Fjernvarmerør til vedligeholdelse eller udvidelse af forsyningsnettet.

Fejlmelding

Hvis du har problemer med fjernvarmen, skal du enten kontakte REFA eller din VVS installatør.

REFA har ansvaret for fjernvarmeforsyningen til og med hovedhanen og måleren, som er installeret i boligen. Som husejer og fjernvarmekunde har du selv ansvaret for alle installationer i boligen, på nær måleren.

Kontakt din VVS installatør

Ved fejl og svigt i varmeinstallationen skal du som hovedregel kontakte din VVS installatør. Det gælder alle problemer vedrørende:

• Varmtvandsbeholder
• Radiatorer
• Termostater og rør
• Pumper og vekslere

Kontakt REFA

Ved fejl på varmemåleren eller stikledning skal du kontakte REFA på tlf. 54 84 14 00 – tast 3, eller på mail: info@refaenergi.dk

Vagttelefon 54 84 14 44 kan om nødvendigt benyttes uden for vores normale åbningstid.