MSK

REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk

MSK producerer varme og strøm på halm fra markerne på Lolland-Falster. REFA købte Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk for 92,5 millioner kroner af DONG Energy i 2011. Det skete i en budrunde, hvor også andre selskaber bød.

Sælgeren valgte REFA og kraftvarmeværket blev overtaget med virkning fra 1. januar 2012. Lige siden har REFA arbejdet med at optimere og effektiviserer MSK i gavn for fjernvarmeforbrugerne på Midtlolland.

El-produktion har betalt fjernvarmeproduktionen i 20 år

Værket har to store udfordringer. Den vigtigste er, at varmepriserne ikke dækker de faktiske omkostninger ved varmeproduktionen. Lige siden MSK blev sat i drift for tyve år siden har fjernvarmen delvist været finansieret af værkets elproduktion. Under REFAs ejerskab har med stort held og effektiv drift optimeret energiproduktionen til det yderste, fordi vi ikke har haft mulighed for at
justere priserne efter de faktiske omkostninger.

Faldende og historisk lave elpriser har været en stor udfordring

En anden store udfordring har været, at vi i perioden 2012 – 2020 oplevede historisk lave el-priser. Salget af el både skal dække vedligeholdelse, investeringer, udvikling af værket som helhed og finansierer hele el-produktionen. Den skal også dække den del af varmeproduktionen, som varmepriserne ikke dækker. Derfor gik REFA MSK i rekonstruktion i december 2020.

Ude af rekonstruktion – nu med høje elpriser

I dag har situationen for MSK helt forandret. Selskabet er ud af rekonstruktion og elpriserne er meget høje. Krigen i Ukraine har påvirket hele det globale energi-marked – og elpriserne er steget voldsomt.
I øjeblikket leverer MSK varme til Sakskøbing og Lolland Varme til en omkostningsbestemt pris.

Varmeprisen sat ned pr. 1. oktober 2022

Maribo Varmeværk modtager ikke varme fra MSK. Men trods en mindre energiproduktion har vi pr. 1. oktober sat varmeprisen ned fra 320 kroner pr. MWh til 250 kroner pr. MWh. En prisnedsættelse på over 20 procent, som hænger direkte sammen med øgede indtægter på salget af el. De høje elpriser kommer kunderne til gode – fordi de køber varme til en omkostningsbestemt varmepris.