Medarbejder Søren, REFA

Ordensregler

REFA driver 14 genbrugspladser på Lolland-Falster, så du altid har en genbrugsplads i dit nærområde. Du er velkommen til at bruge den eller de pladser, som passer dig bedst.

Ordens- og adgangsregler på genbrugspladsen

 • Kun adgang for motorkøretøjer indtil 3.500 kg.
 • Ekskrementer fra dyr modtages ikke på genbrugspladserne (mindre mængder fra kæledyr kan evt. bortskaffes med din dagrenovation).
 • Affaldet skal håndaflæsses af bil eller trailer – på grenpladserne er det dog tilladt at tippe.
 • Du skal selv læsse dit affald i containerne. Hvis du har stort eller tungt affald med, som I har været to om at læsse på traileren hjemme, skal I også være to til aflæsningen på pladsen.
 • Har du dit affald i poser eller sække, skal disse være gennemsigtige, så man kan se, hvad de indeholder.
 • Klunsning er strengt forbudt.
 • Vær med til at holde genbrugspladsen ren og pæn. Ryd op efter dig selv.
 • Der er skovle og koste på genbrugspladsen, som du er velkommen til at benytte.

Kontakt altid vores medarbejdere ved aflevering af miljøfarligt affald

 • Emballager, der indeholder brændbare væsker, må max. indeholde 5 kg væske og må ikke være større end 10 liter.
 • Miljøfarligt affald skal afleveres i tydeligt mærket og lukket emballage. Har du ikke længere originalemballagen, bedes du sætte en mærkat på den nye emballage, eller skrive direkte på den med oplysninger om indhold.
 • Miljøfarligt affald skal afleveres ved container 27 – og skal stilles enkeltvis. Du må IKKE aflevere i plastikposer.

Gode råd

 • Spørg gerne om hjælp.
 • Det er en god idé, at du sorterer affaldet hjemmefra, inden du kører på genbrugspladsen. Det gør det lettere for dig selv, når du skal læsse affaldet af i de forskellige containere.
 • Slå dine papkasser og -æsker sammen, inden du smider dem i containeren til pap – så fylder de mindre – og der spares mange penge på transport af containeren.
 • Sørg for at fastgøre dit affald forsvarligt på traileren, så det ikke falder af under kørslen eller drysser på vejen.