Apotekerordning

Gammel og ubrugt medicin skal afleveres på apoteket. Din medicin kan være livsfarlig, hvis den kommer i de forkerte hænder. Og du forurener miljøet, hvis du smider det i din affaldsbeholder eller skyller det ud i toilettet. Derfor skal det destrueres forsvarligt.

Apoteket samler medicinresterne i store, forseglede bokse. Her opbevares de sikkert, indtil kommunen henter boksene og får medicinaffaldet destrueret på særlige anlæg.


Du skal aflevere dit medicinaffald i en gennemsigtig pose. Lad gerne medicinen blive i indpakningen (f.eks. glas, blisterpakning eller plastbeholder), når du afleverer det. Yderpakningen i form af pap kan du sortere hjemmefra sammen med dit øvrige affald. Kanyler kan du aflevere i en kanyleboks, så ingen stikker sig. Spørg på apoteket, hvis du vil vide mere om opbevaring og aflevering af medicin.

Dette er medicinaffald

Recept- og håndkøbsmedicin
Medicin (både tabletter, salver, væsker, medicinsk plaster og vacciner) til mennesker og kæledyr.

Insulinpenne
Det er medicinaffald, da der altid vil være lidt insulin tilbage i pennen. Spørg apoteket, om materialet fra dine penne kan genbruges.

Skarpe genstande
Kanyler, ampuller og skalpeller skal placeres i en godkendt kanyleboks, før du afleverer dem.

Kviksølv
Gammeldags termometre indeholder kviksølv. Sørg for at pakke knuste og defekte termometre ind, så hverken glasskår eller kviksølvrester kan forårsage skade.