Etageejendomme

Ny sorteringsordning på Lolland-Falster

Etageejendomme med ejer- og lejelejligheder skal som udgangspunkt have fælles affaldsløsning. Den nye indsamlingsordning begyndte i 2023 – og bliver aktuel for dig, så snart der er opsat nye beholdere, hvor du normalt afleverer dit affald.

Lejligheder, der ikke er har en fælles affaldsløsning men egne beholdere, har samme ordning som enfamilieboliger og kan læse om ordningen under enfamilieboliger.

For at kunne være en del af en fælles affaldsløsning, kræves det, at man minimum er 6 boligenheder og at der er adgangs- eller pladsforhold, der gør det vanskeligt at placere individuelle beholdere ved hver boligenhed.

Rækkehuse, der har adgangs- eller pladsforhold, der gør det vanskeligt at placere individuelle beholdere ved hver boligenhed, har mulighed for fælles affaldsløsning.

Sortering i 10 affaldstyper

Fra 2023 udvides den nuværende indsamlingsordning af dagrenovation samt papir, glas og metal til at omfatte indsamling af madaffald, restaffald, småt pap, plast og mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstilaffald.

Ny fælles affaldsløsning og nye affaldsbeholdere

Fælles affaldsløsninger, som er tilknyttet ejerlejligheder og boligselskaber, opdateres løbende fra medio april 2023. Er du lejer og bor et sted, hvor der er fælles affaldsindsamling, får du information om, hvornår du skal påbegynde affaldssortering i 10 fraktioner af din udlejer, din ejerforening eller dit boligselskab.

Alle beboere i etageejendomme, som er en del af en fælles affaldsløsning, vil få udleveret en madkurv og poser til madaffald. I forhold til indsamling af farligt affald er det udlejer, ejerforening eller boligselskab, der i samarbejde med REFA finder den bedste løsning til håndtering og efterlevelse af kravet om husstandssortering af farligt affald. Hvis du vil vide mere, så bedes du rette henvendelse til din ejerforening eller dit boligselskab.

Etageejendommenes standardløsning

  • Der opstilles beholder til madaffald og til plast og mad- & drikkekartoner.
  • De øvrige beholdere kender du i forvejen og vil fortsætte. Det gælder beholdere til restaffald, glas- og metal og papir, som udvides til også at må indeholde småt pap.
  • Tekstilaffald kan afhentes på bestilling via REFA Selvbetjening. (Tekstilaffald kan også afleveres på genbrugspladserne).
  • Farligt affald afhentes efter individuel aftale med din ejerforening eller dit boligselskab.

Ny pris

Den nye indsamlingsordning medfører en prisstigning. Prisstigningen skyldes indkøb af nyt materiel på grund af sortering i flere affaldstyper, øgede udgifter til transport- og affaldsbehandling.

Du betaler først for den nye indsamlingsordning, når de er indført i din boligforening.

Hvis du er en del af en ejerforening eller er lejer ved et boligselskab, så står ejerforeningen/-boligskabet fortsat for opkrævning af renovationsgebyret. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra REFA.

Til din nye sorteringsordning får du:

  • Nye beholdere til madaffald og plast, mad- & drikkekartoner
  • Grøn madkurv til indendørs brug med tilhørende grønne poser til dit madaffald.
  • En sorteringsvejledning, så du kan se, hvordan dit affald skal sorteres.

Affaldspiktogrammer leveret til døren

De 10 affaldstyper har hver sit symbol – også kaldet piktogram – som bruges i forbindelse med affaldssorteringen. Derfor kommer der symboler på dine beholdere. Hele idéen med nationale piktogrammer er, at vi møder de samme symboler, uanset hvor vi færdes, så affaldssorteringen bliver lettere i hverdagen.

Download sorteringsappen Perfect Waste

Vi kan også varmt anbefale den gratis sorteringsapp Perfect Waste. Du finder QR-koden til appen nedenfor. Sorteringsappen kan scanne stregkoder på emballager og fortælle dig, hvordan affaldet skal sorteres, både hjemme og på genbrugspladsen. Den giver dig også besked om, hvornår du får tømt dit affald.

Følg med på alle platforme og hold dig godt orienteret

Vi anbefaler også, at du følger med på REFAs hjemmeside, tilmelder dig vores nyhedsbrev og holder øje med REFA på Facebook og Instagram. Sammen kan vi gøre en verden til forskel – til gavn for os selv og klimaet.

Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Den nye indsamlingsordning er et resultat, at et bredt politisk flertal i Folketinget, som i juni 2020 indgik aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Planen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi sætter nye lovkrav til affaldssektoren, herunder husstandsindsamling af 10 affaldstyper og krav om fælles nationale symboler, som skal hjælpe os alle med korrekt affaldssortering. Det betyder, at alle skal sortere affald i 10 forskellige typer, som skal genbruges eller nyttiggøres. De nye krav skal mindske udledningen af CO2 til gavn for klimaet.

Affaldssortering sikrer genanvendelse

Ved korrekt affaldssortering bidrager du til, at vi kan genanvende en større procentdel af det indsamlede affald. Det er billigere end at producere nye produkter, men forarbejdningen koster fortsat.

Alle samarbejdspartnere, som håndterer og forarbejder affald for REFA, har modtaget opgaven ved et offentligt udbud. De offentlige udbud har haft til formål at sikre, at vi benytter de bedste og billigste samarbejdspartnere på markedet. Vi har gjort vores yderste for at holde udgiften for borgerne nede.

Fra 2025 er det vedtaget af regeringen, at emballageproducenter skal pålægges en del af regningen for affaldshåndtering. Hvad det får af indflydelse på priserne, ved vi ikke på nuværende tidspunkt men har en forventning om, at det vil medføre en prisændring.