Særligt erhvervsaffald

Der gælder særlige regler for virksomheder med farligt affald, klinisk risikoaffald og olieaffald. Få styr på affaldet: Følg nedenstående vejledning.

Farligt affald – dokumentation og kvittering

Miljømyndighederne kræver dokumentation for, at  virksomhedens olie- og kemikalieaffald er korrekt afleveret. Du skal derfor have en kvittering hos personalet på genbrugspladsen. Udfyld og udskriv kvitteringen hjemmefra og medbring to kopier, en til virksomheden og en til REFA. Virksomheden har pligt til at gemme kvitteringen i fem år. Hent kvitteringen her:

Klare regler og begrænsninger

Der er nogle klare regler og begrænsninger for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen.

Nogle former for farligt affald kan afleveres på genbrugspladserne. Det gælder KUN de typer og i de mængder, som normalt forekommer i en privat husholdning:

  • Olie- og kemikalieaffald – eksempelvis spildolie, syrer, maling og pesticider
  • Miljøfarligt affald – eksempelvis batterier og bilbatterier
  • Arbejdsmiljøskadeligt affald – eksempelvis asbestholdige materialer

Affaldet skal afleveres i originalemballagen, og virksomheder kan maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året. 

Brandfarlige væsker
Emballagen må maksimalt indeholde 5 kg
Emballagen må maksimalt have en samlet volumen på 10 liter

Ikke brandfarlige væsker
Emballagen må maksimalt indeholde 10 kg
Emballagen må maksimalt have en samlet volumen på 25 liter

Mere end 200 kg
Har man mere end 200 kg farligt affald om året, skal man bestille REFAs datterselskab ALFA Specialaffald til at hente det farlige affald fra virksomheden.

Klinisk risikoaffald

Alt klinisk risikoaffald i Lolland og Guldborgsund kommuner håndteres af REFAs datterselskab ALFA Specialaffald

Klinisk affald er for eksempel: Medicinrester, kanyler, vævsaffald, udtrukne tænder og apotekerbokse.

Ordningen er obligatorisk for alle, som har klinisk risikoaffald eller vævsaffald.

Spørgsmål til ordningen besvares af:

  • Guldborgsund Kommune, Teknik og Miljø, tlf. 54 73 10 00
  • Lolland Kommune, Teknik og Miljø, tlf. 54 67 67 67

Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang i Lolland og Guldborgsund kommuner håndteres af REFAs datterselskab ALFA Specialaffald

  • ALFA Specialaffald, tlf.: 54 88 11 00