Priser

Bedre sortering koster mere. Taksterne stiger da vi i Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune skal sortere mere. Der skal købes nye affaldsbeholdere, da den nuværende indsamlingsordning udvides til også at omfatte indsamling af madaffald, småt pap, plast, mad- & drikkekartoner, tekstilaffald og farligt affald. Bedre sortering giver en bedre genanvendelse og er dermed en gevinst for miljøet. Men jo mere vi sorterer, jo flere forskellige slags affald skal skraldemanden hente og behandle og det øger omkostningerne.

Affaldssortering sikrer genanvendelse

Ved korrekt affaldssortering bidrager du til, at vi kan genanvende en større procentdel af det indsamlede affald. Det er billigere end at producere nye produkter, men forarbejdningen koster fortsat.

Alle samarbejdspartnere som håndterer og forarbejder affald for REFA har modtaget opgaven ved et offentligt udbud. De offentlige udbud har haft til formål at sikre, at vi benytter de bedste og billigste samarbejdspartnere på markedet. Vi har derved gjort vores yderste for at holde udgiften for alle husstande på Lolland-Falster på et minimum.

Fra 2025 er det vedtaget at emballageproducenter skal pålægges en del af regningen for affaldshåndtering. Det er derfor forventeligt at priserne vil falde pr. 2025.