Driftsinformation

Nedenfor kan du få det fulde overblik over aktuelle driftsinformationer samt de planlagte driftsopgaver.

Indsamling

24-05-2024: Selvbetjeningen virker ikke i øjeblikket, men vi arbejder på højtryk for at få løst problemet.

Du kan fortsat skrive til kundecenter@refa.dk eller ringe til 54 84 14 00.

REFA beklager de gener det måtte medføre.

Manglende tømning

Manglende tømning kan først meldes ind samme dag efter klokken 18:00.

Du kan melde en manglende tømning ind på Selvbetjeningen eller sende en mail til kundecenter@refa.dk. Husk at skrive din adresse, telefonnummer samt hvilken fraktion du ikke har fået tømt.

Indsamling af de gamle restaffaldsbeholdere

Indsamling af de gamle beholdere er nu afsluttet.
Gamle beholdere kan fortsat afleveres på genbrugspladserne.

Affaldet indsamles på forskellige dage

Affaldet indsamles på forskellige dage. Remondis indsamler madaffald/restaffald og papir/pap/glas/metal. REFA står selv for indsamling af plast, mad- & drikkekartoner og miljøkassen til farligt affald, hvis den er fyldt. Kassen må dog maksimalt veje 4 kg.

Genbrugspladsen er en mulighed

Det er muligt at aflevere plastsækken med plast, mad- & drikkekartoner på genbrugspladsen. På genbrugspladsen kan du også aflevere dit papir, pap, glas, metal, tekstilaffald samt farligt affald.