Modtageregler

Modtageregler

Byggeaffald skal anmeldes til kommunen. Det er bygherrens ansvar. Bygherren får svar senest 14 dage efter anmeldelsen. Med svaret følger et unikt løbenummer, som skal følge affaldet hele vejen fra byggeplads til affaldsbehandling. Det gælder, uanset om modtageren af byggeaffaldet er Damifo Rødby, REFAs miljøcentre i Gerringe og Hasselø – eller om det er REFAs affaldsforbrændingsanlæg i Nykøbing F.

Anmeldelse og unikt løbenummer skal følge affaldet

Bygherren skal sikre, at både anmeldelsen og det unikke løbenummer følger affaldet hele vejen. Det gælder i øvrigt også affaldsdeklaration og eventuelle analyser af affaldet. Disse dokumenter skal transportøren af affaldet aflevere til det sorteringsanlæg eller det affaldsbehandlingsanlæg, som skal modtage byggeaffaldet.

HENT AFFALDSDEKLARATION

Send affaldsdeklarationer og eventuelle affaldsanalyser på forhånd

REFA anbefaler, at udfyldte affaldsdeklarationer og eventuelle affaldsanalyser fremsendes på forhånd for at lette arbejdsgangen og undgå unødig kø ved indvejningen.

Hvorfor er disse retningslinjer nødvendige?

Sammen skal vi passe på klimaet og miljøet. Vi skal vide, hvor affaldet kommer fra, og hvor det skal hen. Genanvendeligt byggeaffald skal i videst muligt omfang genbruges eller nyttiggøres til produktion af affaldsenergi. Eventuelt farligt byggeaffald skal behandles korrekt og forsvarligt.

Derfor skal du altid huske:
• Anmeldelsen til kommunen
• Det unikke løbenummer
• Udfyldte affaldsdeklarationer
• Resultatet af eventuelle analyser
• Send alle relevante dokumenter på forhånd

Tak for din indsats. Sammen kan vi gøre en verden til forskel.