udendørs træ (trykimprægneret træ)D+F275,00475,00750,00
349PCB-affald til deponiD477,00475,00952,00
353Mineralsk affald (isolering)D400,00475,00875,00
354Mineralsk askeD400,00475,00875,00
Revideret 29. marts 2022 – Alle beløb er excl. moms

Kontrolgebyr ved fejlsorteret affaldslæs beregnes efter tidsforbrug og faktureres særskilt.
Udfaktureret mindstepris pr. vejning er kr. 100,-.

B: Hvis forbrændingsegnet affald omdirigeres til mellemdeponering, indvejes affaldet på fraktion 307 til kr. 585,00 pr. ton.
C: Deponiaffald til sortering må ikke indeholde genanvendeligt affald (f.eks. træ, plast, papir og pap m.v.) eller affald til specialbehandling (f.eks. asbest, kemikalieaffald, elektronikaffald m.v.)
D: Det lovpligtige beløb indeholder efterbehandling i 30 år efter nedlukning.
E: Jord i kartering (foreløbig opbevaringsplads) er jord fra byzone og henlægges, indtil der foreligger et analyseresultat af udtaget jordprøve. Resultatet afgør, om jorden er forurenet eller ej. Der opkræves et analysegebyr på kr. 1.500,00 til udtagning af repræsentative jordprøver. Jorden kan ikke afhentes igen.
F: Asbestaffald modtages kun på Miljøcenter Hasselø.
G: Mekanisk/biologisk behandlet jord modtages på Miljøcenter Gerringe – kun efter aftale.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af statsafgifter. Ret til ændringer af gebyr forbeholdes.