Medarbejder Søren, REFA

Ordensregler


Ordens- og adgangsregler på genbrugspladsen

  • Kun adgang for motorkøretøjer indtil 3.500 kg.
  • Ekskrementer fra dyr modtages ikke på genbrugspladserne (mindre mængder fra kæledyr kan evt. bortskaffes med din dagrenovation).
  • Affaldet skal håndaflæsses af bil eller trailer – på grenpladserne er det dog tilladt at tippe.
  • Du skal selv læsse dit affald i containerne. Hvis du har stort eller tungt affald med, som I har været to om at læsse på traileren hjemme, skal I også være to til aflæsningen på pladsen.
  • Har du dit affald i poser eller sække, skal disse være gennemsigtige, så man kan se, hvad de indeholder.
  • Klunsning er strengt forbudt.
  • Vær med til at holde genbrugspladsen ren og pæn. Ryd op efter dig selv.
  • Der er skovle og koste på genbrugspladsen, som du er velkommen til at benytte.