Gedser Varmeværk

Praktisk information

Gedser Fjernvarme er en del af REFA Energi Holding A/S

REFA Gedser Fjernvarme A/S er et 100 procent kommunalt ejet aktieselskab, og skal som al anden offentlig forsyningsvirksomhed hvile i sig selv. Det vil sige, at der ikke er skattekroner indblandet, og at eventuelle overskud bliver anvendt til at forbedre de tekniske anlæg og til regulering af forbrugerpriserne.

Fjernvarmeforsyning i Gedser sker efter de overordnede retningslinjer, som er angivet i varmeplanen for området og varmeforsyningsloven m.v.

Servicemål

REFA Gedser Fjernvarme A/S mål er at yde forbrugerne den bedst mulige varmeforsyning til en billig og stabil pris.

Værket i Gedser har adgang til de stordriftsfordele, der er forbundet med samdrift af alle biomasseværker i REFA Energi Holding A/S. De øvrige værker er Biomasseværket Nykøbing F., Horbelev Fjernvarme, Stubbekøbing Fjernvarme, Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk og Holeby Fjernvarme.

Rationel drift og høj kvalitet

Samdrift er også rationel drift, når det gælder personaleomkostninger og indkøb. Samtidigt sikres et godt fagligt miljø, hvor medarbejderne til enhver tid har den nødvendige efteruddannelse og nyeste viden i fjernvarmebranchen.

Antal tilslutninger

REFA Gedser Fjernvarme forsyner 381 husstande (2022).