Driftsinformation

Nedenfor kan du få det fulde overblik over aktuelle driftsinformationer samt de planlagte driftsopgaver.

Indsamling

Driften er normal.

Indsamling af de gamle restaffaldsbeholdere

Indsamling af de gamle beholdere er nu afsluttet.
Gamle beholdere kan fortsat afleveres på genbrugspladserne.

Affaldet indsamles på forskellige dage

Affaldet indsamles på forskellige dage. Remondis indsamler madaffald/restaffald og papir/pap/glas/metal. REFA står selv for indsamling af plast, mad- & drikkekartoner og miljøkassen til farligt affald, hvis den er fyldt. Kassen må dog maksimalt veje 4 kg.

Genbrugspladsen er en mulighed

Det er muligt at aflevere plastsækken med plast, mad- & drikkekartoner på genbrugspladsen. På genbrugspladsen kan du også aflevere dit papir, pap, glas, metal, tekstilaffald samt farligt affald.